Tjänster - 168432-2019

10/04/2019    S71    Tjänster - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Finland-Uleåborg: Städning

2019/S 071-168432

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK)
Nationellt registreringsnummer: 0992445-3
Postadress: Kiviharjuntie 6
Ort: Oulu
Nuts-kod: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Postnummer: 90220
Land: Finland
Kontaktperson: Maarit Siivola
E-post: maarit.siivola@osekk.fi
Telefon: +358 503769630

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.osekk.fi/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Puhdistuspalvelut

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90910000 Städning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (OSEKK) ylläpito- ja perussiivouspalvelut sekä mahdolliset muut palvelut. Tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat tiedot ja vaatimukset ovat luettavissa tarjouspyynnön muista kohdista sekä liitetiedostoissa.

Varsinainen puitesopimuskausi on 1.6.2019-31.5.2022. Katso lisäksi kohta II.2.7) Kuvaus - Sopimusten jatkamisen kuvaus.

Tämän hetkisen tiedon mukaan sopimuskauden aikana osa Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n koulutuksista siirtyy Linnanmaan kampusalueelle vuoden 2020 aikana. Vapautuvien tilojen käyttötarkoitus ei ole tällä hetkellä tiedossa.

Tarjoajille järjestetään erillinen infotilaisuus 10.12.2018 alkaen klo 9:00 osoitteessa: Kontinkankaan kampus, Paasi-rakennus, Kiviharjuntie 6, 4. krs, neuvotteluhuone Kallio, Oulu. Katso lisäksi kohta Muut asiat. Kohderyhmäkohtaisiin kohdekierroksiin osallistuminen on ehdoton edellytys hyväksyttävän tarjouksen jättämiselle. Tilaisuudessa kiertää läsnäololista.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 6 696 514.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Puhdistuspalvelut, Oulun seutu

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90910000 Städning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ylläpito- ja perussiivouspalvelut sekä mahdolliset muut palvelut. Tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat tiedot ja vaatimukset ovat luettavissa tarjouspyynnön muista kohdista sekä liitetiedostoissa.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Hinta / Viktning: 100
Pris - Viktning: 100
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Muut palvelut voivat olla lisäylläpitosiivouksia, perussiivouksia, remonttisiivouksia, viikonloppuna suoritettavia siivouksia, "muuttosiivouksia", omakotitalojen loppusiivouksia sekä vahinkosiivouksia.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Puhdistuspalvelut, Oulunkaaren seutu

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90910000 Städning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ylläpito- ja perussiivouspalvelut sekä mahdolliset muut palvelut. Tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat tiedot ja vaatimukset ovat luettavissa tarjouspyynnön muista kohdista sekä liitetiedostoissa.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Hinta / Viktning: 100
Pris - Viktning: 100
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Muut palvelut voivat olla lisäylläpitosiivouksia, perussiivouksia, remonttisiivouksia, viikonloppuna suoritettavia siivouksia, "muuttosiivouksia", omakotitalojen loppusiivouksia sekä vahinkosiivouksia.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 232-530453
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Puhdistuspalvelut, Oulun seutu

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/03/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: ISS Palvelut Oy
Nationellt registreringsnummer: 0906333-1
Postadress: Karvaamokuja 2 A
Ort: Helsinki
Nuts-kod: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Postnummer: 00340
Land: Finland
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 6 533 214.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Puhdistuspalvelut, Oulunkaaren seutu

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
27/02/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Lassila Tikanoja Oyj
Nationellt registreringsnummer: 1680140-0
Postadress: Liitintie 29
Ort: Oulu
Nuts-kod: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Postnummer: 90620
Land: Finland
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 174 300.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Markkinaoikeus
Postadress: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postnummer: 00520
Land: Finland
E-post: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Fax: +358 295643314

Internetadress: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/04/2019