Palvelut - 175557-2020

15/04/2020    S74

Luxemburg-Luxemburg: EIP - Tekninen tuki Moldovan energiatehokkuushankkeen valmistelua ja toteuttamista varten

2020/S 074-175557

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan investointipankki (EIP)
Postiosoite: 100, boulevard Konrad Adenauer
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU00 Luxembourg
Postinumero: L-2950
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: eib-cpcm-procurement@eib.org
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.eib.org/en/about/procurement/technical-assistance.htm
Hankkijaprofiilin osoite: https://www.eib.org/about/procurement/calls-technical-assistance/aa-010298001
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5887
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Talous- ja rahoitusasiat

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tekninen tuki Moldovan energiatehokkuushankkeen valmistelua ja toteuttamista varten

Viitenumero: AA-010298-001
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71356200 Tekninen apu
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän teknisen tuen toimen tavoitteena on kaikkien valmistelutöiden toteuttaminen ja tämän jälkeen täytäntöönpanotuen toimittaminen Moldovan energiatehokkuutta koskevaa investointihanketta varten. Hankkeella pyritään kunnostamaan valtion ja kunnan julkisia rakennuksia ja parantamaan niiden energiatehokkuutta ja pidentämään niiden käyttöikää. Ensimmäisen vaiheen (valmistelu) aikana konsultti toteuttaa toteutettavuustutkimuksen soveltuvimman mekanismin määrittämiseksi puitelainan toteuttamista varten, määrittää ja valitsee osahankkeiden luettelon määritettyjen perusteiden perusteella, laatii ohjelman menettelykäsikirjan, toteuttaa energiatarkastukset ja laatii vaadittavat hankinta-asiakirjat. Toisessa vaiheessa (täytäntöönpano) konsultti toimittaa kehittäjälle (hankkeen toteutusyksikkö) ja lopullisille edunsaajille tukea, joka koskee hankintaa, sopimuksen hallintaa, arviointia ja seurantaa sekä raportointia EIP:lle ja EBRD:lle sekä muille sidosryhmille.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2 970 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71314300 Energiansäästöä koskevat konsulttipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00 Not specified
Pääasiallinen suorituspaikka:

Moldova.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sama kuin edellä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 2 970 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 60
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

tekninen tuki rahoitetaan osittain naapuruuspolitiikan investointivälineestä.

II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 207-503476
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 19/06/2020
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 19/06/2020
Paikallinen aika: 14:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
08/04/2020