Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Byggentreprenader - 184200-2014

Visa förkortad version

03/06/2014    S105

Luxemburg-Luxemburg: Årlig förteckning över uppdragstagare

2014/S 105-184200

(Artikel 124 i tillämpningsföreskrifterna för budgetförordningen, kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29.10.2012)


Avsnitt I: Upphandlande myndighet:

I.1)Namn på och adress till den upphandlande myndigheten:

Europeiska revisionsrätten, direktoratet för ekonomi och stöd, upphandlingsenheten, 12, rue Alcide de Gasperi, 1615Luxemburg, LUXEMBURG. Tfn +352 4398-1. Fax +352 4398-45669. E-post: eca-cellule.marches@eca.europa.eu Internet: http://www.eca.europa.eu


Avsnitt II: Förteckning över kontrakt för vilka inget meddelande om tilldelning av kontrakt har publicerats

II.1)Typ av kontrakt:
Byggentreprenad.
II.2)Kontrakt nr 001
II.2.1)Uppdragstagarens namn och adress:

SOCOM SA, 10, rue du Commerce, 3895 Foetz, LUXEMBURG. Tfn +352 5514151. Fax +352 573122. E-post: socom@socom.lu Internet: http://www.socom.lu

II.2.2)Upphandlingens föremål:
Tillägg 20–29 till kontrakt 06/PMK3/10 ”Elinstallationsarbeten”.
II.2.3)Information om kontraktsvärdet:
Totalpris: 167 368,51 EUR.
II.1)Typ av kontrakt:
Byggentreprenad.
II.2)Kontrakt nummer 002
II.2.1)Uppdragstagarens namn och adress:

CLE SA, 19-21, route d'Arlon, 8009 Strassen, LUXEMBURG. Tfn +352 4465491. Fax +352 454418. E-post: info@cle.lu Internet: http://www.cle.lu

II.2.2)Upphandlingens föremål:
Tillägg 2–4 till kontrakt PN 17/PMK3/13 ”Metalstommar”.
II.2.3)Information om kontraktsvärdet:
Totalpris: 62 522,87 EUR.
II.1)Typ av kontrakt:
Byggentreprenad.
II.2)Kontrakt nr 003
II.2.1)Uppdragstagarens namn och adress:

CLE SA, 19-21, route d'Arlon, 8009 Strassen, LUXEMBURG. Tfn +352 4465491. Fax +352 454418. E-post: info@cle.lu Internet: http://www.cle.lu

II.2.2)Upphandlingens föremål:
Tillägg 19–30 till kontrakt PN 19/PMK3/13 ”Slutbehandlingsarbeten II”.
II.2.3)Information om kontraktsvärdet:
Totalpris: 79 750,55 EUR.
II.1)Typ av kontrakt:
Byggentreprenad.
II.2)Kontrakt nr 004
II.2.1)Uppdragstagarens namn och adress:

CLE SA, 19-21, route d'Arlon, 8009 Strassen, LUXEMBURG. Tfn +352 4465491. Fax +352 454418. E-post: info@cle.lu Internet: http://www.cle.lu

II.2.2)Upphandlingens föremål:
”Slutbehandlingsarbeten I”.
II.2.3)Information om kontraktsvärdet:
Totalpris: 586 560,11 EUR.
II.1)Typ av kontrakt:
Byggentreprenad.
II.2)Kontrakt nr 005
II.2.1)Uppdragstagarens namn och adress:
Sanichaufer-Reckinger, 58, rue Pierre Krier, BP 76, 3504 Dudelange, LUXEMBURG. Tfn +352 525060-1. Fax +352 519942.
II.2.2)Upphandlingens föremål:
Tillägg 37–53 till kontrakt 05/PMK3/10 ”Värme-, ventilations-, luftkonditionerings- och sanitetsarbeten”.
II.2.3)Information om kontraktsvärdet:
Totalpris: 111 221,04 EUR.
II.1)Typ av kontrakt:
Byggentreprenad.
II.2)Kontrakt nr 006
II.2.1)Uppdragstagarens namn och adress:

Tralux Sarl, 156, route de Luxembourg, 3254 Bettembourg, LUXEMBURG. Tfn +352 5236801. Fax +352 523683. E-post: contact@tralux.lu

II.2.2)Upphandlingens föremål:
Tillägg 33–46 till kontrakt 04/PMK3/10 ”Slutbehandlingsarbeten I”.
II.2.3)Information om kontraktsvärdet:
Totalpris: 171 311,17 EUR.
II.1)Typ av kontrakt:
Byggentreprenad.
II.2)Kontrakt nr 007
II.2.1)Uppdragstagarens namn och adress:

SOCOM SA, 10, rue du Commerce, 3895 Foetz, LUXEMBURG. Tfn +352 5514151. Fax +352 573122. E-post: socom@socom.lu Internet: http://www.socom.lu

II.2.2)Upphandlingens föremål:
Tillägg 30–37 till kontrakt 06/PMK3/10 ”Elinstallationsarbeten”.
II.2.3)Information om kontraktsvärdet:
Totalpris: 137 502,45 EUR.
II.1)Typ av kontrakt:
Byggentreprenad.
II.2)Kontrakt nr 008
II.2.1)Uppdragstagarens namn och adress:
Kempf GmbH, Neuhauser Straße 16, 66115 Saarbrücken, TYSKLAND. Tfn +49 68194836-0. Fax +49 68194836-36.
II.2.2)Upphandlingens föremål:
Tillägg 14–19 till kontrakt 08/PMK3/10 ”Förbättringsarbeten utomhus”.
II.2.3)Information om kontraktsvärdet:
Totalpris: 133 094,1 EUR.
II.1)Typ av kontrakt:
Byggentreprenad.
II.2)Kontrakt nr 009
II.2.1)Uppdragstagarens namn och adress:

SOCOM SA, 10, rue du Commerce, 3895 Foetz, LUXEMBURG. Tfn +352 5514151. Fax +352 573122. E-post: socom@socom.lu Internet: http://www.socom.lu

II.2.2)Upphandlingens föremål:
Tillägg nr 100 till kontrakt 06/PMK3/10 ”Elinstallationsarbeten”.
II.2.3)Information om kontraktsvärdet:
Totalpris: 230 375,74 EUR.
II.1)Typ av kontrakt:
Byggentreprenad.
II.2)Kontrakt nr 010
II.2.1)Uppdragstagarens namn och adress:

SOCOM SA, 10, rue du Commerce, 3895 Foetz, LUXEMBURG. Tfn +352 5514151. Fax +352 573122. E-post: socom@socom.lu Internet: http://www.socom.lu

II.2.2)Upphandlingens föremål:
Tillägg 101–103 till kontrakt 06/PMK3/10 ”Elinstallationsarbeten”.
II.2.3)Information om kontraktsvärdet:
Totalpris: 70 910,25 EUR.
II.1)Typ av kontrakt:
Byggentreprenad.
II.2)Kontrakt nr 011
II.2.1)Uppdragstagarens namn och adress:
Kempf GmbH, Neuhauser Straße 16, 66115 Saarbrücken, TYSKLAND. Tfn +49 68194836-0. Fax +49 68194836-36.
II.2.2)Upphandlingens föremål:
Tillägg 20 och 21 till kontrakt 08/PMK3/10 ”Förbättringsarbeten utomhus”.
II.2.3)Information om kontraktsvärdet:
Totalpris: 113 330,25 EUR.
II.1)Typ av kontrakt:
Byggentreprenad.
II.2)Kontrakt nr 012
II.2.1)Uppdragstagarens namn och adress:

CLE SA, 19-21, route d'Arlon, 8009 Strassen, LUXEMBURG. Tfn +352 4465491. Fax +352 454418. E-post: info@cle.lu Internet: http://www.cle.lu

II.2.2)Upphandlingens föremål:
Tillägg 31–35 till kontrakt 09/PMK3/10 ”Slutbehandlingsarbeten II”.
II.2.3)Information om kontraktsvärdet:
Totalpris: 65 198,56 EUR.
II.1)Typ av kontrakt:
Byggentreprenad.
II.2)Kontrakt nr 013
II.2.1)Uppdragstagarens namn och adress:

CLE SA, 19-21, route d'Arlon, 8009 Strassen, LUXEMBURG. Tfn +352 4465491. Fax +352 454418. E-post: info@cle.lu Internet: http://www.cle.lu

II.2.2)Upphandlingens föremål:
Tillägg 102–105 till kontrakt 09/PMK3/10 ”Slutbehandlingsarbeten II”.
II.2.3)Information om kontraktsvärdet:
Totalpris: 69 817,24 EUR.
II.1)Typ av kontrakt:
Byggentreprenad.
II.2)Kontrakt nr 014
II.2.1)Uppdragstagarens namn och adress:
Kempf GmbH, Neuhauser Straße 16, 66115 Saarbrücken, TYSKLAND. Tfn +49 68194836-0. Fax +49 68194836-36.
II.2.2)Upphandlingens föremål:
Tillägg 22–25 till kontrakt 08/PMK3/10 ”Förbättringsarbeten utomhus”.
II.2.3)Information om kontraktsvärdet:
Totalpris: 120 356,56 EUR.
II.1)Typ av kontrakt:
Byggentreprenad.
II.2)Kontrakt nr 015
II.2.1)Uppdragstagarens namn och adress:

FKN Fassaden GmbH & Co KG, Kirchensaller Straße 36, 74632 Neuenstein, TYSKLAND. Tfn +49 7942106-0. Fax +49 7942662. E-post: info@fkn-gruppe.de Internet: http://www.fkn-gruppe.de

II.2.2)Upphandlingens föremål:
Tillägg 26–30 till kontrakt 01/PMK3/10 ”Fasadarbeten, utvändiga snickeriarbeten”.
II.2.3)Information om kontraktsvärdet:
Totalpris: 279 665,14 EUR.
II.1)Typ av kontrakt:
Byggentreprenad.
II.2)Kontrakt nr 016
II.2.1)Uppdragstagarens namn och adress:

Tralux Sarl, 156, route de Luxembourg, 3254 Bettembourg, LUXEMBURG. Tfn +352 5236801. Fax +352 523683. E-post: contact@tralux.lu

II.2.2)Upphandlingens föremål:
Tillägg 47–49 till huvudkontrakt 04/PMK3/10 ”Slutbehandlingsarbeten I”.
II.2.3)Information om kontraktsvärdet:
Totalpris: 63 278,29 EUR.
II.1)Typ av kontrakt:
Byggentreprenad.
II.2)Kontrakt nr 017
II.2.1)Uppdragstagarens namn och adress:
Sanichaufer-Reckinger, 58, rue Pierre Krier, BP 76, 3504 Dudelange, LUXEMBURG. Tfn +352 525060-1. Fax +352 519942.
II.2.2)Upphandlingens föremål:
Tillägg 54–59 till huvudkontrakt 05/PMK3/10 ”Värme-, ventilations-, luftkonditionerings- och sanitetsarbeten”.
II.2.3)Information om kontraktsvärdet:
Totalpris: 691 353,87 EUR.


Avsnitt III: Kompletterande upplysningar

III.2)Datum då meddelandet sänts:
22.5.2014.