Varor - 172693-2021

07/04/2021    S67

Belgien-Bryssel: Leverans av skottsäker personlig utrustning och tillbehör

2021/S 067-172693

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska utrikestjänsten, BA.SI.1.SEC2 – Resources and Logistics for Security in Delegations
Postadress: EEAS Building, 9A Rond Point Schuman
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1046
Land: Belgien
Kontaktperson: Head of Division
E-post: BA-SI-1@eeas.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://eeas.europa.eu
Upphandlarprofil: http://eeas.europa.eu/business-tenders
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionen – Europeiska kommissionen – Directorate General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations – Unit Field Network
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Head of Unit
E-post: ECHO-E4-HQ-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/public-procurement/procurement_en
Upphandlarprofil: https://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/public-procurement/procurement_en
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionen – Europaparlamentet, Directorate-General for Security and Safety
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: Budget unit
E-post: SAFE.marches-tenders@europarl.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.europarl.europa.eu
Upphandlarprofil: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7499
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7499
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Leverans av skottsäker personlig utrustning och tillbehör

Referensnummer: EEAS/2020/OP/0057
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
35815000 Skottsäkra plagg - DA24
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Leveranser av skottsäkra västar, hårdpansarplåtar att lägga i skottsäkra västar, skyddsutrustning för hals och ljumske, skottsäkra västar som kan döljas under en kostym, skottsäkra hjälmar, bärväskor, skottsäkra glasögon samt återvinning/bortskaffande av säkerhetsutrustning.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 250 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Platsen för utförandet är huvudsakligen den upphandlande myndighetens lokaler i Bryssel, Belgien.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppdragstagaren ska tillhandahålla de mänskliga och materiella resurser som krävs för att tillhandahålla varorna i den icke uttömmande förteckningen nedan: skottsäkra västar, hårdpansarplåtar att lägga i skottsäkra västar, skyddsutrustning för hals och ljumske, skottsäkra västar som kan döljas under en kostym, skottsäkra hjälmar, bärväskor, skottsäkra glasögon samt återvinning/bortskaffande av säkerhetsutrustning.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 250 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

EU:s administrativa anslag.

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på adressen som anges i avsnitt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på adressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 14/05/2021
Lokal tid: 14:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 17/05/2021
Lokal tid: 10:00
Plats:

EEAS Building, Rond Point Schuman 9A, 1046 Brussels, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på adressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:

Vart fjärde år.

VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på adressen som anges i avsnitt I.3).

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på adressen som anges i avsnitt I.3).

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
31/03/2021