Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības ES Publikāciju birojs pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Pakalpojumi - 180966-2016

Rādīt kompakto skatījumu

28/05/2016    S102    Aģentūras - Pakalpojumi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Beļģija-Brisele: Rūpniecības modernizācijas reģionālie sadarbības tīkli – iniciatīva "Reconfirm"

2016/S 102-180966

Labojums

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikums, 15.4.2016, 2016/S 074-128263)

Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME), Covent Garden 2, place Rogier 16, Office 12/25, 1210 Brussels, BEĻĢIJA. Kontaktpersona: Laura Vari. Tālr. +32 22999440. Fakss +32 22973512. E-pasts: easme-procurement@ec.europa.eu

Šī teksta vietā 

"IV.2.2) Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš:

30.5.2016.

IV.2.7) Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi:

8.6.2016 (10:30) pēc vietējā laika.

(..)"

Jābūt 

"IV.2.2) Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš:

9.6.2016.

IV.2.7) Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi:

16.6.2016 (10:30) pēc vietējā laika.

(..)"