Palvelut - 181082-2019

17/04/2019    S76    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Rahoitusleasingpalvelut

2019/S 076-181082

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Helsinki Business College Oy
2162576-3
Rautatieläisenkatu 5
Helsinki
00520
Suomi
Yhteyshenkilö: Jouni Virtanen
Puhelin: +358 505766084
Sähköpostiosoite: jouni.virtanen@bc.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://bc.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/hkibcoy
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/hkibcoy?id=233651&tpk=59da96af-f023-455c-9674-169d06ab8a5a
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: oppilaitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

ICT-hankintojen rahoituksen puitesopimus

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
66114000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Pyydämme tarjousta Helsinki Business College Oy:n ylläpitämän oppilaitoksen Business College Helsinki ja yhtiön tytäryhtiön, käyttöön tulevan ICT-materiaalin hankintojen rahoituksen puitesopimuksesta. Helsinki Business College Oy haluaa edistää hankintojen taloudellisuutta, kustannustehokkuutta, elinkaaren hallintaa ja talouden ennustettavuutta. Hankinnan kohteena ovat ICT-laitteiden leasingrahoitus ja niiden elinkaarihallintapalveluiden toimittaminen puitesopimuksessa määritellyillä ehdoilla kolmen (3) + yhden (1) (optio) vuoden ajalle.

Sopimuksen kohteena ovat seuraavat toiminnot tai palvelut:

Leasingrahoitus

Laitteiden vakuuttaminen

Vuokralaiterekisteri- ja raportointipalvelu

Poistuvien laitteiden pakkaus, turvallinen tyhjennys sekä kierrätyspalvelut sekä niihin liittyvät lisäpalvelut. Puitesopimus käsittää kannettavien tietokoneiden rahoituksen, vuokralaiterekisterin ja raportointipalvelun sekä poistuvien laitteiden pakkauksen, turvallisen tyhjennyksen sekä kierrätyspalvelut.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sopimuksen kohteenna ovat seuraavat toiminnot tai palvelut:

Leasingrahoitus

Laitteiden vakuuttaminen

Vuokralaiterekisteri- ja raportointipalvelu

Poistuvien laitteiden pakkaus, turvallinen tyhjennys sekä kierrätyspalvelut sekä niihin liittyvät lisäpalvelut. Puitesopimus käsittää kannettavien tietokoneiden rahoituksen, vuokralaiterekisterin ja raportointipalvelun, sekä poistuvien laitteiden pakkauksen, turvallisen tyhjennyksen sekä kierrätyspalvelut ja niihin liittyvät lisäpalvelut.

Vuonna 2019 rahoitettavien kannettavien tietokoneiden lukumäärä on 1 200 kappaletta. Vuonna 2020 rahoitettavien kannettavien tietokoneiden lukumäärä on 1 600 kappaletta. Vuonna 2021 rahoitettavien kannettavien tietokoneiden lukumäärä on 2 400 kappaletta. Vuonna 2022 rahoitettavien kannettavien tietokoneiden lukumäärä on 2 400 kappaletta.

Kannettavista tietokoneista solmitaan 18 kuukauden, 24 kuukauden tai 36 kuukauden rahoituspalvelut. Helsinki Business College Oy ei vastaa rahoitettavien koneiden lukumäärästä, vaan lukumäärät ovat suuntaa antavia ja voivat toiminnan muuttumisen vuoksi poiketa annetuista luvuista.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Tekniset ja toiminnalliset vaatimukset / Painotus: 30
Hinta - Painotus: 70
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 72
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optio sopimuksen jatkamiseksi kolmen (3) vuoden jälkeen yhdeksi (1) vuodeksi. Optio vuoden käyttöönotosta sovitaan erikseen vähintään kuusi (6) kuukautta ennen puitesopimuksen loppumista.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Toimittajaksi soveltuvan yrityksen talouden tulee olla kunnossa ja toiminnalla tulee olla jatkuvuutta. Yrityksen ja sen omistajien menneisyydessä ei saa olla seikkoja, jotka vaarantavat luottamuksen jatkuvuuteen.

Resurssien ja luotettavuuden arviointia varten tarjoajan tulee Helsinki Business College Oy:n pyytäessä toimittaa seuraavat asiakirjat:

- Toimivaltaisen viranomaisen todistus lakisääteisten sosiaaliturvamaksujen ja verojen maksamisesta - Yrityksen tilinpäätöstiedot.

Asiakirjat eivät saa olla yli kolmea (3) kuukautta vanhempia.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 22/05/2019
Paikallinen aika: 00:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31/07/2019
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 27/05/2019
Paikallinen aika: 00:00
Paikka:

Helsinki Business College Oy Tietohallinto

Rautatieläisenkatu 5

00520 Helsinki

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten käsittelyssä edetään siten, että ensimmäisessä vaiheessa todetaan tarjoajien kelpoisuus. Toisessa vaiheessa tarkastetaan tarjousten kelpoisuus. Kelpoisuusehdot täyttäviä tarjouksia vertaillaan tarjouspyynnössä ilmoitetuin kriteerein.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16/04/2019