Covid-19-pandemia: Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tarjouskilpailut

Euroopan tulevaisuuskonferenssi tarjoaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden esittää ideoitaan ja antaa suuntaa yhteiselle tulevaisuudellemme. Kerro kantasi!

Palvelut - 179691-2016

27/05/2016    S101

Puola-Varsova: EU:n ulkorajojen digitaalisen pintamallin hankinta

2016/S 101-179691

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex)
Postiosoite: Plac Europejski 6
Postitoimipaikka: Warsaw
NUTS-koodi: PL127 Miasto Warszawa
Postinumero: 00-844
Maa: Puola
Sähköpostiosoite: procurement@frontex.europa.eu
Puhelin: +48 222059500
Faksi: +48 222059501
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.frontex.europa.eu
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1556
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä seuraavaan osoitteeseen:
Virallinen nimi: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex)
Postiosoite: Plac Europejski 6
Postitoimipaikka: Warsaw
Postinumero: 00-844
Maa: Puola
Sähköpostiosoite: procurement@frontex.europa.eu
NUTS-koodi: PL127 Miasto Warszawa
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: www.frontex.europa.eu
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

EU:n ulkorajojen digitaalisen pintamallin hankinta

Viitenumero: Frontex/OP/286/RS.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72319000 Tietojen syöttöpalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on joukko digitaalisia pintamalleja (digital surface model – DSM) koskevia paikkatietoja, joita voidaan käyttää analyyseihin ja visualisointeihin. Digitaalisella pintamallilla tarkoitetaan digitaalista maastomallia, johon sisältyvät ensisijaiset pinnankorkeudet (esimerkiksi kasvillisuus ja ihmisen tekemät rakenteet).

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 575 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: PL127 Miasto Warszawa
Pääasiallinen suorituspaikka:

etäpalvelut ja Frontexin päätoimipaikka.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on joukko digitaalisia pintamalleja koskevia paikkatietoja, joita voidaan käyttää analyyseihin ja visualisointeihin.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 575 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 2
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

todisteet siitä, että tarjoajalla on jo tunnustettu oikeushenkilön asema ja että se on rekisteröitynyt asianmukaiseen ammatti- tai kaupparekisteriin.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Luettelo tämän tarjouspyynnön kohteena olevia sopimuksia vastaavista sopimuksista, joiden nettoarvo on yli 300 000 euroa ja jotka on suoritettu 3:n viime vuoden (2013, 2014 tai 2015) aikana. Luettelossa on ilmoitettava seuraavat tiedot: päivämäärät, toimeksiantajat ja hanketoimien lyhyt kuvaus.

Vähintään 2 asiakkaalta saatua referenssikirjettä, joissa vahvistetaan edellä mainitussa sopimusluettelossa mainittujen toimitettujen palvelujen hyvä laatu.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 12/07/2016
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 4 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 19/07/2016
Paikallinen aika: 11:00
Paikka:

Frontex, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, PUOLA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tilaisuuteen voi osallistua vain 1 edustaja kultakin tarjoajalta. Tarjoajia pyydetään ilmoittamaan Frontexille osallistumisesta etukäteen sähköpostiosoitteeseen procurement@frontex.europa.eu

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

muutoksenhakupyynnöt on jätettävä 2 kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistaja on saanut ilmoituksen asiasta tai, mikäli ilmoitusta ei ole tehty, 2 kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun asia on saatu tiedoksi.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17/05/2016