Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 183260-2020

21/04/2020    S78

Luxemburg-Luxemburg: EIB - Grafiska design- och kreativa tjänster för EIB-gruppens workshop avseende kommunikationsgrafik

2020/S 078-183260

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2020/S 047-109772)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska investeringsbanken (EIB)
Postadress: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-2950
Land: Luxemburg
E-post: CS-procurement@eib.org
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eib.org
Upphandlarprofil: http://www.eib.org/about/procurement

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Grafiska design- och kreativa tjänster för EIB-gruppens workshop avseende kommunikationsgrafik

Referensnummer: CFT-1518
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79822500 Grafisk formgivning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Tjänsteleverantörens uppdrag består av projektledning och utförande av grafisk design och andra kreativa tjänster på plats och externt.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/04/2020
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 047-109772

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökan om att delta
I stället för:
Datum: 20/04/2020
Lokal tid: 15:00
Ska det stå:
Datum: 18/05/2020
Lokal tid: 15:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 22/04/2020
Lokal tid: 11:00
Ska det stå:
Datum: 20/05/2020
Lokal tid: 11:00
VII.2)Övriga upplysningar: