Varor - 176858-2017

11/05/2017    S90    Varor - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Danmark-Nykøbing Falster: Soptunnor och papperskorgar

2017/S 090-176858

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: I/S REFA
Nationellt registreringsnummer: 78951818
Postadress: Energivej 4
Ort: Nykøbing Falster
Nuts-kod: DK022
Postnummer: 4800
Land: Danmark
Kontaktperson: Kjeld Larsen
E-post: post@REFA.DK

Internetadress(er):

Allmän adress: www.refa.dk

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Miljö

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Køb af affaldsbeholdere.

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
34928480
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Nærværende udbud omfatter køb, levering og udbringning af ca. 41 000 stk. nye 2-hjulede affaldsbeholdere på 240 liter med opdeling/skillevæg til erstatning for de nuværende papirbeholdere samt levering (ingen udbringning til brugerne) af 500 stk. 240 liter affaldsbeholdere uden opdeling/skillevæg til brug for glas og metal ved etagebebyggelse m.m.

Desuden omfattes option på køb og levering af reservedele samt ekstra affaldsbeholdere.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 16 300 000.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33141123
39224340
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK022
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Der er gennemført et offentligt udbud omfattende køb, levering og udbringning af nye 2-hjulede beholdere på 240 liter med opdeling/skillevæg til erstatning for de nuværende papirbeholdere. I dag er der hos brugerne ca. 41 000 stk. 140 liter og 240 liter papirbeholdere, der alle skal udskiftes til 240 liter 2-kammerbeholdere i henhold til hovedleverancen i nærværende udbud.

Herudover omhandler hovedleverancen køb og levering af 500 stk. 240 liter affaldsbeholdere uden opdeling/skillevæg til brug for indsamling af glas og metal. Disse beholdere skal ikke udbringes til brugerne.

Dertil indgår option på køb og levering af reservedele og ekstra affaldsbeholdere i hele kontraktens varighed.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Holdbarhed / Viktning: 15
Kvalitetskriterium - Namn: Arbejdsmiljø / Viktning: 15
Kvalitetskriterium - Namn: Funktionalitet / Viktning: 30
Pris - Viktning: 40
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

I hele kontraktens varighed skal Ordregiver have mulighed for at indkøbe følgende:

1) 1 000 stk. 240 liter affaldsbeholder på 2 hjul med skillevæg

2) 200 stk. 240 liter affaldsbeholder på 2 hjul uden skillevæg

3) 1 200 stk. påsætning af sorteringsmærkater

4) 1 200 stk. prægning af I/S REFA's logo

5) 200 stk. komplet låg

6) 200 stk. komplet sæt hjul inkl. aksler.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 002-001715
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Køb af affaldsbeholdere

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2017
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 3
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 0
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: PWS Danmark A/S
Nationellt registreringsnummer: 31482631
Ort: Aarhus N
Nuts-kod: DK042
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 20 000 000.00 DKK
Kontraktets/delens totala värde: 16 300 000.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Den oplyste kontraktværdi i pkt. II.1.7) og V.2.4) er baseret på tilbudsgivers besvarelse af udbudsmaterialets tilbudsliste og den på baggrund heraf udregnede samlede evaluerings-tekniske pris, som har indgået i prisevalueringen.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Postadress: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-post: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadress: https://www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrist i relation til gennemførelse af udbud:

Klager over udbuddet eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at Ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiver om, at klagen indgives.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadress: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-post: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadress: http://www.kfst.dk

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/05/2017