Pakalpojumi - 162455-2016

12/05/2016    S91

Dānija-Kopenhāgena: Audiovizuālā aprīkojuma un izlietojamo materiālu piegāde, uzstādīšana un uzturēšana, ietverot tehnisko atbalstu uz vietas un konsultācijas

2016/S 091-162455

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Pasta adrese: Kongens Nytorv 6
Pilsēta: Copenhagen K
NUTS kods: DK011 Byen København
Pasta indekss: 1050
Valsts: Dānija
Kontaktpersona: EEA Procurement Services
E-pasts: Procurement@eea.europa.eu
Tālrunis: +45 33367246
Fakss: +45 33367199

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://eea.europa.eu/about-us/tenders

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1293
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vide

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Audiovizuālā aprīkojuma un izlietojamo materiālu piegāde, uzstādīšana un uzturēšana, ietverot tehnisko atbalstu uz vietas un konsultācijas.

Atsauces numurs: EEA/ADS/16/003.
II.1.2)Galvenās CPV kods
50340000 Audiovizuālo un optisko iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Šā uzaicinājuma uz konkursu mērķis ir noslēgt līgumu par šādu pakalpojumu nodrošināšanu: (1) audiovizuālā aprīkojuma uzturēšana un remonts, tostarp profilaktiskās uzturēšanas apmeklējumi; (2) audiovizuālā aprīkojuma uzstādīšanas un nomaiņas nodrošināšana; (3) audiovizuālā aprīkojuma izlietojamo materiālu piegāde; (4) jauna audiovizuālā aprīkojuma piegāde un uzstādīšana; (5) konsultāciju pakalpojumu nodrošināšana saistībā ar iepriekš 1.–4. punktā minētajiem pakalpojumiem.

Sīkāku informāciju lūdzam skatīt konkursa specifikāciju 6. iedaļā (I pielikums).

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 260 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
50342000 Audioiekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: DK011 Byen København
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

visas preces jāpiegādā un visi pakalpojumi jāsniedz EVA telpās, kas atrodas Kongens Nytorv 6 and 8, 1050 Copenhagen K, Dānija.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Kā norādīts konkursa specifikāciju 6. iedaļā (I pielikums) un 7. pielikumā (detalizēts pakalpojumu apjoms).

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 260 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

līgums tiks piešķirts uz sākotnēju 24 mēnešu periodu, sākot no parakstīšanas datuma, ar iespēju atjaunot ne vairāk kā 2 reizes uz 12 mēnešu periodu (katrā reizē).

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

kā norādīts konkursa specifikāciju 11.1. un 11.2.1. iedaļā (I pielikums).

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 15/06/2016
Vietējais laiks: 16:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 22/06/2016
Vietējais laiks: 14:30
Vieta:

EVA telpās šādā adresē: Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DĀNIJA.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

atvēršanas sanāksmē var piedalīties pretendentu pārstāvji (1 katra pretendenta pārstāvis). Tiem iepriekš jāinformē EVA Iepirkumu dienests, līdz 2.6.2016 (16:00) nosūtot e-pastu uz šādu adresi: procurement@eea.europa.eu

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:

Pretendenti var lejupielādēt konkursa dokumentus un papildu informāciju no "eTendering" tīmekļa vietnes: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1293

Šī tīmekļa vietne regulāri tiks atjaunināta, un pretendentu pienākums konkursa norises laikā ir sekot līdzi precizējumiem un izmaiņām.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4300-2100

Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Pilns nosaukums: Eiropas Ombuds
Pasta adrese: 1 avenue du Président Robert Schuman
Pilsēta: Strasbourg
Pasta indekss: 67001
Valsts: Francija
E-pasts: eo@ombudsman.europa.eu
Tālrunis: +33 388172313
Fakss: +33 388179062

Interneta adrese: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

pārsūdzību var iesniegt Vispārējai tiesai 2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas (saņemšanas dienas) vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad attiecīgā persona ir uzzinājusi attiecīgo informāciju. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam iepriekš minēto pārsūdzību iesniegšanas termiņu nevar ietekmēt.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4300-2100

Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
02/05/2016