С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Доставки - 186063-2019

TIЗаглавиеБългария-София: Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
NDНомер на публикацията на обявлението186063-2019
PDДата на публикуване19/04/2019
OJНомер на броя на ОВ S78
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаАгенция за социално подпомагане (121015056)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувачN - Национална или федерална агенция/служба
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен17/04/2019
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)30195000 - Табла
30194000 - Чертожни принадлежности
30199500 - Кутии класьори, класьори за писма, кутии за подреждане и подобни изделия
30193000 - Органайзери и принадлежности
30192000 - Принадлежности за офиса
30191000 - Офис оборудване, без мебелировка
30190000 - Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
39264000 - Аксесоари за класьори или картотеки
30237460 - Компютърни клавиатури
22800000 - Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон
30199000 - Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия
22851000 - Класьори
22850000 - Класьори и аксесоари за тях
30197000 - Дребно офис оборудване
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG
IAИнтернет адрес (URL)http://www.asp.government.bg/
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС