Palvelut - 162600-2015

Näytä suppea näkymä

12/05/2015    S91

Italia-Parma: Tuki kansallisia ruokavaliotutkimuksia varten EU:n laajuisen ruoankäyttöä koskevan tiedonkeruujärjestelmän (EU menu) menetelmien mukaisesti (viides tuki)

2015/S 091-162600

Hankintailmoitus

Palvelut

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Virallinen nimi: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)
Postiosoite: via Carlo Magno 1A
Postitoimipaikka: Parma PR
Postinumero: 43126
Maa: Italia

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Sähköinen tiedonsaanti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=844

Osoite, josta saa lisätietoja:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja):
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.3)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Tuki kansallisia ruokavaliotutkimuksia varten EU:n laajuisen ruoankäyttöä koskevan tiedonkeruujärjestelmän (EU menu) menetelmien mukaisesti (viides tuki)
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
Palvelujen pääluokka nro 8: Tutkimus- ja kehittämispalvelut
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: sopimusosapuolen toimitilat.
NUTS-koodi
II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
Tähän ilmoitukseen liittyy julkisia hankintoja koskeva sopimus
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Tämän hankintamenettelyn tavoitteena on suorien palvelusopimusten tekeminen EU:n jäsenvaltioiden järjestöjen kanssa sekä sellaisten Islannin, Norjan ja Sveitsin järjestöjen kanssa, jotka hallitus on valtuuttanut suorittamaan ruokavaliotutkimuksen kansallisella tasolla vuosien 2015–2020 välisen ajanjakson aikana. Edellytyksenä on myös, että kyseisessä maassa ei ole tehty kansallista ruokavaliotutkimusta suunnitellulle kohderyhmälle viiden viime vuoden aikana. Tehtävien sopimusten yhteydessä sopimusosapuolten on joko mukautettava tai kehitettävä menetelmät, joita käytetään näissä tutkimuksissa, EU:n laajuisen ruoankäyttöä koskevan tiedonkeruujärjestelmän (EU menu) menetelmiä koskevien EFSAn ohjeiden mukaisesti. Sopimusten yhteydessä kerättyjen ruokavaliota koskevien tietojen on oltava saatavilla EFSAn tieteellisiä toimia varten ilman käyttörajoituksia.
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

73200000 Tutkimus- ja kehitystoiminnan konsulttipalvelut

II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea yhtä tai useampaa osaa
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
Erä 1: enimmäisbudjetin yläraja on 165 000 euroa.
Erä 2: enimmäisbudjetin yläraja on 165 000 euroa.
EFSA tekee mahdollisimman monta yksittäistä sopimusta 607 500 euron eräkohtaisen budjetin rajoissa. EFSAlla on käytettävissään kyseinen summa EFSAn EU menu -järjestelmän menetelmien mukaisten kansallisten ruokavaliotutkimusten tukemiseen.
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
Kesto (kuukausina): 54 (sopimuksen tekemisestä)

Osia koskevat tiedot

Osa nro: 1 Nimi : Lapsia koskeva tutkimus (kohteena lapset kolmen kuukauden ikäisistä yhdeksän vuoden ikäisiin)
1)Lyhyt kuvaus
Tavoite 1: joko mukautetaan tai kehitetään menetelmät, joita käytetään kansallisessa elintarvikkeiden kulutusta koskevassa tutkimuksessa, EU:n laajuisen ruoankäyttöä koskevan tiedonkeruujärjestelmän (EU menu) menetelmiä koskevien EFSAn ohjeiden mukaisesti. Lisäksi valmistellaan kansalliset yhteiskäytännöt ja asiaan liittyvät asiakirjat ja toimitetaan ne EFSAlle sekä tehdään tiedonkeruuta koskeva kokeilu ja suoritetaan tiedonkeruu.
Tavoite 2: tutkimuksen aikana kerättyjen, elintarvikkeiden kulutusta koskevien tietojen ja niihin liittyvien tietojen valmistelu ja toimittaminen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle sen vaatiman muodon mukaisesti.
2)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

73200000 Tutkimus- ja kehitystoiminnan konsulttipalvelut

3)Määrä tai laajuus
Enimmäisbudjetin yläraja on 165 000 euroa.
Arvioitu arvo ilman alv:tä: 165 000 EUR
4)Tiedot sopimuksen kestosta sekä alkamis- ja päättymispäivistä
Kesto (kuukausina): 54 (sopimuksen tekemisestä)
5)Osia koskevat lisätiedot
EFSA tekee mahdollisimman monta yksittäistä sopimusta 607 500 euron eräkohtaisen budjetin rajoissa. EFSAlla on käytettävissään kyseinen summa EFSAn EU menu -järjestelmän menetelmien mukaisten kansallisten ruokavaliotutkimusten tukemiseen. On myös mahdollista, että EFSAn kokonaisbudjettia, joka sillä on käytettävissään EU menu -järjestelmän menetelmien mukaisten kansallisten ruokavaliotutkimusten tukemista varten, lisätään vuonna 2015. Tällaisessa tapauksessa lisävarat voidaan myöntää sopimuksen tekemisen hetkellä tarjoajille (molempien erien osalta), jotka on asetettu paremmuusjärjestykseen soveltamalla parasta hinta-laatusuhdetta koskevaa mallia.
Osa nro: 2 Nimi : Aikuisia koskeva tutkimus (kohteena 10–74-vuotiaat henkilöt)
1)Lyhyt kuvaus
Tavoite 1: joko mukautetaan tai kehitetään menetelmät, joita käytetään kansallisessa elintarvikkeiden kulutusta koskevassa tutkimuksessa, EU:n laajuisen ruoankäyttöä koskevan tiedonkeruujärjestelmän (EU menu) menetelmiä koskevien EFSAn ohjeiden mukaisesti. Lisäksi valmistellaan kansalliset yhteiskäytännöt ja asiaan liittyvät asiakirjat ja toimitetaan ne EFSAlle sekä tehdään tiedonkeruuta koskeva kokeilu ja suoritetaan tiedonkeruu.
Tavoite 2: tutkimuksen aikana kerättyjen, elintarvikkeiden kulutusta koskevien tietojen ja niihin liittyvien tietojen valmistelu ja toimittaminen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle sen vaatiman muodon mukaisesti.
2)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

73200000 Tutkimus- ja kehitystoiminnan konsulttipalvelut

3)Määrä tai laajuus
Enimmäisbudjetin yläraja on 165 000 euroa.
Arvioitu arvo ilman alv:tä: 165 000 EUR
4)Tiedot sopimuksen kestosta sekä alkamis- ja päättymispäivistä
Kesto (kuukausina): 54 (sopimuksen tekemisestä)
5)Osia koskevat lisätiedot
EFSA tekee mahdollisimman monta yksittäistä sopimusta 607 500 euron eräkohtaisen budjetin rajoissa. EFSAlla on käytettävissään kyseinen summa EFSAn EU menu -järjestelmän menetelmien mukaisten kansallisten ruokavaliotutkimusten tukemiseen.
On myös mahdollista, että EFSAn kokonaisbudjettia, joka sillä on käytettävissään EU menu -järjestelmän menetelmien mukaisten kansallisten ruokavaliotutkimusten tukemista varten, lisätään vuonna 2015. Tällaisessa tapauksessa lisävarat voidaan myöntää sopimuksen tekemisen hetkellä tarjoajille (molempien erien osalta), jotka on asetettu paremmuusjärjestykseen soveltamalla parasta hinta-laatusuhdetta koskevaa mallia.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
Katso tarjousasiakirjat.
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
Katso tarjousasiakirjat.
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
III.1.4)Muut erityisehdot
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: katso yksityiskohtaiset tiedot verkossa saatavilla olevien eritelmien kohdasta 2.
III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: katso yksityiskohtaiset tiedot verkossa saatavilla olevien eritelmien kohdasta 2.
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t): katso yksityiskohtaiset tiedot verkossa saatavilla olevien eritelmien kohdasta 2.
III.2.3)Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:
katso yksityiskohtaiset tiedot verkossa saatavilla olevien eritelmien kohdasta 2.
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):
katso yksityiskohtaiset tiedot verkossa saatavilla olevien eritelmien kohdasta 2.
III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle: ei
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö
Oikeushenkilöiden on ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimet ja ammatillinen pätevyys: kyllä

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä, tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa mainitut perusteet
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa käytetään: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
OC/EFSA/DATA/2015/03.
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin
ei
IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
Asiakirjat ovat maksullisia: ei
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
7.8.2015
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
Mikä tahansa EU:n virallinen kieli
IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 26.8.2015 - 14:30

Paikka:

EFSAn toimitilat, Parma.

Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: kyllä
Lisätietoa valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä: yksi valtuutettu edustaja kultakin tarjoajalta voi osallistua tarkkailijana.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
VI.3)Lisätiedot
Tarjousasiakirjat ovat ladattavissa kohdassa I.1 mainitusta osoitteesta. Kyseistä verkkosivustoa päivitetään säännöllisesti, ja tarjoajien on itse huolehdittava päivitysten ja muutosten seuraamisesta tarjousmenettelyn aikana.
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internet-osoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Muutoksenhaku
Muutoksenhaun määräaikoja koskevat tarkat tiedot: Mahdollisia sopimuksentekomenettelyä koskevia huomautuksia voidaan lähettää kohdassa I.1 ilmoitetulle hankintaviranomaiselle.

Siinä tapauksessa, että tarjoaja kokee hallinnollisen epäkohdan aiheutuneen, asiasta voidaan tehdä valitus Euroopan oikeusasiamiehelle kahden vuoden kuluessa siitä päivämäärästä, jona valituksen perusteena olevat seikat havaittiin (katso http://www.ombudsman.europa.eu). Kyseinen valitus ei pidennä muutoksenhakupyyntöjen jättämisen määräaikaa, eikä sen vuoksi muutoksenhakupyynnön jättämiselle määrätä uutta määräaikaa. Muutoksenhakupyynnöt on jätettävä kohdassa VI.4.1 mainitulle elimelle kahden kuukauden kuluessa sopimuksentekoa koskevan päätöksen ilmoittamisesta.

VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
30.4.2015