Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Pakalpojumi - 185910-2017

18/05/2017    S95

Beļģija-Brisele: Siļķes 6.a, 7.b un 7.c rajonā: dienvidu un ziemeļu krājumu identitātes zinātniskā novērtēšana ar ģenētiskās un morfometriskās analīzes palīdzību

2017/S 095-185910

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME)
Pasta adrese: Covent Garden 2, place Rogier 16, Office 12/27
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Pasta indekss: 1210
Valsts: Beļģija
E-pasts: easme-procurement@ec.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://ec.europa.eu/EASME
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2432
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Siļķes 6.a, 7.b un 7.c rajonā: dienvidu un ziemeļu krājumu identitātes zinātniskā novērtēšana ar ģenētiskās un morfometriskās analīzes palīdzību.

Atsauces numurs: EASME/EMFF/2017/013.
II.1.2)Galvenās CPV kods
79000000 Uzņēmējdarbības pakalpojumi: tiesības, tirgzinība, konsultēšana, darbinieku vervēšana, iespiešana un drošība
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

EASME vēlas noslēgt pakalpojumu līgumu, lai tiktu novērtēta siļķu krājumu identitāte Starptautiskās Jūras pētniecības padomes (ICES) noteiktajā 6.a, 7.b un 7.c rajonā, veicot ģenētisko analīzi, kuras rezultātā tiks izstrādāti ziemeļu (ICES 6.a rajona ziemeļu daļa) un dienvidu (ICES 6.a rajona dienvidu daļa, 7.b rajons un 7.c rajons) krājumu ģenētiskie profili, ko pēc tam varēs izmantot, lai izšķirtu šos 2 krājumus pat laikā, kad tie sajaucas, piemēram, vasaras akustiskajos apsekojumos.

Šā pētījuma galvenais mērķis ir sniegt ieguldījumu novērtējumā par maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma (maximum sustainable yield – MSY) sasniegšanu un ICES 6.a, 7.b un 7.c rajonā esošo siļķu krājumu atjaunošanas vai pārvaldības plānu izstrādē. Tiek uzskatīts, ka šajā apgabalā ir 2 atsevišķi siļķu krājumi, taču, tā kā nav zināms sajaukšanās apjoms ārpus katra krājuma nārsta perioda, līdz šim nav bijis iespējams sniegt nozvejas ieteikumus katram krājumam atsevišķi.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 675 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

uzdevumi jāveic darbuzņēmēja norādītajās telpās, izņemot gadījumus, kad sanāksmes paredzēts rīkot EASME vai Eiropas Komisijas telpās.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

EASME vēlas noslēgt pakalpojumu līgumu, lai tiktu novērtēta siļķu krājumu identitāte Starptautiskās Jūras pētniecības padomes (ICES) noteiktajā 6.a, 7.b un 7.c rajonā, veicot ģenētisko analīzi, kuras rezultātā tiks izstrādāti ziemeļu (ICES 6.a rajona ziemeļu daļa) un dienvidu (ICES 6.a rajona dienvidu daļa, 7.b rajons un 7.c rajons) krājumu ģenētiskie profili, ko pēc tam varēs izmantot, lai izšķirtu šos 2 krājumus pat laikā, kad tie sajaucas, piemēram, vasaras akustiskajos apsekojumos.

Šā pētījuma galvenais mērķis ir sniegt ieguldījumu novērtējumā par maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma (MSY) sasniegšanu un ICES 6.a, 7.b un 7.c rajonā esošo siļķu krājumu atjaunošanas vai pārvaldības plānu izstrādē. Tiek uzskatīts, ka šajā apgabalā ir 2 atsevišķi siļķu krājumi, taču, tā kā nav zināms sajaukšanās apjoms ārpus katra krājuma nārsta perioda, līdz šim nav bijis iespējams sniegt nozvejas ieteikumus katram krājumam atsevišķi.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 675 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 36
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce: Komisijas 15.12.2016 Īstenošanas lēmums C(2016) 8422 final par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzekļu apguvei paredzētās 2017. gada darba programmas un finansēšanas lēmuma pieņemšanu.
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 28/06/2017
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 9 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 05/07/2017
Vietējais laiks: 10:30

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +35 243031
Fakss: +35 243032100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
04/05/2017