Teenused - 170133-2020

10/04/2020    S72

Luksemburg-Luxembourg: EIP - Kolmandast poolest administraator (TPA) – HISi kuluhüvitustaotluste administreerimine ja kindlustusstatistika teenused ja ennetava meditsiini administreerimine

2020/S 072-170133

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Investeerimispank
Postiaadress: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Linn: Luxembourg
NUTS kood: LU000 Luxembourg
Sihtnumber: L-2950
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: CS Procurement
E-post: CS-procurement@eib.org
Telefon: +352 43791
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.eib.org
Hankijaprofiili aadress: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6242
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Kolmandast poolest administraator (TPA) – HISi kuluhüvitustaotluste administreerimine ja kindlustusstatistika teenused ja ennetava meditsiini administreerimine

Viitenumber: CFT-1586
II.1.2)CPV põhikood
66512200 Tervisekindlustusteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

1. osa: eesmärk on valida välja kolmandast poolest administraatorina (Third Party Administrator (TPA)) tegutsev teenuseosutaja, st organisatsioon, kes administreerib EIP jaoks terviseküsitlusuuringu (Health Interview Survey (HIS)) kava, töödeldes kuluhüvitustaotlusi, määrates kindlaks ravikulude aktsepteeritavuse, lihtsustades juurdepääsu arstiabile ning parandades hoolduse hinna ja kvaliteedi suhet üldisemalt. TPA osutab ka rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite (IFRS) aruandlusega seotud kindlustusstatistika teenuseid ning viib läbi HISi finantsilise jätkusuutlikkuse kindlustusstatistilisi uuringuid.

2. osa: eesmärk on valida välja II osa abisaajatele täielike arstlike läbivaatuste tagamise administreerimiseks ja tsentraliseerimiseks teenuseosutaja, st organisatsioon, mis administreerib EIP grupi jaoks ennetava meditsiini hindamisi. Teenuseosutaja peab tagama ka tervishoiuasutuste võrgustiku, milles abisaajatel on võimalik teha läbi harmoneeritud ja kõrgema kvaliteediga ennetavad arstlikud läbivaatused.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 15 000 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: jah
Pakkumusi võib esitada maksimaalne osade arv: 2
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Kolmandast poolest administraator (TPA) – HISi kuluhüvitustaotluste administreerimine ja kindlustusstatistika teenused

Osa nr: 1
II.2.2)CPV lisakood(id)
66512200 Tervisekindlustusteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Eesmärk on valida välja kolmandast poolest administraatorina (Third Party Administrator (TPA)) tegutsev teenuseosutaja, st organisatsioon, kes administreerib EIP jaoks HISi kava, töödeldes kuluhüvitustaotlusi, määrates kindlaks ravikulude aktsepteeritavuse, lihtsustades juurdepääsu arstiabile ning parandades hoolduse hinna ja kvaliteedi suhet üldisemalt. TPA osutab ka rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite (IFRS) aruandlusega seotud kindlustusstatistika teenuseid ning viib läbi HISi finantsilise jätkusuutlikkuse kindlustusstatistilisi uuringuid.

TPA peab tegema tõhusat vastastikust koostööd tervisekindlustuse erinevate sidusrühmadega: arstiabi osutaja (PMA), tööga seotud ravikulude kindlustaja (IWME), ennetava meditsiini teenuste osutaja (PPM), EIP asutusesisene haigekassa (Caisse de Maladie (CDM)) meeskond, EIP asutusesisesed ja asutusevälised kindlustusstatistikud, EIP aruandlusmeeskond ja personalitalitluse osakonnas ametisse määratud EIP lepinguhaldur.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 12 500 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Neli aastat, lisaks uuendatav üheks aastaks maksimaalselt kolme aasta jooksul (4 + 1 + 1 + 1) maksimaalselt seitsmeks aastaks.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Ennetava meditsiini administreerimine

Osa nr: 2
II.2.2)CPV lisakood(id)
85147000 Töötervishoiu teenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Eesmärk on valida välja II osa abisaajatele täielike arstlike läbivaatuste tagamise administreerimiseks ja tsentraliseerimiseks teenuseosutaja, st organisatsioon, kes administreerib EIP grupi jaoks ennetava meditsiini hindamisi. Teenuseosutaja peab tagama ka tervishoiuasutuste võrgustiku, milles abisaajatel on võimalik teha läbi harmoneeritud ja kõrgema kvaliteediga ennetavad arstlikud läbivaatused.

Kõnealusel teenuseosutajal tuleb teha tõhusat vastastikust koostööd EIP grupi tervisepoliitika bürooga (Office of Health Policy (OHP)) ning töösuhete ja heaolu üksuse ja ametisse määratud EIP lepinguhalduriga.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 36
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Kolm aastat, lisaks uuendatav üheks aastaks (3 + 1) maksimaalselt neljaks aastaks.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Pakkuja peab tõendama, et on riiklike seaduste kohaselt kutsetegevuseks registreeritud.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 04/06/2020
Kohalik aeg: 15:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Inglise keel, Prantsuse keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 05/06/2020
Kohalik aeg: 10:00
Pakkumuste avamise koht:

Pakkumuste avamise menetlus ei ole avalik.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

Pakkumuse esitanud ettevõtjatele antakse nõudmise korral pakkumuste avamise kirjalik protokoll.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: jah
VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Faks: +352 43032100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
31/03/2020