Pakalpojumi - 185761-2014

04/06/2014    S106    Eiropas Savienības Tiesa - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Luksemburga-Luksemburga: Līgums piekļuves kontroles jomā – piekļuves kontroles sistēmu jaunināšana un karšu lasītāju pievienošana

2014/S 106-185761

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Eiropas Savienības Tiesa, Infrastruktūras ģenerāldirektorāts, Ēku direktorāts
plateau de Kirchberg
Kontaktpersona(-as): Franck Salvador
2925 Luksemburga
Luksemburga
Tālrunis: +352 4303-4648
E-pasts: cj09_2014@curia.europa.eu
Fakss: +352 4303-3637

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://curia.europa.eu/

Elektroniska piekļuve informācijai: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours

Papildu informāciju var saņemt: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumslēdzējas iestādes piešķirtais līguma nosaukums:
Līgums piekļuves kontroles jomā – piekļuves kontroles sistēmu jaunināšana un karšu lasītāju pievienošana.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorija Nr. 27: Citi pakalpojumi
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: Eiropas Savienības Tiesa, plateau de Kirchberg, 2925 Luksemburga, LUKSEMBURGA.

NUTS kods LU000

II.1.3)Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz publiskā iepirkuma līgumu
II.1.4)Informācija par vispārīgo vienošanos
II.1.5)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Eiropas Savienības Tiesa (EST) nolēmusi izsludināt šo uzaicinājumu uz konkursu par piekļuves kontroles sistēmas daļēju jaunināšanu, t. i., tās pāreju no pašreizējās Mifare sistēmas uz Desfire sistēmu, kā arī papildu karšu lasītāju uzstādīšanu dažādās EST ēkās.
II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

35123400, 35121000, 35123100

II.1.7)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): nē
II.1.8)Daļas
Līgums ir sadalīts daļās: jā
Piedāvājumus var iesniegt par tikai vienu daļu
II.1.9)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2)Līguma daudzums vai apjoms
II.2.1)Kopējais daudzums vai apjoms:
Paredzamā vērtība bez PVN: 430 000 EUR
II.2.2)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.3)Informācija par atjaunošanu
Līgumu var atjaunot: nē
II.3)Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš
Ilgums mēnešos: 6 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)

Informācija par daļām

Daļa Nr.: 1 Nosaukums: Piekļuves kontroles iekārtu jaunināšana, nodrošinot pāreju uz Desfire protokolu Anneau un Pils ēkā, T ēkā, galerijā un A un B tornī
1)Īss apraksts
Eiropas Savienības Tiesas pašreizējā piekļuves kontroles sistēma ir bezkontakta karšu lasīšanas sistēma, kurā tiek izmantots Mifare standarts. Tiesa vēlas paaugstināt sistēmas drošības līmeni un tāpēc pārveidot 6. pielikumā (cenu saraksts) norādītos lasītājus atbilstoši Desfire standartam. Uz šo pāreju attiecas 1. daļa.
Tās ietvaros būs jāaizstāj aptuveni 660 pašreizējie Mifare lasītāji ar tāda paša izmēra melniem lasītājiem, kas atbilst Desfire standartam. Nepieciešams jaunināt arī šos lasītājus apkalpojošo procesoru pārprogrammējamās lasāmatmiņas (EPROM) un pašreizējās ATS programmatūras datubāze. Tas jāveic dienas laikā paralēli citiem darbiem, un pirms došanās pie nākamajām durvīm jāpabeidz pie iepriekšējām iesāktais darbs.
2)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

35123400, 35121000, 35123100

3)Daudzums vai apjoms
Skatīt specifikācijas.
Paredzamā vērtība bez PVN: 280 000 EUR
4)Norāde par atšķirīgu līguma darbības laiku vai atšķirīgu uzsākšanas/pabeigšanas datumu
Ilgums mēnešos: 6 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)
5)Papildu informācija par daļām
Skatīt specifikācijas.
Daļa Nr.: 2 Nosaukums: Jaunu karšu lasītāju uzstādīšana
1)Īss apraksts
Ir nepieciešami papildu lasītāji. Tie jāuzstāda tik, cik minēti 6. pielikumā (cenu saraksts), saskaņā ar 7. pielikumā pievienotajiem plāniem. Plāni pievienoti tikai informatīvā nolūkā, lai norādītu atrašanās vietas.
Cenu piedāvājumā jāiekļauj visi papildu galdniekdarbi (elektrisko durvju atvērēju / slēdzeņu / kabeļu kanālu uzstādīšana), ugunsgrēka lokalizācijas sistēma, piekaramo griestu / virsgrīdas demontāža/montāža un plānu atjaunināšana.
Cenu piedāvājumā jāiekļauj arī saskaņošanas pasākumi ar liftu inženieri (sanāksme, ierīkošana un nodošana ekspluatācijā) attiecībā uz kabeļu ievilkšanu liftu šahtās un kabīnēs un stāvu programmēšanu.
Cenā jāiekļauj programmēšanas izmaksas, kas saistītas ar Tiesas centralizēto drošības pārvaldību. Šajā pārvaldības sistēmā ar vienkāršām ikonām un plāniem varēs aktivizēt un deaktivēt drošības funkcijas. Ikonas krāsa ļaus nekavējoties noteikt durvju statusu, un ar ikonu varēs aktivizēt un deaktivēt, piemēram, kameras un karšu lasītājus.
Pēc tam, kad būs pabeigts darbs uz vietas, tiks izsniegta pilnīga dokumentācija, ko veido 3 dokumentu komplekti un kas apliecina pabeigto darbu.
2)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

35123400, 35121000, 35123100

3)Daudzums vai apjoms
Skatīt specifikācijas.
Paredzamā vērtība bez PVN: 150 000 EUR
4)Norāde par atšķirīgu līguma darbības laiku vai atšķirīgu uzsākšanas/pabeigšanas datumu
Ilgums mēnešos: 6 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)
5)Papildu informācija par daļām
Skatīt specifikācijas.

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.1.1)Prasītās iemaksas un garantijas:
Nav.
III.1.2)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
III.1.3)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
III.1.4)Citi konkrēti nosacījumi
Uz līguma izpildi attiecas īpaši nosacījumi: nē
III.2)Dalības nosacījumi
III.2.1)Uzņēmēju personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesionālajos vai amatniecības reģistros
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: skatīt specifikācijas.
III.2.2)Saimnieciskās un finansiālās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: skatīt specifikācijas.
III.2.3)Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
skatīt specifikācijas.
III.2.4)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.3)Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem
III.3.1)Informācija par konkrēto profesiju
Pakalpojuma izpilde tiks nodota tikai konkrētās profesijas pārstāvjiem: nē
III.3.2)Personāls, kas atbildīgs par pakalpojuma izpildi
Juridiskām vienībām jānorāda par pakalpojuma izpildi atbildīgo darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija: nē

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.1.2)Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
IV.1.3)Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Viszemākā cena
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
CJ09/2014.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
Termiņš dokumentu pieprasījumu saņemšanai vai piekļuvei dokumentiem: 23.7.2014
Dokumenti ir par samaksu: nē
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
23.7.2014
IV.3.5)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
Jebkura ES oficiālā valoda
IV.3.7)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.3.8)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 30.7.2014 - 09:00

Vieta:

Eiropas Savienības Tiesa, konferenču telpa Pils aizmugurējā daļā, rue du Fort Niedergrünewald, 2925 Luksemburga, LUKSEMBURGA.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējais iepirkums: nē
VI.2)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.3)Papildu informācija
VI.4)Pārsūdzības procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luksemburga
Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
Fakss: +352 4303-2100

VI.4.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): 2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas ombudam nevar ne atlikt šo termiņu, ne arī noteikt jaunu termiņu pārsūdzību iesniegšanai.
VI.4.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
23.5.2014