Pakalpojumi - 160693-2020

Submission deadline has been amended by:  213676-2020
06/04/2020    S68

Itāija-Parma: Epidemioloģiskā ekspertīze atbalsta nodrošināšanai saistībā ar tematiem, kas saistīti ar Regulu (ES) 2016/429 vai Dzīvnieku veselības tiesību aktu

2020/S 068-160693

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Regula (ES, Euratom) Nr. 2018/1046

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)
Pasta adrese: Via Carlo Magno 1A
Pilsēta: Parma
NUTS kods: ITH52 Parma
Pasta indekss: 43126
Valsts: Itālija
E-pasts: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Pircēja profila adrese: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6249
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6249
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Epidemioloģiskā ekspertīze atbalsta nodrošināšanai saistībā ar tematiem, kas saistīti ar Regulu (ES) 2016/429 vai Dzīvnieku veselības tiesību aktu

Atsauces numurs: OC/EFSA/ALPHA/2020/02
II.1.2)Galvenās CPV kods
73000000 Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un saistītie konsultāciju pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Regulā (ES) 2016/429 par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā, ir paredzēti noteikumi to dzīvnieku slimību profilaksei un kontrolei, ko iespējams pārnēsāt uz dzīvniekiem vai cilvēkiem. EFSA tika lūgts sniegt atbalstu Eiropas Komisijai ar zinātnisku atzinumu palīdzību, kas veidotu pamatu Regulu 2016/429 atbalstošu grozījumu un īstenošanas aktu sagatavošanai. Šis konkurss ir sadalīts divās daļās.

1. daļa: esošās literatūras un citu attiecīgu datu avotu pārskats antimikrobās rezistences (AMR) jomā ar papildus literatūras apskatu, kurā galvenā uzmanība ir pievērsta noteiktām AMR baktērijām

2. daļa: sagatavotības, kontroles, izskaušanas un mazināšanas pasākumu novērtēšana, iekļaujot attiecīgās literatūras pārskatu, pieejamos datus un/vai jebkuru citu informācijas avotu par uzskaitītajām slimībām un to iespējamo turpmāko analīzi.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
Piedāvājumus var iesniegt par visām daļām
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Esošās literatūras un citu attiecīgu datu avotu pārskats antimikrobās rezistences (AMR) jomā ar papildu literatūras apskatu, kurā galvenā uzmanība ir pievērsta noteiktām AMR baktērijām un kura mērķis ir apkopot informāciju par Dzīvnieku veselības tiesību akta (Animal Health Law – AHL) kritērijiem dzīvnieku slimību uzskaitīšanai un kategoriju noteikšanai

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
73000000 Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un saistītie konsultāciju pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: 00 Not specified
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

darbuzņēmēja telpas

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Pamatnolīguma darbības laiks: viens gads + automātiska pagarināšana ne vairāk kā vienu reizi, nepārsniedzot kopējo maksimālo divu secīgu gadu darbības laiku.

Budžeta informācija = 1. daļa — 250 000 EUR — šajos budžeta līdzekļos jau ir ietverti izdevumi neparedzētiem gadījumiem 10 % apmērā un iespējama cenu indeksācija.

Pamatnolīgums tiks īstenots, izmantojot konkrētus līgumus

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Piedāvātā metodika, projekta organizācija, pasākumi nodevumu kvalitātes un savlaicīguma nodrošināšanai / Svērums: 70
Cena - Svērums: 30
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 250 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 24
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

viens gads + automātiska pagarināšana ne vairāk kā vienu reizi, nepārsniedzot kopējo maksimālo divu secīgu gadu darbības laiku.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Sagatavotības, kontroles, izskaušanas un mazināšanas pasākumu novērtēšana, iekļaujot attiecīgās literatūras pārskatu un/vai jebkuru citu informācijas avotu par uzskaitītajām slimībām un to iespējamo turpmāko analīzi

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
73000000 Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un saistītie konsultāciju pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: 00 Not specified
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

darbuzņēmēja telpas

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Pamatnolīguma darbības laiks: viens gads + automātiska pagarināšana ne vairāk kā vienu reizi, nepārsniedzot kopējo maksimālo divu secīgu gadu darbības laiku.

Budžeta informācija = 2. daļa — 150 000 EUR — šajos budžeta līdzekļos jau ir ietverti izdevumi neparedzētiem gadījumiem 10 % apmērā un iespējama cenu indeksācija.

Pamatnolīgums tiks īstenots, izmantojot konkrētus līgumus.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Piedāvātā metodika, projekta organizācija, pasākumi nodevumu kvalitātes un savlaicīguma nodrošināšanai / Svērums: 70
Cena - Svērums: 30
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 150 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 24
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

viens gads + automātiska pagarināšana ne vairāk kā vienu reizi, nepārsniedzot kopējo maksimālo divu secīgu gadu darbības laiku.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 12/05/2020
Vietējais laiks: 14:30
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 9 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 13/05/2020
Vietējais laiks: 14:30
Vieta:

EFSA, Via Carlo Magno 1A, Parma, 43126, ITĀLIJA.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
Pieņems elektroniskos rēķinus
Izmantos elektroniskos maksājumus
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
30/03/2020