Pakalpojumi - 165415-2020

Submission deadline has been amended by:  220987-2020
07/04/2020    S69

Latvija-Rīga: Būvdarbu uzraudzība

2020/S 069-165415

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: SIA "Rīgas ūdens"
Valsts reģistrācijas numurs: 40103023035
Pasta adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1
Pilsēta: Rīga
NUTS kods: LV006 Rīga
Pasta indekss: LV-1495
Valsts: Latvija
Kontaktpersona: Ieva Aprāne
E-pasts: ieva.aprane@rigasudens.lv
Tālrunis: +371 67088437
Fakss: +371 67088418
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://www.rigasudens.lv/
Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3179
I.3)Saziņa
Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/33584
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/33584
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.6)Galvenā darbības joma
Ūdensapgāde

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas Berģos, Imantā un Beberbeķos būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība

Atsauces numurs: RŪ 2020/9KF
II.1.2)Galvenās CPV kods
71247000 Būvdarbu uzraudzība
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Inženieruzraudzības pakalpojumi saskaņā ar Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas “Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs” (FIDIC Sarkanā grāmata) un būvuzraudzība ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanai Berģos, Imantā un Beberbeķos, Rīgā.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
Piedāvājumus var iesniegt par maksimālais daļu skaits: 2
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas Berģos būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71247000 Būvdarbu uzraudzība
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV006 Rīga
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Rīga, Latvija.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Inženieruzraudzības pakalpojumi saskaņā ar Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas “Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs” (FIDIC Sarkanā grāmata) un būvuzraudzība ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanai Berģos, Rīgā.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 18
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēts projekts Nr. 5.3.1.0/18/I/002 “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5. kārta”

II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas Imantā un Beberbeķos būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71247000 Būvdarbu uzraudzība
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV006 Rīga
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Rīga, Latvija.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Inženieruzraudzības pakalpojumi saskaņā ar Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas “Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs” (FIDIC Sarkanā grāmata) un būvuzraudzība ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanai Imantā un Beberbeķos, Rīgā.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 15
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēts projekts Nr. 5.3.1.0/18/I/002 “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5. kārta”.

II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

Saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.6)Prasītās iemaksas un garantijas:

Saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu.

III.1.7)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:

Saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu.

III.1.8)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:

Saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu.

III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Saskaņā ar atklāta konkursa nolikumā ietverto līguma projektu.

III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 13/05/2020
Vietējais laiks: 11:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Latviešu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 4 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 13/05/2020
Vietējais laiks: 11:00
Vieta:

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:

1) Pircēja profils, kur pieejami iepirkuma dokumenti (tai skaitā būvprojekti elektroniskā formātā aizsargāti ar paroli): https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/33584. Parole piekļuvei būvprojektiem saņemama atklāta konkursa nolikumā noteiktajā kārtībā. 2) Piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 120 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 72. panta trešo daļu.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Pasta indekss: LV-1010
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
03/04/2020