Varor - 18498-2022

14/01/2022    S10

Malta-Floriana: Industrirobotar

2022/S 010-018498

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Department of Contracts
Nationellt registreringsnummer: MT25645419
Postadress: Notre Dame Ravelin
Ort: Floriana
Nuts-kod: MT Malta
Postnummer: FRN 1600
Land: Malta
E-post: info.contracts@gov.mt
Telefon: +356 21220212
Fax: +356 21247681
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.etenders.gov.mt/epps
Upphandlarprofil: https://www.etenders.gov.mt/epps
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

CT2443/2020 Re-issue TENDER FOR THE SUPPLY AND DELIVERY OF ENERGY EFFICIENT EDUCATIONAL TECHNOLOGIES (AI, XR, ROBOTICS) FOR THE MALTA COLLEGE OF ARTS, SCIENCE AND TECHNOLOGY

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
42997300 Industrirobotar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

TENDER FOR THE SUPPLY AND DELIVERY OF ENERGY EFFICIENT EDUCATIONAL TECHNOLOGIES (AI, XR, ROBOTICS) FOR THE MALTA COLLEGE OF ARTS, SCIENCE AND TECHNOLOGY.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 29 652.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 1- AI Robots

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
30230000 Datorrelaterad utrustning
30231320 Pekskärmar
30214000 Arbetsstationer
72400000 Internettjänster
32324000 TV-apparater
48820000 Servrar
48612000 Databashanteringssystem
39133000 Montrar
30211300 Dataplattformar
72300000 Datatjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: MT00 Malta
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

TENDER FOR THE SUPPLY AND DELIVERY OF ENERGY EFFICIENT EDUCATIONAL TECHNOLOGIES (AI, XR, ROBOTICS) FOR THE MALTA COLLEGE OF ARTS, SCIENCE AND TECHNOLOGY.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 2 – AI Kits

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
30230000 Datorrelaterad utrustning
30231320 Pekskärmar
30214000 Arbetsstationer
72400000 Internettjänster
32324000 TV-apparater
48820000 Servrar
48612000 Databashanteringssystem
39133000 Montrar
30211300 Dataplattformar
72300000 Datatjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: MT00 Malta
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

TENDER FOR THE SUPPLY AND DELIVERY OF ENERGY EFFICIENT EDUCATIONAL TECHNOLOGIES (AI, XR, ROBOTICS) FOR THE MALTA COLLEGE OF ARTS, SCIENCE AND TECHNOLOGY.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 3- Adaptive Learning Platform

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
30230000 Datorrelaterad utrustning
30231320 Pekskärmar
30214000 Arbetsstationer
72400000 Internettjänster
32324000 TV-apparater
48820000 Servrar
48612000 Databashanteringssystem
39133000 Montrar
30211300 Dataplattformar
72300000 Datatjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: MT00 Malta
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

TENDER FOR THE SUPPLY AND DELIVERY OF ENERGY EFFICIENT EDUCATIONAL TECHNOLOGIES (AI, XR, ROBOTICS) FOR THE MALTA COLLEGE OF ARTS, SCIENCE AND TECHNOLOGY.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 4 – VAR Equipment

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
30230000 Datorrelaterad utrustning
30231320 Pekskärmar
30214000 Arbetsstationer
72400000 Internettjänster
32324000 TV-apparater
48820000 Servrar
48612000 Databashanteringssystem
39133000 Montrar
30211300 Dataplattformar
72300000 Datatjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: MT00 Malta
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

TENDER FOR THE SUPPLY AND DELIVERY OF ENERGY EFFICIENT EDUCATIONAL TECHNOLOGIES (AI, XR, ROBOTICS) FOR THE MALTA COLLEGE OF ARTS, SCIENCE AND TECHNOLOGY.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 5 – Deep Learning Working Station

Del nr: 5
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
30230000 Datorrelaterad utrustning
30231320 Pekskärmar
30214000 Arbetsstationer
72400000 Internettjänster
32324000 TV-apparater
48820000 Servrar
48612000 Databashanteringssystem
39133000 Montrar
30211300 Dataplattformar
72300000 Datatjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: MT00 Malta
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

TENDER FOR THE SUPPLY AND DELIVERY OF ENERGY EFFICIENT EDUCATIONAL TECHNOLOGIES (AI, XR, ROBOTICS) FOR THE MALTA COLLEGE OF ARTS, SCIENCE AND TECHNOLOGY.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 6 – Internet Connection

Del nr: 6
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
30230000 Datorrelaterad utrustning
30231320 Pekskärmar
30214000 Arbetsstationer
72400000 Internettjänster
32324000 TV-apparater
48820000 Servrar
48612000 Databashanteringssystem
39133000 Montrar
30211300 Dataplattformar
72300000 Datatjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: MT00 Malta
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

TENDER FOR THE SUPPLY AND DELIVERY OF ENERGY EFFICIENT EDUCATIONAL TECHNOLOGIES (AI, XR, ROBOTICS) FOR THE MALTA COLLEGE OF ARTS, SCIENCE AND TECHNOLOGY.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 7 – AI Cloud Based Services

Del nr: 7
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
30230000 Datorrelaterad utrustning
30231320 Pekskärmar
30214000 Arbetsstationer
72400000 Internettjänster
32324000 TV-apparater
48820000 Servrar
48612000 Databashanteringssystem
39133000 Montrar
30211300 Dataplattformar
72300000 Datatjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: MT00 Malta
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

TENDER FOR THE SUPPLY AND DELIVERY OF ENERGY EFFICIENT EDUCATIONAL TECHNOLOGIES (AI, XR, ROBOTICS) FOR THE MALTA COLLEGE OF ARTS, SCIENCE AND TECHNOLOGY.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 8 – General Electronics – TV Sets

Del nr: 8
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
30230000 Datorrelaterad utrustning
30231320 Pekskärmar
30214000 Arbetsstationer
72400000 Internettjänster
32324000 TV-apparater
48820000 Servrar
48612000 Databashanteringssystem
39133000 Montrar
30211300 Dataplattformar
72300000 Datatjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: MT00 Malta
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

TENDER FOR THE SUPPLY AND DELIVERY OF ENERGY EFFICIENT EDUCATIONAL TECHNOLOGIES (AI, XR, ROBOTICS) FOR THE MALTA COLLEGE OF ARTS, SCIENCE AND TECHNOLOGY.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 9 – Hosting Space

Del nr: 9
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
30230000 Datorrelaterad utrustning
30231320 Pekskärmar
30214000 Arbetsstationer
72400000 Internettjänster
32324000 TV-apparater
48820000 Servrar
48612000 Databashanteringssystem
39133000 Montrar
30211300 Dataplattformar
72300000 Datatjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: MT00 Malta
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

TENDER FOR THE SUPPLY AND DELIVERY OF ENERGY EFFICIENT EDUCATIONAL TECHNOLOGIES (AI, XR, ROBOTICS) FOR THE MALTA COLLEGE OF ARTS, SCIENCE AND TECHNOLOGY.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 10 – AI in Engineering

Del nr: 10
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
30230000 Datorrelaterad utrustning
30231320 Pekskärmar
30214000 Arbetsstationer
72400000 Internettjänster
32324000 TV-apparater
48820000 Servrar
48612000 Databashanteringssystem
39133000 Montrar
30211300 Dataplattformar
72300000 Datatjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: MT00 Malta
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

TENDER FOR THE SUPPLY AND DELIVERY OF ENERGY EFFICIENT EDUCATIONAL TECHNOLOGIES (AI, XR, ROBOTICS) FOR THE MALTA COLLEGE OF ARTS, SCIENCE AND TECHNOLOGY.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 11 – Attendance Management Platform

Del nr: 11
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
30230000 Datorrelaterad utrustning
30231320 Pekskärmar
30214000 Arbetsstationer
72400000 Internettjänster
32324000 TV-apparater
48820000 Servrar
48612000 Databashanteringssystem
39133000 Montrar
30211300 Dataplattformar
72300000 Datatjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: MT00 Malta
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

TENDER FOR THE SUPPLY AND DELIVERY OF ENERGY EFFICIENT EDUCATIONAL TECHNOLOGIES (AI, XR, ROBOTICS) FOR THE MALTA COLLEGE OF ARTS, SCIENCE AND TECHNOLOGY.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 12 – Holographic Display

Del nr: 12
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
30230000 Datorrelaterad utrustning
30231320 Pekskärmar
30214000 Arbetsstationer
72400000 Internettjänster
32324000 TV-apparater
48820000 Servrar
48612000 Databashanteringssystem
39133000 Montrar
30211300 Dataplattformar
72300000 Datatjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: MT00 Malta
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

TENDER FOR THE SUPPLY AND DELIVERY OF ENERGY EFFICIENT EDUCATIONAL TECHNOLOGIES (AI, XR, ROBOTICS) FOR THE MALTA COLLEGE OF ARTS, SCIENCE AND TECHNOLOGY.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 212-515797
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Lot 1- AI Robots

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Lot 2 – AI Kits

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 3
Del nr: 3
Benämning på upphandlingen:

Lot 3- Adaptive Learning Platform

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 4
Del nr: 4
Benämning på upphandlingen:

Lot 4 – VAR Equipment

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 5
Del nr: 5
Benämning på upphandlingen:

Lot 5 – Deep Learning Working Station

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 6
Del nr: 6
Benämning på upphandlingen:

Lot 6 – Internet Connection

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10/01/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 2
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Go P.L.C
Nationellt registreringsnummer: C22334
Postadress: Go Fra Diego Street
Ort: MARSA [Il-Marsa]
Nuts-kod: MT Malta
Postnummer: MRS1501
Land: Malta
E-post: solutions@gobusiness.com.mt
Telefon: +356 80072121
Internetadress: https://www.etenders.gov.mt/epps
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 6 102.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 7
Del nr: 7
Benämning på upphandlingen:

Lot 7 – AI Cloud Based Services

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 8
Del nr: 8
Benämning på upphandlingen:

Lot 8 – General Electronics – TV Sets

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 9
Del nr: 9
Benämning på upphandlingen:

Lot 9 – Hosting Space

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 10
Del nr: 10
Benämning på upphandlingen:

Lot 10 – AI in Engineering

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 11
Del nr: 11
Benämning på upphandlingen:

Lot 11 – Attendance Management Platform

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10/01/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 2
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: VERTITECH SA
Nationellt registreringsnummer: 998479074
Postadress: KASSANDROU 18
Ort: KAVALA
Nuts-kod: EL Ελλάδα  / Elláda
Postnummer: 65403
Land: Grekland
E-post: info@vertitech.gr
Telefon: +30 2510242632
Fax: +30 2510600128
Internetadress: https://www.etenders.gov.mt/epps
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 23 550.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 12
Del nr: 12
Benämning på upphandlingen:

Lot 12 – Holographic Display

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Payment Options: No payment for documentation

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Public Contracts Review Board
Postadress: Notre Dame Ditch
Ort: Floriana
Postnummer: FRN 1601
Land: Malta
Telefon: +356 21239095
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/01/2022