Pakalpojumi - 185961-2018

28/04/2018    S83    Eiropas Savienības Tiesa - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Luksemburga-Luksemburga: Tehnisko iekārtu darbības nodrošināšana un uzturēšana Eiropas Savienības Tiesas ēkās

2018/S 083-185961

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Eiropas Savienības Tiesa
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luksemburga
Kontaktpersona: Cour de justice de l'Union européenne — Section «Facility Management»
Tālrunis: +352 43032367
E-pasts: COJ-PRQ-17-033@curia.europa.eu
NUTS kods: LU000

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://curia.europa.eu/

Pircēja profila adrese: http://curia.europa.eu/

I.1)Nosaukums un adreses
État du Grand-Duché de Luxembourg – Ministère du développement durable et des infrastructures – Administration des bâtiments publics
Luxembourg
Luksemburga
Kontaktpersona: Cour de justice de l'Union européenne — Section «Facility Management»
Tālrunis: +352 43032367
E-pasts: COJ-PRQ-17-033@curia.europa.eu
NUTS kods: LU000

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://curia.europa.eu/

Pircēja profila adrese: http://curia.europa.eu/

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
Līgums ietver kopējo iepirkumu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Tehnisko iekārtu darbības nodrošināšana un uzturēšana Eiropas Savienības Tiesas ēkās

Atsauces numurs: COJ-PRQ-17/033
II.1.2)Galvenās CPV kods
50700000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Ēku tehnisko iekārtu darbības nodrošināšana, pārraudzība, kā arī kārtējā un pilnas garantijas uzturēšana. Papildu pakalpojumi, kas nav līdzīgi minētajiem pasākumiem, tiks apmaksāti pēc vienotas likmes.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 32 894 823.64 EUR
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU0
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

ēkas, kurās pašreiz atrodas vai nākotnē atradīsies Eiropas Savienības Tiesa, Luksemburgas Lielhercogistē.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Ēku tehnisko iekārtu darbības nodrošināšana, pārraudzība, kā arī kārtējā un pilnas garantijas uzturēšana:

— profilaktiskās uzturēšanas darbi (pēc grafika un atbilstoši nosacījumiem),

— koriģējošās uzturēšanas darbi, kuros izmantoto rezerves daļu vērtība ir mazāka par 350 EUR (bez nodokļiem),

— pilnas garantijas pasākumi (darbi, kuros izmantoto rezerves daļu vērtība pārsniedz 350 EUR (bez nodokļiem)),

— pārvaldības, kā arī energovadības un vides vadības pakalpojumi,

— obligātās periodiskās pārbaudes.

Papildu pakalpojumi, kas nav līdzīgi minētajiem pasākumiem, tiks apmaksāti pēc vienotas likmes.

Iekārtas ir sagrupētas atbilstoši 11 tehniskajām jomām:

1) apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana;

2) elektroinstalācija;

3) regulēšana un centralizētas ēku pārvaldības sistēmas;

4) aizsardzība un ugunsdrošība;

5) drošība, piekļuves kontrole, pretielaušanās sistēmas un videonovērošana;

6) sanitārtehniskās iekārtas un cauruļvadi;

7) elektromehāniskais aprīkojums;

8) virtuves aprīkojums;

9) pacēlāji;

10) automātiska dokumentu pārsūtīšana;

11) tehniskā arhitektūra.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Kvalitāte / Svērums: 30 %
Cena - Svērums: 70 %
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2017/S 215-446064
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Nosaukums:

Tehnisko iekārtu darbības nodrošināšana un uzturēšana Eiropas Savienības Tiesas ēkās

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
16/03/2018
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 5
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 5
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 0
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Veolia Luxembourg SA
Livange
Luksemburga
NUTS kods: LU000
Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 34 000 000.00 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 32 894 823.64 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:

Paredzēti 2 vietas apmeklējumi un informatīvās sanāksmes, kas notiks 6.12.2017 (10:00) un 8.12.2017 (10:00).

Lai iesniegtu piedāvājumu, ir obligāti jāpiedalās 1 no šiem apmeklējumiem. Piedalīties abos apmeklējumos nav atļauts.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Vispārējā tiesa
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fakss: +352 4303-2100

Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
23/04/2018