Услуги - 172696-2021

TIЗаглавиеБeлгия-Брюксел: Многостранен рамков договор за услуги в каскаден ред за по-добри дейности, свързани с регулирането относно Споразуменията за партньорство в областта на рибарството (SFPA)
NDНомер на публикацията на обявлението172696-2021
PDДата на публикуване07/04/2021
OJНомер на броя на ОВ S67
TWГрад/населено място на купувачаБРЮКСЕЛ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска комисия, MARE – Maritime Affairs and Fisheries
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаBE
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейска комисия
DSДокумент изпратен31/03/2021
DTКраен срок за подаване01/06/2021
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)79000000 - Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BE100
IAИнтернет адрес (URL)https://ec.europa.eu/info/departments/maritime-affairs-and-fisheries_en
DIПравно основаниеРегламент (ЕС, Евратом) № 2018/1048