Tjänster - 183250-2020

21/04/2020    S78

Italien-Torino: Tjänster från en professionell konferensarrangör

2020/S 078-183250

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2020/S 071-167903)

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)
Postadress: Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65
Ort: Torino
Nuts-kod: ITC11 Torino
Postnummer: 10133
Land: Italien
E-post: Procurement@etf.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.etf.europa.eu/en/about/procurement

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tjänster från en professionell konferensarrangör

Referensnummer: CFT/20/ETF/0001
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79952000 Evenemang
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med denna anbudsinfordran är att förvärva kvalitetstjänster från en professionell konferensarrangör för att stödja ETF vid anordnandet av dess konferenser, workshoppar och andra evenemang.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/04/2020
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 071-167903

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: I.3)
Plats där texten ska ändras: Kommunikation
I stället för:

Anbud eller ansökan om att delta ska skickas elektroniskt till följande adress:

Ska det stå:

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6265

VII.2)Övriga upplysningar: