Būvdarbi - 15333-2019

11/01/2019    S8    - - Būvdarbi - Papildu informācija - Sarunu procedūra 

Polija-Oświęcim: Celtniecības darbi

2019/S 008-015333

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, ul. Więźniów Oświęcimia 20, Kontaktpersona(-as): Ewa Matlak oraz Katarzyna Półtorak, Oświęcim 32-603, Polija. Tālrunis: +48 338448003. Fakss: +48 338431862. E-pasts: nwg@auschwitz.org

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikums, 18.8.2018, 2018/S 158-363433)

Priekšmets:
CPV:45000000, 45453000, 45343000, 45300000, 45400000, 45212310, 45212313, 45212314, 45212350, 39150000, 39154000, 71000000, 71200000, 71220000, 71221000, 71240000, 71245000, 71247000, 71248000, 71250000, 71251000, 71300000, 71313400, 71320000, 71321200, 71323100, 71325000, 71326000, 71327000, 71330000, 71351910, 71420000, 71510000, 71521000, 71540000, 79932000

Celtniecības darbi

Kapitālais remonts un kosmētiskais remonts

Ugunsdrošības aprīkojuma uzstādīšanas darbi

Ēku instalācijas darbi

Ēku celtniecības pabeigšanas darbi

Ar izstādēm saistītu ēku celtniecības darbi

Muzeja celtniecības darbi

Vēstures pieminekļa vai memoriāla celtniecības darbi

Noteiktas vēsturiskas vai arhitektoniskas nozīmes ēkas

Dažādas mēbeles un iekārtas

Izstāžu iekārtas

Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

Arhitektūras un saistītie pakalpojumi

Arhitektūras projektēšanas pakalpojumi

Ēku arhitektūras pakalpojumi

Arhitektūras, inženiertehniskie un plānošanas pakalpojumi

Apstiprināmie plāni, darba rasējumi un specifikācijas

Būvdarbu uzraudzība

Projekta un dokumentācijas uzraudzība

Arhitektūras, inženiertehniskie un mērniecības pakalpojumi

Arhitektūras un ēku uzmērīšanas pakalpojumi

Inženiertehniskie pakalpojumi

Ietekmes uz vidi novērtēšana būvniecībai

Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi

Apkures sistēmu projektēšanas pakalpojumi

Elektroapgādes sistēmu projektēšanas pakalpojumi

Pamatu projektēšanas pakalpojumi

Celtniecības palīgpakalpojumi

Nestspējīgo struktūru projektēšanas pakalpojumi

Dažādi inženiertehniskie pakalpojumi

Ģeoloģijas pakalpojumi

Ainavu arhitektūras pakalpojumi

Teritorijas izpētes pakalpojumi

Būvlaukuma uzraudzības pakalpojumi

Celtniecības vadības pakalpojumi

Interjera projektēšanas pakalpojumi

Nepilnīga procedūra
Līguma piešķiršanas procedūra tika izsludināta par neveiksmīgu
Līgums varētu tikt publicēts atkārtoti