Palvelut - 172682-2021

07/04/2021    S67

Latvia-Riika: Tilapäistyövoimapalvelujen toimitus BERECin tukivirastolle (BEREC-virastolle)

2021/S 067-172682

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: BERECin tukivirasto (BEREC-virasto)
Postiosoite: Z.A. Meierovica bulvaris 14, 2nd floor
Postitoimipaikka: Riga
NUTS-koodi: LV006 Rīga
Postinumero: LV-1050
Maa: Latvia
Sähköpostiosoite: procurement@berec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://berec.europa.eu/
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8076
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8076
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tilapäistyövoimapalvelujen toimitus BERECin tukivirastolle (BEREC-virastolle)

Viitenumero: BEREC/2021/03/OT
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79610000 Henkilöstön työhönsijoituspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän tarjouspyynnön tarkoituksena on peräkkäisjärjestelmän mukaisen puitesopimuksen tekeminen enintään kolmen (3) sopimusosapuolen kanssa tilapäistyövoimapalvelujen toimituksesta BEREC-virastolle.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1 900 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79620000 Henkilöstön hankintapalvelut tilapäistyöntekijät mukaan luettuna
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LV006 Rīga
Pääasiallinen suorituspaikka:

Tilapäistyöntekijät työskentelevät pääasiassa BEREC-toimiston tiloissa, asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa myös Latvian alueella tai Latvian ulkopuolella.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Puitesopimuksen yleistavoitteena on toimittaa BEREC-viraston käyttöön sen tarvitsemat vaadittuja toimenkuvia vastaavat tilapäistyöntekijöiden palvelut heti tarvittaessa. BEREC-virasto voi tarvita tilapäistyövoimaa oman henkilöstönsä täydentämiseksi muun muassa seuraavissa tilanteissa:

a) korvaamaan tilapäisesti BEREC-viraston (pitkäaikaisesti) poissa tai lomilla olevia henkilöstön jäseniä,

b) määräaikaisena lisätyövoimana tarvittaessa, kun töitä on paljon,

c) tilapäisluontoisia tai erikoistaitoja vaativia erityishankkeita ja/tai -tehtäviä varten.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 1 900 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Puitesopimus uusitaan automaattisesti enintään 3 kertaa 12 kuukaudeksi kerrallaan, ellei jompikumpi osapuolista saa virallista irtisanomisilmoitusta vähintään 3 kuukautta ennen käynnissä olevan sopimuksen päättymistä. Uusimisella ei muuteta eikä lykätä mitään nykyisiä velvoitteita.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 17/05/2021
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 18/05/2021
Paikallinen aika: 11:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
31/03/2021