Pakalpojumi - 15378-2019

11/01/2019    S8    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Sarunu procedūra 

Vācija-Doberlug-Kirchhain: Ēku tīrīšanas pakalpojumi

2019/S 008-015378

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Direktīva 2009/81/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Doberlug-Kirchhain

Torgauer Straße
Kontaktpunkts(-i): FM 2.3
Kontaktpersona(-as): Konstanze Hoeppner
03253 Doberlug-Kirchhain
Vācija
Tālrunis: +49 35322-52-2375
E-pasts: bwdlzdoberlugkirchhainbeschaffung@bundeswehr.org
Fakss: +49 35322-52-2354

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://www.evergabe-online.de/

Elektroniska piekļuve informācijai: http://www.evergabe-online.de/

Piedāvājumu un dalības pieteikumu elektroniskā iesniegšana: http://www.evergabe-online.de/

Papildu informāciju var saņemt: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

90911200

Apraksts
Ēku tīrīšanas pakalpojumi .

IV iedaļa: Procedūra

IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
25.2.2019 - 14:00
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
vācu valoda.