Palvelut - 165203-2019

09/04/2019    S70    Palvelut - Ennakkoilmoitus ilman tarjouskilpailukutsua - Ei sovelleta 

Suomi-Helsinki: Valmisohjelmien ohjelmointipalvelut

2019/S 070-165203

Ennakkotietoilmoitus

Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1567535-0
Postiosoite: PL 441, HUS (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1
Postinumero: 00029
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Arttu Karjalainen
Sähköpostiosoite: arttu.karjalainen@hus.fi
Puhelin: +358 406621411
Faksi: +358 947175403

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.hus.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tietopyyntö: Tietojärjestelmä Myrkytystietokeskukselle ja Teratologiselle toiminnalle

Viitenumero: HUS 101-2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72210000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämä ilmoitus on tietopyyntö, ei hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö. Tietopyynnöllä on tarkoitus kartoittaa markkinoita Myrkytystietokeskuksen ja Teratologisen tietopalvelun mahdollisesti myöhemmin toteutettavaa tietojärjestelmähankinnan kilpailutusta varten. Hankintayksikkö ei sitoudu toteuttamaan hankintaa tämän tietopyynnön perusteella, eivätkä tietopyynnössä esitetyt kuvaukset sido tilaajaa. Hankittava tietojärjestelmä ohjaa Myrkytystietokeskukseen ja Teratologiseen tieto-palvelun toimintaa. Tietojärjestelmän päätehtävänä on toimia kirjausalustana saapuvien yhteydenottojen tallentamiseksi ja käsittelyksi sekä tietovarasto yhteydenottojen käsittelyn tueksi. Lisäksi järjestelmässä on oltava raportoinnin ja tietojen arkistoinnin kannalta tarvittavat ominaisuudet. Ohjeet tarkemman kuvauksen saamiseksi ja mahdollisen markkinavuoropuhelun läpivienti on kuvattu kohdassa II.2.4).

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
48000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Pyydämme tarkempaa kuvausta varten olemaan yhteydessä osoitteeseen joonas.hirn@hus.fi (15.4.–9.5.) tai taru.tukiainen@hus.fi (8.4.–14.4.). Lähetämme vastauksena tarkemman kuvauksen tietopyynnön kohteesta. Sähköpostiviestin aihekenttään pyydämme kirjoittamaan: ”Kuvaus tietopyynnöstä”. Kirjalliset vastaukset tietopyyntöön pyydetään lähettämään 9.5.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen joonas.hirn@hus.fi. Kirjallisessa vastauksessa tulee kuvata ja kertoa, millaisia ohjelmistoja tai ohjelmistopalveluja on tarjolla Myrkytystietokeskuksen ja Teratologisen tietopalvelun toiminnan käyttöön. HUS Tietohallinto arvioi saatujen vastausten ja vastausmäärän perusteella tarvetta kutsua vastauksen lähettäneitä yrityksiä esittelytilaisuuteen. HUS voi myös oman arvionsa perusteella päättää, ettei esittelytilaisuuksia järjestetä. Mahdollisia esittelytilaisuuksia varten on varattu päivät 28.5. ja 29.5.2019. Esittelytilaisuudet pidetään suomeksi.

II.2.14)Lisätiedot
II.3)Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
12/06/2019

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Tämä tietopyyntö ei sido Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista, eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Tietopyyntöön vastanneille ei makseta korvausta tietopyyntöön vastaamisesta tai mahdollisiin tietopyyntöihin liittyviin esittelytilaisuuksiin osallistumisesta.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
08/04/2019