Palvelut - 178577-2019

16/04/2019    S75    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Turku: Kiinteistöpalvelut

2019/S 075-178577

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Turun kaupunki
0204819-8
PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
Turku
20101
Suomi
Yhteyshenkilö: Kirsi Mäntynen
Puhelin: +358 449075894
Sähköpostiosoite: kirsi.mantynen@turku.fi
Faksi: +358 22627575
NUTS-koodi: FI1C1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.turku.fi/hankinnat

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/turku
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=229176&tpk=048d50b3-6d8e-480e-ac4b-f0a9269ec8ab
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kiinteistöjenhoitopalvelut, Keskusta-alue

Viitenumero: 2746-2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
70000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Turun kaupungin strateginen hankinta pyytää tarjouksia Turun kaupungin tilapalvelukeskuksen toimeksiannosta Keskusta-alueen kiinteistöjen ja ulkoalueiden hoitotyöstä sekä rakennusten teknisten järjestelmien hoito- ja huoltotöistä seuraavasti: Keskusta-alueen 1 Länsipuoli (Ryhmä 1) ajalle 1.10.2019 (tavoite)–30.9.2022 ja Keskusta-alueen 2 Itäpuoli (Ryhmä 2) ajalle 1.9.2019 (tavoite)–31.8.2022, jonka jälkeen ne jatkuvat toistaiseksi voimassa olevina, kuitenkin siten, että sopimuskausi on enintään viisi (5) vuotta.

Hankinta on jaettu kahteen (2) ryhmään:

– Ryhmä 1 Keskusta-alue 1, Länsipuoli

– Ryhmä 2 Keskusta-alue 2, Itäpuoli.

Rajana toimii Aurajoki.

Hankinnasta tehdään sopimus yhden (1) palveluntuottajan kanssa ryhmittäin.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 10 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Ryhmä 1 Keskusta-alue 1 Länsipuoli

Osa nro: Ryhmä 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
70000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kiinteistönhoitoon kuuluu rakennusten ja teknisten järjestelmien hoito ja kunnossapito palvelukuvauksen mukaisesti. Huoltokirjana toimii Granlund Managerin huoltokirja. Palveluntuottajan tulee huolehtia myö siitä, että kaikki huoltokirjaan merkityt määräaikaistarkastukset, myös muiden huoltoliikkeiden tarkastukset, tulevat suoritetuksi huoltokirjan mukaan, ja palveluntuottajan tulee ne kirjata huoltokirjaan. Ulkoalueiden hoitoon kuuluvat palvelukuvauksen mukaiset huoltotyöt rakennuksen ulkopuolella sisältäen mm. piha-alueen hoidon, lumityöt, liukkauden torjunnan, kattolumityöt, liputukset sekä leikkivälineiden huollon.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/10/2019
päättymispäivä: 30/09/2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Tämä sopimus on määräaikainen 1.10.2019 (tavoite)–30.9.2022 (3 vuotta), jonka jälkeen se jatkuu kaksi vuotta (2) määräaikaisena, noudattaen yhdeksän (9) kuukauden molemminpuolista irtisanomisaikaa. Koko sopimuskausi on siten yhteensä enintään viisi (5) vuotta päättyen viimeistään 30.9.2024.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Ryhmä 2 Keskusta-alue 2 Itäpuoli

Osa nro: Ryhmä 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
70000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kiinteistönhoitoon kuuluu rakennusten ja teknisten järjestelmien hoito ja kunnossapito palvelukuvauksen mukaisesti. Huoltokirjana toimii Granlund Managerin huoltokirja. Palveluntuottajan tulee huolehtia myös siitä, että kaikki huoltokirjaan merkityt määräaikaistarkastukset, myös muiden huoltoliikkeiden tarkastukset, tulevat suoritetuksi huoltokirjan mukaan, ja palveluntuottajan tulee ne kirjata huoltokirjaan. Ulkoalueiden hoitoon kuuluvat palvelukuvauksen mukaiset huoltotyöt rakennuksen ulkopuolella sisältäen mm. piha-alueen hoidon, lumityöt, liukkauden torjunnan, kattolumityöt, liputukset sekä leikkivälineiden huollon.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/09/2019
päättymispäivä: 31/08/2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Tämä sopimus on määräaikainen 1.9.2019–31.8.2022 (3 vuotta), jonka jälkeen se jatkuu kaksi vuotta (2) määräaikaisena, noudattaen yhdeksän (9) kuukauden molemminpuolista irtisanomisaikaa. Koko sopimuskausi on siten yhteensä enintään viisi (5) vuotta päättyen viimeistään 31.8.2024.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 03/06/2019
Paikallinen aika: 11:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 06/09/2019
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 03/06/2019
Paikallinen aika: 12:00
Paikka:

Turun kaupunki, Strateginen hankinta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15/04/2019