Palvelut - 17812-2019

15/01/2019    S10

Belgia-Bryssel: Mahdollisesti huolta aiheuttavien kemiallisten aineiden korvaaminen (vaihe II)

2019/S 010-017812

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME)
Postiosoite: Avenue du Bourget 1
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postinumero: 1140
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: easme-procurement@ec.europa.eu

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://ec.europa.eu/easme/en

Hankkijaprofiilin osoite: https://ec.europa.eu/easme/en

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Mahdollisesti huolta aiheuttavien kemiallisten aineiden korvaaminen (vaihe II)

Viitenumero: EASME/COSME/2017/025
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79000000 Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Kyseessä on avoin tarjouspyyntömenettely 1 palvelusopimuksen tekemiseksi, joka koskee mahdollisesti huolta aiheuttavien kemiallisten aineiden korvaamista. Sopimusosapuolen tulee helpottaa ja levittää erityisalojen (mm. bioekonomia, kierrätettävyys ja biosidit) ratkaisuja tavoitteena tiettyjen kemikaalien korvaaminen vaihtoehtoisilla ratkaisuilla ja pk-yritysten tutkimuskustannusten vähentäminen niiden etsiessä vaihtoehtoisia ratkaisuja valikoiduille vaarallisille kemiallisille yhdisteille. Työ jakaantuu 3 tehtävään, jotka tulee suorittaa tarjouseritelmien kohdan 1.4.1 mukaisesti.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 229 540.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79000000 Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Pääasiallinen suorituspaikka:

tehtävät on suoritettava sopimusosapuolen osoittamissa toimitiloissa lukuun ottamatta kokouksia, jotka järjestetään pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston (EASME) tai Euroopan komission toimitiloissa.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Palvelusopimuksen yleistavoitteena on helpottaa ja levittää erityisalojen (mm. bioekonomia, kierrätettävyys ja biosidit) ratkaisuja tavoitteena tiettyjen kemikaalien korvaaminen vaihtoehtoisilla ratkaisuilla ja pk-yritysten tutkimuskustannusten vähentäminen niiden etsiessä vaihtoehtoisia ratkaisuja valikoiduille vaarallisille kemiallisille yhdisteille. Työ jakaantuu 3 tehtävään, jotka tulee suorittaa tarjouseritelmien kohdan 1.4.1 mukaisesti.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: tarjouksessa ilmoitettujen menetelmien laatu ja asiaankuuluvuus / Painotus: 35 pistettä
Laatuperuste - Nimi: työn ja resurssien organisointi / Painotus: 35 pistettä
Laatuperuste - Nimi: laadunvalvontatoimet / Painotus: 30 pistettä
Laatuperuste - Nimi: laatuperusteiden kokonaispainotus / Painotus: 70 prosenttia
Hinta - Painotus: 30 prosenttia
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman (COSME) vuoden 2017 työohjelma. Työohjelman kohta GRO/SME/17/F/206.

II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 157-359375
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: EASME/COSME/2017/025
Nimi:

Mahdollisesti huolta aiheuttavien kemiallisten aineiden korvaaminen (vaihe II)

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
20/12/2018
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 2
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 2
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 2
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: RPA Europe SRL
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: IT10304890964
Postiosoite: Via Filippo Turati 8
Postitoimipaikka: Milan
NUTS-koodi: IT ITALIA
Postinumero: 20121
Maa: Italia
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 250 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 229 540.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +35 243031
Faksi: +35 243032100

Internetosoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Sopimuksentekopäätöstä koskeva kumoamiskanne on saatettava vireille 2 kuukauden kuluessa sopimuksentekoa koskevan päätöksen ilmoittamisesta. Mikään tarjoajan pyyntö, mikään hankintaviranomaisen vastaus tai mikään hallinnollista epäkohtaa koskeva kantelu ei vaikuta kumoamiskanteen vireillepanon määräaikaan, eikä sen vuoksi kumoamiskanteen vireillepanolle määrätä uutta määräaikaa. Kumoamiskanteiden kuulemisesta vastaava toimielin on ilmoitettu tämän tehtyä sopimusta koskevan ilmoituksen kohdassa VI.4.1).

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
08/01/2019