Tjänster - 155720-2018

11/04/2018    S70    - - Tjänster - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Sverige-Höganäs: Passagerartransport på väg för särskilda ändamål

2018/S 070-155720

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Höganäs kommun
212000-1165
Centralgatan 20
Höganäs
263 82
Sverige
Kontaktperson: Joergen Borgström
E-post: joergen.borgstrom@hoganas.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.hoganas.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Skolskjutsar ht-18 - vt-21

Referensnummer: 17/5
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
60130000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Resorna kommer att samordnas så att så många som möjligt åker med på samma resa.

Utöver fasta skolskjutstransporter till och från skolan skall skolskjutsfordon kunna användas för extraturer med anledning av studieresor, friluftsdagar mm.

Skolskjutstransporterna kommer fortlöpande under avtalstiden att anpassas till skolornas schemaläggning.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 35 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
60100000
60120000
60140000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

I Höganäs kommun åker majoriteten av kommunens skolskjutsberättigade elever med Skånetrafikens linjebussar. En del elever har avståndsmässigt långt till linjetrafikens hållplatser och behöver därför hämtas med upphandlad skolskjuts. Skolskjutstransporter sker varje skoldag fördelat som en morgontur och två – tre eftermiddagsturer. Resorna kommer att samordnas så att så många som möjligt åker med på samma resa. Skolskjutstransporterna ska fortlöpande under avtalstiden kunna anpassas till skolornas schemaläggning. Skolskjutstransporter skall ske varje skoldag, 178-182 dagar/läsår. Antalet dagar kan komma att variera för varje läsår. Skolskjutstransporterna kommer att anpassas till i dag oförutsebara förändringar under avtalstiden på grund av in-/utflyttningar, åkande som lämnar, alternativt kommer till, de olika enheterna. Under första och sista skoldagen kan turerna ha andra transportsträckor och tider än under resterande läsår. Förändringar i tider kan även förekomma i samband med exempelvis friluftsdagar.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 030-065339
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/03/2018
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Nobina Sverige AB
556057-0128
Armégatan 38
Solna
171 71
Sverige
E-post: anna.sjoberg@nobina.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress: http://www.nobina.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 35 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 35 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Malmö
Malmö
Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/04/2018