Palvelut - 180985-2016

28/05/2016    S102

Belgia-Bryssel: Tutkimus eurooppalaisen yksilöllisiä eläkkeitä koskevan kehyksen toteutettavuudesta

2016/S 102-180985

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Postiosoite: SPA2, 07/20
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/dgs/finance/index_en.htm
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1429
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tutkimus eurooppalaisen yksilöllisiä eläkkeitä koskevan kehyksen toteutettavuudesta

Viitenumero: FISMA/2015/146(02)/D.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
66500000 Vakuutus- ja eläkepalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tutkimuksen tarkoituksena on sellaisten verojärjestelmien kartoittaminen, joita sovelletaan yksilöllisiin eläketuotteisiin 28:ssa EU:n jäsenvaltiossa. Lisäksi tutkimuksessa on analysoitava sellaisen poliittisen kehyksen toteuttamista koskevaa toteutettavuutta, jolla edistetään yksinkertaisia, tehokkaita ja kilpailukykyisiä yksilöllisiä eläkkeitä EU:ssa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 500 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
66520000 Eläkepalvelut
66521000 Yksilöllisiä eläkkeitä koskevat palvelut
66523000 Eläkerahastointiin liittyvät neuvontapalvelut
79221000 Veroneuvonta
79110000 Oikeudellinen neuvonta ja edustaminen
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00 Not specified
Pääasiallinen suorituspaikka:

Tehtävät suoritetaan sopimusosapuolen ilmoittamissa toimitiloissa. Brysselissä järjestetään hankintaviranomaisen kanssa enintään 6 koordinointikokousta.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tutkimuksessa on kuvattava verovaatimukset, joita sovelletaan yksilöllisiin eläketuotteisiin kaikissa 28 jäsenvaltiossa. Lisäksi tutkimuksessa on määritettävä 5 menestyksekkäintä yksilöllistä eläketuotetta. Kunkin 5 määritetyn yksilöllisiä eläketuotteita koskevan viitetuotteen osalta otokseen sisältyvissä jäsenvaltioissa tutkimuksessa on tarkasteltava useita tuotteen ominaisuuksia, kuten investointistrategiaa, tuottoa, maksusuorituksia, palkkioita ja ajanjaksoa.

Lisäksi tutkimuksessa on suoritettava toteutettavuusanalyysi mahdollisesta eurooppalaisesta yksilöllisiä eläkkeitä koskevasta kehyksestä, jolla edistetään yksinkertaisia, tehokkaita ja kilpailukykyisiä yksilöllisiä eläkkeitä EU:ssa. Analyysin tulosten avulla on tarkoitus tukea Euroopan komissiota eurooppalaisen yksilöllisiä eläkkeitä koskevan kehyksen toteutettavuuden arvioinnissa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: ehdotettujen menetelmien laatu ja asiaankuuluvuus / Painotus: 50
Laatuperuste - Nimi: työn organisointi / Painotus: 30
Laatuperuste - Nimi: laadunvalvontatoimet / Painotus: 10
Laatuperuste - Nimi: maantieteellinen kattavuus / Painotus: 10
Hinta - Painotus: 30
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 500 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso tarjouseritelmät.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso tarjouseritelmät ja palvelusopimusluonnos.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 05/07/2016
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 12/07/2016
Paikallinen aika: 14:30
Paikka:

Meeting Room 01/A030, rue de Spa 2, 1000 Brussels, BELGIA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Enintään 2 edustajaa jokaiselta tarjoajalta voi osallistua tarjousten avaustilaisuuteen. Turvallisuussyistä ja organisatorisista syistä tarjoajan on toimitettava edustajien koko nimet sekä henkilökorttien tai passien numerot vähintään 3 työpäivää ennen tilaisuutta seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: EC-FISMA-CONTRACTS@ec.europa.eu

Jos kyseisiä tietoja ei toimiteta, hankintaviranomainen varaa oikeuden kieltää sen toimitiloihin pääsyn.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuimeen kuuluva unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu/
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18/05/2016