Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Byggentreprenader - 184200-2014

Visa förkortad version

03/06/2014    S105

Luxemburg-Luxemburg: Årlig förteckning över uppdragstagare

2014/S 105-184200

(Artikel 124 i tillämpningsföreskrifterna för budgetförordningen, kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29.10.2012)


Avsnitt I: Upphandlande myndighet:

I.1)Namn på och adress till den upphandlande myndigheten:

Europeiska revisionsrätten, direktoratet för ekonomi och stöd, upphandlingsenheten, 12, rue Alcide de Gasperi, 1615Luxemburg, LUXEMBURG. Tfn +352 4398-1. Fax +352 4398-45669. E-post: eca-cellule.marches@eca.europa.eu Internet: http://www.eca.europa.eu


Avsnitt II: Förteckning över kontrakt för vilka inget meddelande om tilldelning av kontrakt har publicerats

II.1)Typ av kontrakt:
Byggentreprenad.
II.2)Kontrakt nr 001
II.2.1)Uppdragstagarens namn och adress:

SOCOM SA, 10, rue du Commerce, 3895 Foetz, LUXEMBURG. Tfn +352 5514151. Fax +352 573122. E-post: socom@socom.lu Internet: http://www.socom.lu

II.2.2)Upphandlingens föremål:
Tillägg 20–29 till kontrakt 06/PMK3/10 ”Elinstallationsarbeten”.
II.2.3)Information om kontraktsvärdet:
Totalpris: 167 368,51 EUR.
II.1)Typ av kontrakt:
Byggentreprenad.
II.2)Kontrakt nummer 002
II.2.1)Uppdragstagarens namn och adress:

CLE SA, 19-21, route d'Arlon, 8009 Strassen, LUXEMBURG. Tfn +352 4465491. Fax +352 454418. E-post: info@cle.lu Internet: http://www.cle.lu

II.2.2)Upphandlingens föremål:
Tillägg 2–4 till kontrakt PN 17/PMK3/13 ”Metalstommar”.
II.2.3)Information om kontraktsvärdet:
Totalpris: 62 522,87 EUR.
II.1)Typ av kontrakt:
Byggentreprenad.
II.2)Kontrakt nr 003
II.2.1)Uppdragstagarens namn och adress:

CLE SA, 19-21, route d'Arlon, 8009 Strassen, LUXEMBURG. Tfn +352 4465491. Fax +352 454418. E-post: info@cle.lu Internet: http://www.cle.lu

II.2.2)Upphandlingens föremål:
Tillägg 19–30 till kontrakt PN 19/PMK3/13 ”Slutbehandlingsarbeten II”.
II.2.3)Information om kontraktsvärdet:
Totalpris: 79 750,55 EUR.
II.1)Typ av kontrakt:
Byggentreprenad.
II.2)Kontrakt nr 004
II.2.1)Uppdragstagarens namn och adress:

CLE SA, 19-21, route d'Arlon, 8009 Strassen, LUXEMBURG. Tfn +352 4465491. Fax +352 454418. E-post: info@cle.lu Internet: http://www.cle.lu

II.2.2)Upphandlingens föremål:
”Slutbehandlingsarbeten I”.
II.2.3)Information om kontraktsvärdet:
Totalpris: 586 560,11 EUR.
II.1)Typ av kontrakt:
Byggentreprenad.
II.2)Kontrakt nr 005
II.2.1)Uppdragstagarens namn och adress:
Sanichaufer-Reckinger, 58, rue Pierre Krier, BP 76, 3504 Dudelange, LUXEMBURG. Tfn +352 525060-1. Fax +352 519942.
II.2.2)Upphandlingens föremål:
Tillägg 37–53 till kontrakt 05/PMK3/10 ”Värme-, ventilations-, luftkonditionerings- och sanitetsarbeten”.
II.2.3)Information om kontraktsvärdet:
Totalpris: 111 221,04 EUR.
II.1)Typ av kontrakt:
Byggentreprenad.
II.2)Kontrakt nr 006
II.2.1)Uppdragstagarens namn och adress:

Tralux Sarl, 156, route de Luxembourg, 3254 Bettembourg, LUXEMBURG. Tfn +352 5236801. Fax +352 523683. E-post: contact@tralux.lu

II.2.2)Upphandlingens föremål:
Tillägg 33–46 till kontrakt 04/PMK3/10 ”Slutbehandlingsarbeten I”.
II.2.3)Information om kontraktsvärdet:
Totalpris: 171 311,17 EUR.
II.1)Typ av kontrakt:
Byggentreprenad.
II.2)Kontrakt nr 007
II.2.1)Uppdragstagarens namn och adress:

SOCOM SA, 10, rue du Commerce, 3895 Foetz, LUXEMBURG. Tfn +352 5514151. Fax +352 573122. E-post: socom@socom.lu Internet: http://www.socom.lu

II.2.2)Upphandlingens föremål:
Tillägg 30–37 till kontrakt 06/PMK3/10 ”Elinstallationsarbeten”.
II.2.3)Information om kontraktsvärdet:
Totalpris: 137 502,45 EUR.
II.1)Typ av kontrakt:
Byggentreprenad.
II.2)Kontrakt nr 008
II.2.1)Uppdragstagarens namn och adress:
Kempf GmbH, Neuhauser Straße 16, 66115 Saarbrücken, TYSKLAND. Tfn +49 68194836-0. Fax +49 68194836-36.
II.2.2)Upphandlingens föremål:
Tillägg 14–19 till kontrakt 08/PMK3/10 ”Förbättringsarbeten utomhus”.
II.2.3)Information om kontraktsvärdet:
Totalpris: 133 094,1 EUR.
II.1)Typ av kontrakt:
Byggentreprenad.
II.2)Kontrakt nr 009
II.2.1)Uppdragstagarens namn och adress:

SOCOM SA, 10, rue du Commerce, 3895 Foetz, LUXEMBURG. Tfn +352 5514151. Fax +352 573122. E-post: socom@socom.lu Internet: http://www.socom.lu

II.2.2)Upphandlingens föremål:
Tillägg nr 100 till kontrakt 06/PMK3/10 ”Elinstallationsarbeten”.
II.2.3)Information om kontraktsvärdet:
Totalpris: 230 375,74 EUR.
II.1)Typ av kontrakt:
Byggentreprenad.
II.2)Kontrakt nr 010
II.2.1)Uppdragstagarens namn och adress:

SOCOM SA, 10, rue du Commerce, 3895 Foetz, LUXEMBURG. Tfn +352 5514151. Fax +352 573122. E-post: socom@socom.lu Internet: http://www.socom.lu

II.2.2)Upphandlingens föremål:
Tillägg 101–103 till kontrakt 06/PMK3/10 ”Elinstallationsarbeten”.
II.2.3)Information om kontraktsvärdet:
Totalpris: 70 910,25 EUR.
II.1)Typ av kontrakt:
Byggentreprenad.
II.2)Kontrakt nr 011
II.2.1)Uppdragstagarens namn och adress:
Kempf GmbH, Neuhauser Straße 16, 66115 Saarbrücken, TYSKLAND. Tfn +49 68194836-0. Fax +49 68194836-36.
II.2.2)Upphandlingens föremål:
Tillägg 20 och 21 till kontrakt 08/PMK3/10 ”Förbättringsarbeten utomhus”.
II.2.3)Information om kontraktsvärdet:
Totalpris: 113 330,25 EUR.
II.1)Typ av kontrakt:
Byggentreprenad.
II.2)Kontrakt nr 012
II.2.1)Uppdragstagarens namn och adress:

CLE SA, 19-21, route d'Arlon, 8009 Strassen, LUXEMBURG. Tfn +352 4465491. Fax +352 454418. E-post: info@cle.lu Internet: http://www.cle.lu

II.2.2)Upphandlingens föremål:
Tillägg 31–35 till kontrakt 09/PMK3/10 ”Slutbehandlingsarbeten II”.
II.2.3)Information om kontraktsvärdet:
Totalpris: 65 198,56 EUR.
II.1)Typ av kontrakt:
Byggentreprenad.
II.2)Kontrakt nr 013
II.2.1)Uppdragstagarens namn och adress:

CLE SA, 19-21, route d'Arlon, 8009 Strassen, LUXEMBURG. Tfn +352 4465491. Fax +352 454418. E-post: info@cle.lu Internet: http://www.cle.lu

II.2.2)Upphandlingens föremål:
Tillägg 102–105 till kontrakt 09/PMK3/10 ”Slutbehandlingsarbeten II”.
II.2.3)Information om kontraktsvärdet:
Totalpris: 69 817,24 EUR.
II.1)Typ av kontrakt:
Byggentreprenad.
II.2)Kontrakt nr 014
II.2.1)Uppdragstagarens namn och adress:
Kempf GmbH, Neuhauser Straße 16, 66115 Saarbrücken, TYSKLAND. Tfn +49 68194836-0. Fax +49 68194836-36.
II.2.2)Upphandlingens föremål:
Tillägg 22–25 till kontrakt 08/PMK3/10 ”Förbättringsarbeten utomhus”.
II.2.3)Information om kontraktsvärdet:
Totalpris: 120 356,56 EUR.
II.1)Typ av kontrakt:
Byggentreprenad.
II.2)Kontrakt nr 015
II.2.1)Uppdragstagarens namn och adress:

FKN Fassaden GmbH & Co KG, Kirchensaller Straße 36, 74632 Neuenstein, TYSKLAND. Tfn +49 7942106-0. Fax +49 7942662. E-post: info@fkn-gruppe.de Internet: http://www.fkn-gruppe.de

II.2.2)Upphandlingens föremål:
Tillägg 26–30 till kontrakt 01/PMK3/10 ”Fasadarbeten, utvändiga snickeriarbeten”.
II.2.3)Information om kontraktsvärdet:
Totalpris: 279 665,14 EUR.
II.1)Typ av kontrakt:
Byggentreprenad.
II.2)Kontrakt nr 016
II.2.1)Uppdragstagarens namn och adress:

Tralux Sarl, 156, route de Luxembourg, 3254 Bettembourg, LUXEMBURG. Tfn +352 5236801. Fax +352 523683. E-post: contact@tralux.lu

II.2.2)Upphandlingens föremål:
Tillägg 47–49 till huvudkontrakt 04/PMK3/10 ”Slutbehandlingsarbeten I”.
II.2.3)Information om kontraktsvärdet:
Totalpris: 63 278,29 EUR.
II.1)Typ av kontrakt:
Byggentreprenad.
II.2)Kontrakt nr 017
II.2.1)Uppdragstagarens namn och adress:
Sanichaufer-Reckinger, 58, rue Pierre Krier, BP 76, 3504 Dudelange, LUXEMBURG. Tfn +352 525060-1. Fax +352 519942.
II.2.2)Upphandlingens föremål:
Tillägg 54–59 till huvudkontrakt 05/PMK3/10 ”Värme-, ventilations-, luftkonditionerings- och sanitetsarbeten”.
II.2.3)Information om kontraktsvärdet:
Totalpris: 691 353,87 EUR.


Avsnitt III: Kompletterande upplysningar

III.2)Datum då meddelandet sänts:
22.5.2014.