Доставки - 184651-2019

TIЗаглавиеИтaлия-Испра: Доставка и поддръжка на затворена камера за определяне на емисиите от изпаряване (SHED)
NDНомер на публикацията на обявлението184651-2019
PDДата на публикуване19/04/2019
OJНомер на броя на ОВ S78
TWГрад/населено място на купувачаИСПРА
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска комисия, JRC — Joint Research Centre, JRC.C — Energy Transport and Climate (Petten), JRC.C.4 — Sustainable Transport
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаIT
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейска комисия
DSДокумент изпратен15/04/2019
DTКраен срок за подаване23/05/2019
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)45214620 - Строителни и монтажни работи по общо изграждане на научноизследователски и изпитателни съоръжения
38433200 - Оборудване за измерване на емисии
50710000 - Услуги по ремонт и поддържане на електрически и механични инсталации на сгради
71321000 - Инженерни услуги по проектиране и конструиране на инсталации в сгради
71221000 - Архитектурно проектиране на сгради
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)ITC41
IAИнтернет адрес (URL)https://ec.europa.eu/jrc/
DIПравно основаниеРегламент (ЕС, Евратом) № 2018/1048