Tavarat - 182906-2017

Näytä suppea näkymä

17/05/2017    S94

Luxemburg-Luxemburg: Erikoisalojen aikakauslehtien tilausten toimittaminen

2017/S 094-182906

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: direction de la bibliothèque
Sähköpostiosoite: biblio_curia_marches_publics@curia.europa.eu

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://curia.europa.eu/

Sähköinen tiedonsaanti: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/

Osoite, josta saa lisätietoja:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja):
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.3)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Erikoisalojen aikakauslehtien tilausten toimittaminen
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Tavarahankinnat
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: Luxemburg.

NUTS-koodi LU000 Luxembourg (Grand-Duché)

II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
Tähän ilmoitukseen liittyy puitejärjestelystä sopiminen
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
enintään suunnitellun puitejärjestelyn osallistujista: 3

Puitejärjestelyn kesto

Kesto (vuosina): 3

Hankintojen arvioitu kokonaisarvo puitejärjestelyn kokonaiskeston ajalta

Arvioitu arvo ilman alv:tä: 220 000 EUR
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Kyseessä on erikoisalojen aikakauslehtien tilausten toimittaminen painetussa muodossa tai painetussa ja digitaalisessa muodossa.
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

22212000 Kausijulkaisut, 22212100 Sarjajulkaisut, 22120000 Julkaisut, 22211000 Aikakauskirjat

II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
Noin 150 erikoisalojen aikakauslehtien tilausta.
Arvioitu arvo ilman alv:tä: 220 000 EUR
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Kuinka monta kertaa sopimusta voidaan jatkaa: 2
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
Kesto (kuukausina): 36 (sopimuksen tekemisestä)

Osia koskevat tiedot

Osa nro: 1 Nimi : CH – Sveitsi
1)Lyhyt kuvaus
Erän kohteena ovat erikoisalojen aikakauslehdet.
2)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

22212000 Kausijulkaisut, 22212100 Sarjajulkaisut, 22120000 Julkaisut, 22121000 Tekniset julkaisut

3)Määrä tai laajuus
26 nimikettä.
Arvioitu arvo ilman alv:tä: 20 000 EUR
4)Tiedot sopimuksen kestosta sekä alkamis- ja päättymispäivistä
Kesto (kuukausina): 36 (sopimuksen tekemisestä)
5)Osia koskevat lisätiedot
Osa nro: 2 Nimi : Muut – muut maat
1)Lyhyt kuvaus
Erän kohteena ovat erikoisalojen aikakauslehdet.
2)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

22212000 Kausijulkaisut, 22212100 Sarjajulkaisut, 22120000 Julkaisut, 22121000 Tekniset julkaisut

3)Määrä tai laajuus
124.
Arvioitu arvo ilman alv:tä: 200 000 EUR
4)Tiedot sopimuksen kestosta sekä alkamis- ja päättymispäivistä
Kesto (kuukausina): 36 (sopimuksen tekemisestä)
5)Osia koskevat lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
Katso kohdassa I.1 annettu internetosoite.
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
Katso kohdassa I.1 annettu internetosoite.
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
Katso kohdassa I.1 annettu internetosoite.
III.1.4)Muut erityisehdot
Hankintasopimuksen toteuttamiseen sovelletaan erityisehtoja: ei
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: katso kohdassa I.1 annettu internetosoite.
III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: katso kohdassa I.1 annettu internetosoite.
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t): katso kohdassa I.1 annettu internetosoite.
III.2.3)Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:
katso kohdassa I.1 annettu internetosoite.
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):
katso kohdassa I.1 annettu internetosoite.
III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä, tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa mainitut perusteet
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa käytetään: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
COJ-PROC-17/018.
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin
ei
IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
Asiakirjat ovat maksullisia: ei
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
28.6.2017 - 17:00
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
Mikä tahansa EU:n virallinen kieli
IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 4.7.2017 - 10:30

Paikka:

Euroopan unionin tuomioistuin.

Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: kyllä
Lisätietoa valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä: 1 edustaja kultakin tarjoajalta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
VI.3)Lisätiedot
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internet-osoite: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Muutoksenhaku
Muutoksenhaun määräaikoja koskevat tarkat tiedot: katso kohdassa I.1 annettu internetosoite.
VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
3.5.2017