TED-sivustolla otettiin 2.11.2022 käyttöön sähköiset lomakkeet (eForms). Hakutoimintoon on tehty muutoksia. Muokkaa siis valmiiksi tallentamiasi erikoishakuja. Tutustu muutoksiin sivuston Ajankohtaista-osiossa ja uudistetuilla ohjesivuilla.

Palvelut - 185940-2017

18/05/2017    S95

Belgia-Bryssel: Palveluja koskeva puitesopimus tuen toimittamisesta lennonvarmistuspalvelujen maksujärjestelmän ja suorituskyvyn kehittämisjärjestelmän toteuttamista varten

2017/S 095-185940

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Directorate-General for Mobility and Transport, Directorate E – Aviation
Postiosoite: avenue du Bourget 1
Postitoimipaikka: Brussels (Evere)
NUTS-koodi: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postinumero: 1140
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: Unit E3 Single European Sky
Sähköpostiosoite: MOVE-E3-SINGLE-SKY-UNIT@ec.europa.eu
Puhelin: +32 22958245
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/transport/home_en
Hankkijaprofiilin osoite: http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/tenders_en
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2500
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: liikkuvuus ja liikenne – ilmailu.

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Palveluja koskeva puitesopimus tuen toimittamisesta lennonvarmistuspalvelujen maksujärjestelmän ja suorituskyvyn kehittämisjärjestelmän toteuttamista varten

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79000000 Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Puitesopimuksen (framework contract – FWC) kohteena on erittäin pätevän ulkoisen asiantuntemuksen toimittaminen komissiolle lyhyellä varoitusajalla hankintaviranomaisen tukemista varten yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan liittyvän politiikan (lennonvarmistuspalvelujen maksujärjestelmä ja suorituskyvyn kehittämisjärjestelmä) alaa koskevien politiikkojen, aloitteiden ja lainsäädäntöehdotusten suunnittelussa, valmistelussa ja täytäntöönpanossa sekä suorituskyvyn tarkastuselimen (Performance Review Body – PRB) tukemista varten. Tehtäviin voi kuulua teknistä, hallinnollista ja/tai taloudellista tukea.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 20 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
73200000 Tutkimus- ja kehitystoiminnan konsulttipalvelut
79330000 Tilastointipalvelut
73220000 Kehitystoiminnan konsulttipalvelut
79140000 Oikeudelliset neuvonta- ja tiedotuspalvelut
79419000 Evaluointineuvontapalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Pääasiallinen suorituspaikka:

sopimusosapuolten toimitilat – komission toimitilojen läheisyydessä.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Puitesopimuksen tarkoituksena on erittäin pätevän ulkoisen asiantuntemuksen toimittaminen komissiolle lyhyellä varoitusajalla hankintaviranomaisen tukemista varten yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan liittyvän politiikan (maksujärjestelmä ja suorituskyvyn kehittämisjärjestelmä) alaa koskevien politiikkojen, aloitteiden ja lainsäädäntöehdotusten suunnittelussa, valmistelussa ja täytäntöönpanossa sekä suorituskyvyn tarkastuselimen (PRB) tukemista varten. Tämän tarjouspyynnön kohteena oleviin tehtäviin voi kuulua teknistä, hallinnollista ja/tai taloudellista tukea edellä mainituilla aloilla.

Syksystä 2017 lähtien (tämän tarjouspyynnön seurauksena) valittu sopimusosapuoli toimittaa suorituskyvyn tarkastuselimelle riippumatonta tukea, mukaan luettuina sihteeripalveluja koskeva tuki ja hallinnollinen tuki. Lisäksi valittu sopimusosapuoli toimittaa suoraan komissiolle lisäpalveluja komission tukemiseksi suorituskyvyn tarkastuselimen suosituksiin ja tuloksiin liittyvissä jatkotoimissa.

Tehtävä 1: pätevä asiantuntijatuki suorituskyvyn tarkastuselimelle (analyysit ja raporttien kirjoittaminen).

Tehtävä 2: hallinnollinen tuki suorituskyvyn tarkastuselimelle.

Tehtävä 3: pätevä asiantuntijatuki komissiolle (suorituskyvyn tarkastuselimen suosituksiin ja tuloksiin liittyvät jatkotoimet).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 20 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Puitesopimus tehdään 2 vuoden kestoajaksi, ja se voidaan uusia 2 kertaa 1 lisävuodeksi kerrallaan ilman erillistä sopimusta. Puitesopimuksen kokonaiskestoaika on enintään 4 vuotta.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: Verkkojen Eurooppa -väline (CEF) – liikenneala.
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 19/06/2017
Paikallinen aika: 17:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 27/06/2017
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

DG Mobility and Transport, rue Demot 24, 1049 Bruxelles, BELGIA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Enintään 2 edustajaa kultakin tarjoajalta voi osallistua tarjousten avaustilaisuuteen kohdassa IV.2.7 ilmoitetun mukaisesti. Turvallisuussyistä ja organisatorisista syistä tarjoajien on toimitettava edustajiensa koko nimet sekä henkilökorttien tai passien numerot vähintään 3 työpäivää ennen tarjousten avaustilaisuutta seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: MOVE-E3-SINGLE-SKY-UNIT@EC.EUROPA.EU

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2825
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
08/05/2017