Tjänster - 163870-2019

09/04/2019    S70

Luxemburg-Luxemburg: EIB - Tillhandahållande av hanterade utskriftstjänster vid EIB-koncernens lokaler i Luxemburg och externa kontor

2019/S 070-163870

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 032-070874)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska investeringsbanken
Postadress: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000 Luxembourg
Postnummer: 2950
Land: Luxemburg
E-post: cs-procurement@eib.org
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eib.org
Upphandlarprofil: http://www.eib.org/en/about/procurement/calls/cft-1535.htm

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av hanterade utskriftstjänster vid EIB-koncernens lokaler i Luxemburg och externa kontor

Referensnummer: CFT-1535
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
30232100 Skrivare och kurvskrivare
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Föremålet för denna anbudsinfordran är att tilldela ramavtal för tillhandahållande av hanterade utskriftstjänster vid EIB-koncernens lokaler i Luxemburg och externa kontor. Denna anbudsinfordran är indelad i 2 helt separata delar:

— Del 1: Tillhandahållande av hanterade utskriftstjänster vid EIB-koncernens lokaler i Luxemburg.

— Del 2: Tillhandahållande av hanterade utskriftstjänster vid EIB-koncernens externa kontor.

Anbudsgivare måste lämna anbud för båda delarna. Det högsta antalet delar som kan tilldelas en anbudsgivare: 2. Delarna kan komma att tilldelas olika anbudsgivare.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
04/04/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 032-070874

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökan om att delta
I stället för:
Datum: 11/04/2019
Ska det stå:
Datum: 26/04/2019
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 15/04/2019
Lokal tid: 11:00
Ska det stå:
Datum: 30/04/2019
Lokal tid: 11:00
VII.2)Övriga upplysningar: