Tjänster - 182298-2019

18/04/2019    S77    Europeiska investeringsbanken - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Luxemburg-Luxemburg: EIB - Tillhandahållande av städtjänster för Europeiska investeringsbanken (EIB) - Romkontoret

2019/S 077-182298

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska investeringsbanken(EIB)
Postadress: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000
Postnummer: L-2950
Land: Luxemburg
Kontaktperson: CS Procurement
E-post: CS-procurement@eib.org
Telefon: +352 43791

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.eib.org

Upphandlarprofil: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4740
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4740
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av städtjänster för Europeiska investeringsbanken (EIB) - Romkontoret

Referensnummer: CFT-1533
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90919200
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

EIB:s kontor i Rom söker städtjänster för sina kontor, belägna på fjärde och femte våningen på adressen, Via Sardegna 40, 00187 Rom, ITALIEN, som binds samman av ett internt trapphus. Det totala utrymmet är på cirka 1 180 m 2.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 250 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ITI43
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Omfattningen av tjänsterna, som ska omfattas av tjänsteavtalet mellan EIB:s kontor i Rom och den vinnande anbudsgivaren, inkluderar alla aspekter av städtjänster. Städfirman måste kunna:

– Tillhandahålla städning under arbetsdagar mellan kl. 06:00 och 08:30 och mellan kl. 18:00 och 21:00.

– Leverera alla rengöringsmedel och material/all utrustning. Alla medel och material ska vara miljövänliga.

– Hantera, övervaka, kontrollera och organisera städtjänsterna.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 250 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Observera att ett obligatoriskt platsbesök är planerat den 16.5.2019. Se upphandlingsdokumenten för mer information.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Krav: Anbudsgivaren måste bevisa att de är registrerade för att bedriva yrkesverksamheten enligt nationell lagstiftning.

Ovanstående ska styrkas genom ett intyg om registrering i relevanta handels- eller yrkesregister i det land, där anbudsgivaren är etablerad/registrerad. Om anbudsgivaren inte behöver eller tillåts registrera sig i ett sådant register på grund av sin bolagsordning eller rättsliga ställning kommer EIB som tillräckligt bevis att godta en försäkran eller ett intyg under ed, medlemskap i en särskild organisation, ett uttryckligt tillstånd eller inskrivning i momsregistret.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 14/06/2019
Lokal tid: 15:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Franska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 17/06/2019
Lokal tid: 15:00
Plats:

Anbuden kommer att öppnas enligt ett icke-offentligt förfarande. På skriftlig begäran till EIB (se avsnitt I.1) kommer det skriftliga protokollet från anbudsöppnandet att lämnas till de ekonomiska aktörer, som har lämnat in anbud.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/04/2019