Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Palvelut - 159635-2020

03/04/2020    S67

Suomi-Imatra: Yhdyskunta- ja maisemansuunnittelupalvelut

2020/S 067-159635

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Imatran kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0159216-7
Postiosoite: Virastokatu 2
Postitoimipaikka: Imatra
NUTS-koodi: FI1C5 Etelä-Karjala
Postinumero: FI-55100
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Simo Timperi
Sähköpostiosoite: simo.timperi@imatra.fi
Puhelin: +358 206172218
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.imatra.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/imatra?id=290814&tpk=05db9907-8bf7-4061-8ded-a9d622850eed
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/imatra?id=290814&tpk=05db9907-8bf7-4061-8ded-a9d622850eed
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun sekä kunnallistekniikan suunnittelu- ja konsulttipalvelujen dynaaminen hankintajärjestelmä

Viitenumero: IMR/223/02.08.00.07/2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71400000 Yhdyskunta- ja maisemansuunnittelupalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat Imatran kaupungin kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun sekä kunnallistekniikan suunnittelu- ja konsulttipalvelut. Hankinnan kohteena olevia palveluja käyttävät Imatran kaupungin lisäksi kaupungin konserniyhtiöt.

DPS on jaettu perustettaessa seuraaviin osa-alueisiin:

– Selvitykset (kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu)

– Suunnitelmat (kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu)

– Vaikutusten arviointi (kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu)

– Kadut ja liikenne (kunnallistekniikan suunnittelu)

– Vesihuolto (kunnallistekniikan suunnittelu).

Tarkempi osa-aluejako on eritelty hankinnan kohteissa.

Tilaajan yhteyshenkilöt 27.3.2020:

Kaija Maunula, kaavoitusarkkitehti

kaija.maunula@imatra.fi

+358 20 617 4460

Kari Pietarinen, vesihuoltopäällikkö

kari.pietarinen@imatra.fi

+358 20 617 4399

Päivi Pekkanen, kaupungininsinööri

paivi.pekkanen@imatra.fi

+358 20 617 4418

Simo Timperi, hankinta-asiantuntija

simo.timperi@imatra.fi

+358 20 617 2218

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2 400 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimuksia, joissa yhdistetään seuraavat osat tai osien ryhmät:

Mikäli sama toimittaja valitaan useampaan kuin yhteen osaan, hankintayksikkö varaa oikeuden tehdä kokonaisuudesta vain yhden (1) sopimuksen.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Selvitykset (kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu)

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71400000 Yhdyskunta- ja maisemansuunnittelupalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C5 Etelä-Karjala
Pääasiallinen suorituspaikka:

Imatra.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Osassa 1 pyydämme ehdokkaita jättämään osallistumishakemuksen dynaamiseen

hankintajärjestelmään kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun selvitystöistä.

Työt koostuvat seuraavista osa-alueista:

1a. Luontoselvitykset

1b. Maisemaselvitykset

1c. Arkeologisen kulttuuriperinnön selvitykset

1d. Rakennetun kulttuuriympäristön selvitykset

1e. Pilaantuneiden maiden selvitykset

1f. Rakennettavuusselvitykset

1g. Kaupalliset selvitykset

1h. Palveluverkkoselvitykset

1i. Meluselvitykset.

Tilaaja ei sitoudu määräostovelvoitteisiin, vaan hankinnan arvioidut arvot ovat arvioita enimmäismäärästä sopimuskaudella 48 kuukautta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 150 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Ks. kohta VI: täydentävät tiedot.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Suunnitelmat (kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu)

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71400000 Yhdyskunta- ja maisemansuunnittelupalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C5 Etelä-Karjala
Pääasiallinen suorituspaikka:

Imatra.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Osassa 2 pyydämme ehdokkaita jättämään osallistumishakemuksen dynaamiseen

hankintajärjestelmään kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun suunnitelmatöistä.

Työt koostuvat seuraavista osa-alueista:

2a. Asemakaavat ja asemakaavamuutokset

2b. Pienimuotoiset yleiskaavamuutokset

2c. Korttelisuunnitelmat, havainnekuvat ja 3D-mallinnus

2d. Muut maankäytön suunnitelmat.

Tilaaja ei sitoudu määräostovelvoitteisiin, vaan hankinnan arvioidut arvot ovat arvioita enimmäismäärästä sopimuskaudella 48 kuukautta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 600 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Ks. kohta VI: täydentävät tiedot.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Kadut ja liikenne (kunnallistekniikan suunnittelu)

Osa nro: 4
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71400000 Yhdyskunta- ja maisemansuunnittelupalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C5 Etelä-Karjala
Pääasiallinen suorituspaikka:

Imatra.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Osassa 4 pyydämme ehdokkaita jättämään osallistumishakemuksen dynaamiseen

hankintajärjestelmään kunnallistekniikan suunnittelutöistä, kadut ja liikenne.

Työt koostuvat seuraavista osa-alueista:

4a. Liikenneverkkotarkastelut, liikennesuunnittelu, liikenteen toimivuustarkastelut

4b. Joukkoliikenneselvitykset, aikataulu- ja reittisuunnittelu

4c. Pysäköintiselvitykset

4d. Kestävään liikkumiseen liittyvät selvitys- ja kehittämistyöt (kävely, pyöräily, joukkoliikkenne ym.)

4e. Katujen ja muiden yleisten alueiden rakentamissuunnitelmien laatiminen ja suunnitelmiin liittyvät asiakirjat (esim. työselitys, määräluettelo, kustannusarvio)

4f. Katu- ja yleisten alueiden vihersuunnittelu

4g. Katu- ja muun ulkovalaistuksen suunnittelu

4h. Työmaapalvelut.

Tilaaja ei sitoudu määräostovelvoitteisiin, vaan hankinnan arvioidut arvot ovat arvioita enimmäismäärästä sopimuskaudella 48 kuukautta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Ks. kohta VI: täydentävät tiedot.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Vesihuolto (kunnallistekniikan suunnittelu)

Osa nro: 5
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71400000 Yhdyskunta- ja maisemansuunnittelupalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C5 Etelä-Karjala
Pääasiallinen suorituspaikka:

Imatra.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Osassa 5 pyydämme ehdokkaita jättämään osallistumishakemuksen dynaamiseen

hankintajärjestelmään kunnallistekniikan suunnittelutöistä, vesihuolto.

Työt koostuvat seuraavista osa-alueista:

5a. Vesi- ja jätevesilaitosten laitossuunnittelu, prosessiratkaisut, tekniikkaselvitykset ja -vertailut

5b. Automaatio

5c. Laitosrakennuskohteiden projektinjohtopalvelut ja työmaavalvonta

5d. Vedenhankinnan selvitykset, pinta- ja pohjaveteen liittyvät tutkimukset, pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat, pohjaveden virtausmallinnus, pohjavesitarkkailut, pohjaveden hankintatutkimukset

5e. Ympäristölupahakemukset

5f. Vesihuoltoverkostojen suunnittelu, verkostojen esi-, yleis- ja toteutussuunnittelu, verkostojen saneeraussuunnittelu ja -ohjelmat, vuotovesiselvitykset

5g. Pumppaamojen ja paineenkorotusasemien suunnittelu, verkoston laitekaivojen suunnittelu

5h. Verkostomallinnus ja toiminnan optimointi, verkostojen paineiskulaskelmat ja toiminnallinen tarkastelu

5i. Vedenjakelu- ja viemäriverkostojen toiminnan ohjaus

5j. Hulevesien hallinnan selvitykset, hulevesitulvat ja tulvariskien halinnan selvitykset, luonnonmukaiseen hulevesien käsittelyyn (imeytys, viivytys, kosteikot) liittyvä suunnittelu, hulevesiohjelmien ja

-strategioiden laadinta

5k. Hulevesimallinnukset

5l. Jätehuollon palvelut, biokaasuselvitykset, jätteenkäsittelyalueiden suunnittelu, kaatopaikkarakenteisiin liittyvät selvitykset.

Tilaaja ei sitoudu määräostovelvoitteisiin, vaan hankinnan arvioidut arvot ovat arvioita enimmäismäärästä sopimuskaudella 48 kuukautta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 400 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Ks. kohta VI: täydentävät tiedot.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Vaikutusten arviointi (kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu)

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71400000 Yhdyskunta- ja maisemansuunnittelupalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C5 Etelä-Karjala
Pääasiallinen suorituspaikka:

Imatra.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Osassa 3 pyydämme ehdokkaita jättämään osallistumishakemuksen dynaamiseen

hankintajärjestelmään kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun vaikutusten arvioinnista.

Osa-alue 3a: Vaikutusten arviointi (ohjelmointi ja raportointi)

Tilaaja ei sitoudu määräostovelvoitteisiin, vaan hankinnan arvioidut arvot ovat arvioita enimmäismäärästä sopimuskaudella 48 kuukautta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 50 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 01/04/2024
Paikallinen aika: 12:10
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

Ehdokas hakeutuu dynaamiseen hankintajärjestelmään jättämällä osallistumishakemuksen tämän osallistumispyynnön mukaisesti milloin tahansa dynaamisen hankintajärjestelmän aikana. Osallistumishakemuksen perusteella Imatran kaupungin laki- ja hankintapalvelut tarkistaa ehdokkaalle asetetut tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet, luokkakohtaisesti vaaditut referenssit, muut ehdokasta koskevat vaatimukset sekä seikat, jotka voivat johtaa hankintalain mukaiseen ehdokkaan poissulkemiseen.

Hyväksytyn osallistumishakemuksen tehneet, soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat saavat oikeuden osallistua dynaamiseen hankintajärjestelmän sisällä toteutettaviin tarjouskilpailuihin tässä osallistumispyynnössä ilmoitetulla tavalla. Järjestelmään ja luokkiin hyväksyttävien ehdokkaiden määrää ei ole rajoitettu.

Päätöksen ehdokkaan hyväksymisestä tai poissulkemista dynaamiseen hankintajärjestelmään tekee tilaaja.

Hankintaprosessin aikataulu

Perustamisvaiheessa osallistumishakemuksen jättämiselle on varattu aikaa vähintään 30 päivää siitä päivästä lukien, jona tämä osallistumispyyntö on lähetetty julkaistavaksi. Perustamisvaiheen jälkeen osallistumishakemukset käsitellään kymmenen (10) työpäivän kuluessa osallistumishakemuksen vastaanottamisesta. Tilaaja voi pidentää määräaikaa yksittäisissä tapauksissa 15:een työpäivään, mikäli hyväksymisarvioinnissa on tarkasteltava täydentäviä asiakirjoja tai muutoin tarkistettava soveltuvuusvaatimusten täyttyminen, taikka muusta perustellusta syystä. Edellä mainittua osallistumishakemusten käsittelyä koskevaa määräaikaa voidaan pidentää edellä ilmoitetusta, mikäli määräajan noudattaminen ei ole mahdollista ehdokkaan hyväksymistä tai poisulkemista dynaamiseen hankintajärjestelmään koskevan päätöksen tekijän (yhdyskuntalautakunta) kokousaikataulusta johtuen. Dynaamisen hankintajärjestelmän tarjouspyyntöjä ei julkaista ennen kuin osallistumishakemukset on käsitelty.

Dynaamisen hankintajärjestelmän hankintavaihe on suunniteltu alkavaksi 1.5.2020 ja se päättyy ilman eri ilmoitusta 48 kuukauden jälkeen. Mikäli järjestelmän kestoa muutetaan järjestelmän voimassaoloa päättämättä, muutoksista ilmoitetaan ennen dynaamisen hankintajärjestelmän kestoajan päättymistä uudella hankintailmoituksella, joka julkaistaan julkisia hankintoja koskevassa ilmoituskanavassa.

Ensimmäinen dynaamisen hankintajärjestelmän sisäinen kilpailutus voidaan tehdä 1.5.2020.

Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäiset kilpailutukset

Tilaaja määrittelee dynaamisen hankintajärjestelmän sisäiset tarjouspyynnöt sekä ko. hankintojen valintaperusteet sekä tarjousajan, jonka tulee kuitenkin olla vähintään kymmenen (10) päivää siitä päivästä, jona tarjoajia on kutsuttu jättämään tarjoukset. Tarjoukset pyydetään sähköisesti Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalin kautta.

Tarjousajan jälkeen tilaaja avaa ja tarkistaa tarjoukset sekä suorittaa vertailun ja tekee kirjallisen hankintapäätöksen, joka annetaan asianosaisille tiedoksi. Hankintapäätöksen jälkeen tilaaja voi tehdä hankintasopimuksen ja tilata palvelun. Tilaaja valitsee palveluntuottajan/tuottajat kulloinkin tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti. Kilpailutettujen hankintojen sopimusaika voi jatkua dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajan yli.

Tilaaja voi milloin tahansa dynaamisen hankintajärjestelmän keston aikana vaatia hyväksyttyjä ehdokkaita toimittamaan uudistetun ja päivätyn yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan (ESPD) tai poissulkemista ja soveltuvuusvaatimuksia koskevia selvityksiä viiden (5) päivän kuluessa pyynnön esittämispäivästä.

Dynaaminen hankintajärjestelmä on käytössä sisäisissä kilpailutuksissa, jossa yksittäisen hankinnan arvo on yli 4 000 EUR. Alle 4 000 EUR hankinnat sekä erityishankinnat (ks. kohta Muut tiedot).

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
01/04/2020