Pakalpojumi - 185940-2017

18/05/2017    S95

Beļģija-Brisele: Pakalpojumu pamatnolīgums par palīdzības sniegšanu aeronavigācijas pakalpojumu darbības uzlabošanas un tarifikācijas sistēmu īstenošanā

2017/S 095-185940

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Directorate-General for Mobility and Transport, Directorate E – Aviation
Pasta adrese: avenue du Bourget 1
Pilsēta: Brussels (Evere)
NUTS kods: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pasta indekss: 1140
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: Unit E3 Single European Sky
E-pasts: MOVE-E3-SINGLE-SKY-UNIT@ec.europa.eu
Tālrunis: +32 22958245
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://ec.europa.eu/transport/home_en
Pircēja profila adrese: http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/tenders_en
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2500
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Cita darbība: mobilitāte un transports – aviācija.

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Pakalpojumu pamatnolīgums par palīdzības sniegšanu aeronavigācijas pakalpojumu darbības uzlabošanas un tarifikācijas sistēmu īstenošanā.

II.1.2)Galvenās CPV kods
79000000 Uzņēmējdarbības pakalpojumi: tiesības, tirgzinība, konsultēšana, darbinieku vervēšana, iespiešana un drošība
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Pamatnolīguma priekšmets ir īsā laikā nodrošināt Komisijai augstu kvalificētus ārējus ekspertus, lai līgumslēdzējai iestādei sniegtu atbalstu Eiropas vienotās gaisa telpas politikas jomas (aeronavigācijas pakalpojumu darbības uzlabošanas sistēma un tarifikācijas sistēma) politikas pasākumu, iniciatīvu un tiesību aktu priekšlikumu izstrādē, sagatavošanā un īstenošanā, kā arī lai sniegtu atbalstu darbības izvērtēšanas iestādei (Performance Review Body – PRB). Uzdevumi var ietvert tehnisku, administratīvu un/vai ekonomisku palīdzību.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 20 000 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
73200000 Pētniecības un izstrādes konsultāciju pakalpojumi
79330000 Statistikas pakalpojumi
73220000 Izstrādes konsultāciju pakalpojumi
79140000 Juridisko konsultāciju un juridiskās informācijas pakalpojumi
79419000 Novērtēšanas konsultāciju pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

darbuzņēmēju telpas – Komisijas telpu tuvumā.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Pamatnolīguma mērķis ir īsā laikā nodrošināt Komisijai augstu kvalificētus ārējus ekspertus, lai līgumslēdzējai iestādei sniegtu atbalstu Eiropas vienotās gaisa telpas politikas jomas (aeronavigācijas pakalpojumu darbības uzlabošanas sistēma un tarifikācijas sistēma) politikas pasākumu, iniciatīvu un tiesību aktu priekšlikumu izstrādē, sagatavošanā un īstenošanā, kā arī lai sniegtu atbalstu PRB. Uzdevumi, uz kuriem attiecas šis uzaicinājums uz konkursu, var ietvert tehnisku, administratīvu un/vai ekonomisku palīdzību iepriekš minētajās jomās.

Pēc šā uzaicinājuma uz konkursu veiksmīgais darbuzņēmējs no 2017. gada rudens nodrošinās neatkarīgu atbalstu PRB, tai skaitā sekretariāta un administratīvo atbalstu. Turklāt veiksmīgais darbuzņēmējs nodrošinās papildpakalpojumus tieši Komisijai ar mērķi sniegt atbalstu turpmākos pasākumos atbilstoši PRB ieteikumiem un konstatējumiem.

1. uzdevums: kvalificētu ekspertu atbalsts PRB (analīze un ziņojumu rakstīšana).

2. uzdevums: administratīvais atbalsts PRB.

3. uzdevums: kvalificētu ekspertu atbalsts Komisijai (turpmāki pasākumi atbilstoši PRB ieteikumiem un konstatējumiem).

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 20 000 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 24
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

pamatnolīgums tiks slēgts uz 2 gadiem, un tas uz klusuciešot izteiktas piekrišanas pamata var tikt atjaunots uz 2 papildu 1 gada periodiem. Kopējais pamatnolīguma darbības laiks nepārsniegs 4 gadus.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce: Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (EISI) – transporta nozare.
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 19/06/2017
Vietējais laiks: 17:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 27/06/2017
Vietējais laiks: 10:00
Vieta:

DG Mobility and Transport, rue Demot 24, 1049 Bruxelles, BEĻĢIJA.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

piedāvājumu atvēršanu var apmeklēt ne vairāk kā 2 katra piedāvājuma pārstāvji, kā noteikts IV.2.7. iedaļā. Organizatorisku un drošības apsvērumu dēļ pretendentam vismaz 3 darbdienas iepriekš jānosūta pārstāvju pilns vārds un personas apliecības vai pases numurs uz e-pastu MOVE-E3-SINGLE-SKY-UNIT@EC.EUROPA.EU

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2825
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
08/05/2017