Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Uusi koulutustilaisuus TED-datan uudelleenkäyttäjille 14.12.2023 – ilmoittaudu mukaan!

Palvelut - 178000-2022

05/04/2022    S67

Suomi-Valtioneuvosto: Mainonta- ja markkinointipalvelut

2022/S 067-178000

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Valtiovarainministeriö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0245439-9
Postiosoite: Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
Postitoimipaikka: Valtioneuvosto
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Postinumero: 00023
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Katja Keckman
Sähköpostiosoite: kirjaamo.vm@gov.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://vm.fi
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen, mukaan lukien sen alue- tai paikallisosastot
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Valtiovarainministeriön hankinta: Tapahtumamarkkinointi sekä tapahtumien suunnittelu, toteutus ja tuotanto. Sisäinen kilpailutus (DPS). Erillispalvelut

Viitenumero: VN/32044/2021-VM-6
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79340000 Mainonta- ja markkinointipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Avoimuus on viestintämme perusta. Valtionhallinnon viestintäsuosituksen mukaan

viranomaisilla on velvollisuus edistää toimintansa avoimuutta sekä tuottaa ja jakaa tietoa,

jotta kansalaiset ja muut sidosryhmät voivat muodostaa totuudenmukaisen kuvan

viranomaisen toiminnasta, vaikuttaa valmisteilla oleviin asioihin sekä valvoa etujaan ja

oikeuksiaan. Tuemme viestinnällä demokratian toimivuutta, kansalaisten oikeuksien

toteutumista ja yhteisöjen ja yritysten toimintaa.

Tyypillisiä viestittäviä asioita ministeriössä ovat muun muassa lainsäädäntö- ja

kehittämishankkeet, työryhmät ja selvitykset, valtioneuvoston päätökset, valtion

talousarvioesitykset, ministeriön päätökset ja lausunnot sekä kansainväliset kokoukset.

Näihin viestittäviin asioihin liittyy usein myös sidosryhmille suunnattuja tapahtumia.

Aktiivinen vuorovaikutus sidosryhmien kanssa on meille tärkeää.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 445 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79413000 Markkinointijohdon konsulttipalvelut
79310000 Markkinatutkimuspalvelut
79342000 Markkinointi
79300000 Markkina- ja taloustutkimuspalvelut; mielipidetutkimukset ja tilastot
79341400 Mainoskampanjapalvelut
79430000 Kriisinhallintapalvelut
79800000 Painatus ja siihen liittyvät palvelut
79950000 Näyttelyjen, messujen ja kongressien järjestelypalvelut
92100000 Elokuva- ja videopalvelut
79632000 Henkilöstökoulutus
39294100 Viestintä- ja mainostuotteet
48500000 Viestintä- ja multimediaohjelmatuotteet
48000000 Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
73110000 Tutkimuspalvelut
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Valtiovarainministeriön viestinnän tavoitteena on tukea ministeriön ja hallituksen tavoitteita. Viestintä on strateginen voimavara, joka vahvistaa vaikuttavuutta ja luottamusta.

Haemme pitkäaikaista yhteistyökumppania erilaisten tapahtumien suunnitteluun, tuotantoon ja striimaukseen. Yhteistyökumppanilta haluamme monipuolista osaamista ja laajaa keinovalikoimaa erityyppisten tapahtumien järjestämiseen.

Järjestämme kumppanin kanssa erityisesti sidosryhmätilaisuuksia. Tapahtumat voivat olla paikan päällä järjestettyjä tilaisuuksia tai etätilaisuuksia tai näitä yhdisteleviä tapahtumia eli ns. hybriditapahtumia. Tapahtumat ovat tyypillisesti puolen päivän tai koko päivän tilaisuuksia, joissa on useita esiintyjiä ja satoja osallistujia. Suurimmaksi osaksi tapahtumat järjestetään asiakkaan osoittamissa tiloissa, mutta tarpeen vaatiessa myös toimittajan omissa tiloissa.

Haemme kumppania, joka pystyisi auttamaan tapahtumien suunnittelussa ja tuotannossa. Tarpeemme vaihtelevat pelkän striimauksen ja tapahtumien kokonaisvaltaisen järjestämisen välillä. Järjestämme kumppanin kanssa tilaisuuksia arviolta 30-50 vuodessa, joista kolme neljäsosaa on pelkkiä striimauksia ja yksi neljäsosa kokonaisvaltaista tapahtuman järjestämistä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Asiantuntijoiden osaaminen ja kokemus / Painotus: 20
Laatuperuste - Nimi: Esitys toimituksen sisällöstä / Painotus: 25
Laatuperuste - Nimi: Vastaavan aiemman toimeksiannon kuvaukset / Painotus: 25
Hinta - Painotus: 30
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Perussopimuskauden jälkeen tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta kahden (2) optiovuoden mittaisen optiokauden ajan.

Asiakas tekee päätöksen option käytöstä erikseen. Option käyttö on ainoastaan asiakkaan harkinnassa. Asiakas ilmoittaa toimittajalle option käyttämisestä viimeistään kolme (3) kuukautta ennen optiokauden alkua.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2020/S 197-476104
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Valtiovarainministeriön hankinta: Tapahtumamarkkinointi sekä tapahtumien suunnittelu, toteutus ja tuotanto. Sisäinen kilpailutus (DPS). Erillispalvelut

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
22/03/2022
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 5
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 5
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Valve Branding Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: FI18842687
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 445 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 445 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
31/03/2022