Tjänster - 181687-2019

17/04/2019    S76    Tjänster - Ytterligare upplysningar - Ospecificerat 

Sverige-Växjö: Förmedling av vårdpersonal

2019/S 076-181687

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 075-179267)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Kronobergs läns landsting
Nationellt registreringsnummer: 232100-0065
Postadress: Upphandlingsenheten
Ort: Växjö
Nuts-kod: SE212 Kronobergs län
Postnummer: 351 88
Land: Sverige
Kontaktperson: Johan Wallén
E-post: johan.wallen@kronoberg.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.ltkronoberg.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Bemanningstjänst hyrläkare

Referensnummer: 19RGK772
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79624000 Förmedling av vårdpersonal
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Bemanningstjänst hyrläkare

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/04/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 075-179267

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar, Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
I stället för:
Datum: 10/05/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 23/05/2019
Lokal tid: 23:59
VII.2)Övriga upplysningar: