Palvelut - 153636-2022

25/03/2022    S60

Luxemburg-Luxemburg: Toimistokalusteiden muutto- ja varastointipalvelut

2022/S 060-153636

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto (Luxemburg) (OIL)
Postiosoite: bâtiment Ariane, 400, route d’Esch
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
Postinumero: L-2920
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://ec.europa.eu/info/departments/infrastructure-and-logistics-luxembourg_fr
Hankkijaprofiilin osoite: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-calls-tender/tender-opportunities-department/tender-opportunities-infrastructure-and-logistics-luxembourg_fr
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT)
Postiosoite: 12E, rue Guillaume Kroll, bâtiment Drosbach
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
Postinumero: L-1882
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: tenders@cdt.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://cdt.europa.eu/
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9809
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9809
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Toimistokalusteiden muutto- ja varastointipalvelut

Viitenumero: OIL/LUX/2021/OP/0013
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
63100000 Rahdinkäsittely- ja -varastointipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Toimistokalusteiden muuttoa, kuljetusta, asennusta, huoltoa, kuormalavalle purkamista ja lastaamista, varastointia ja hallintaa koskevat palvelut, suunnittelu- ja varastonhallintahenkilöstön tarjoaminen sekä käytöstä poistettavien huonekalujen keräyspalvelujen toimittaminen.

Sopimuksen arvioitu laajuus löytyy kohdassa I.3) annetussa osoitteessa löytyvästä liitteessä SA2 annetuista määristä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Muutto

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
63110000 Rahdinkäsittelypalvelut - UB01 - UB05
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
Pääasiallinen suorituspaikka:

katso sopimusasiakirjat, jotka ovat saatavilla kohdassa I.3) ilmoitetusta osoitteesta.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Toimistokalusteiden muuttoa, kuljetusta, asennusta, huoltoa, kuormalavalle purkamista ja lastaamista koskevat palvelut, suunnittelu- ja varastonhallintahenkilöstön tarjoaminen sekä käytöstä poistettavien huonekalujen keräyspalvelujen tarjoaminen.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 72
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

katso sopimusasiakirjat, jotka ovat saatavilla kohdassa I.3) ilmoitetusta osoitteesta.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

katso sopimusasiakirjat, jotka ovat saatavilla kohdassa I.3) ilmoitetusta osoitteesta.

II.2.14)Lisätiedot

katso sopimusasiakirjat, jotka ovat saatavilla kohdassa I.3) ilmoitetusta osoitteesta.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Varastointi

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
63120000 Varastointipalvelut - UB01 - UB05
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
Pääasiallinen suorituspaikka:

katso sopimusasiakirjat, jotka ovat saatavilla kohdassa I.3) ilmoitetusta osoitteesta.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kalusteiden varastointi- ja hallintapalvelut.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 72
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

katso sopimusasiakirjat, jotka ovat saatavilla kohdassa I.3) ilmoitetusta osoitteesta.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

katso sopimusasiakirjat, jotka ovat saatavilla kohdassa I.3) ilmoitetusta osoitteesta.

II.2.14)Lisätiedot

katso sopimusasiakirjat, jotka ovat saatavilla kohdassa I.3) ilmoitetusta osoitteesta.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso sopimusasiakirjat, jotka ovat saatavilla kohdassa I.3) ilmoitetusta osoitteesta.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

katso sopimusasiakirjat, jotka ovat saatavilla kohdassa I.3) ilmoitetusta osoitteesta.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 26/04/2022
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 27/04/2022
Paikallinen aika: 10:30
Paikka:

Bâtiment Ariane, 400, route d’Esch, L-1443 Luxembourg, LUXEMBURG.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

katso sopimusasiakirjat, jotka ovat saatavilla kohdassa I.3) ilmoitetusta osoitteesta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

katso sopimusasiakirjat, jotka ovat saatavilla kohdassa I.3) ilmoitetusta osoitteesta. Jos kohdassa I.3) tarkoitettu sähköinen viestintäväline ei ole käytettävissä tai siinä on toimintahäiriöitä kohdassa IV.2.2) ilmoitettua määräaikaa edeltävien viiden viimeisen kalenteripäivän aikana, hankintaviranomainen pidättää oikeuden lykätä määräaikaa ja julkaista uusi määräaika kohdassa I.3) mainitussa internetosoitteessa ilman tätä ilmoitusta koskevan oikaisuilmoituksen julkaisemista. Tästä sopimuksesta kiinnostuneita talouden toimijoita pyydetään tilaamaan tarjouspyyntö kohdassa I.3) ilmoitetussa osoitteessa saadakseen ilmoituksen uusien tietojen tai uusien asiakirjojen julkaisemisesta.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Puhelin: +352 43031
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

katso sopimusasiakirjat, jotka ovat saatavilla kohdassa I.3) ilmoitetusta osoitteesta.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18/03/2022