Tjänster - 188857-2019

23/04/2019    S79

Belgien-Bryssel: Anordnande av evenemang

2019/S 079-188857

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit 04: Programme and financial management
Postadress: Office MO59 04/21
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: JUST-04-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/newsroom/just/news.cfm
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4498
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Anordnande av evenemang

Referensnummer: JUST/2019/PR/01/0014
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79000000 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Anordnande av events och sidokommunikationstjänster.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 28 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79952000 Evenemang
79951000 Organisering av seminarier
79952100 Anordnande av kulturevenemang
79800000 Tryckning och tillhörande tjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppgifter som ska utföras av den framtida uppdragstagaren:

Uppgift 1: Definiera eventkonceptet;

Uppgift 2: Övergripande samordning av projektet;

Uppgift 3: Utveckla och genomföra en kommunikationsstrategi för eventet;

Uppgift 4: Deltagarhantering och tjänster på plats;

Uppgift 5: Söka lämplig plats och hyra, iordningställande, catering, säkerhet;

Uppgift 6: Moderatorer, söka utbildare samt kontraktstecknande;

Uppgift 7: Audiovisuell utrustning samt IT-utrustning;

Uppgift 8: Transport, frakt och lagring av konferensmateriel;

Uppgift 9: Sekretariatsstöd.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 28 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Kontraktet kommer att slutas för en inledande löptid om 12 månader från och med datum för undertecknandet. Kontraktet kan automatiskt att förnyas 3 gånger med vardera 12 månader, såvida inte någon av parterna erhåller ett formellt meddelande om det motsatta minst 2 månader före slutet av den pågående löptiden. En förlängning varken ändrar eller skjuter upp befintliga skyldigheter.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Programmet för rättsliga frågor, programmet för konsumentfrågor och rättigheter, programmet för jämställdhet och medborgarskap

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 11/06/2019
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 13/06/2019
Lokal tid: 11:00
Plats:

Commission building MO59

Rue Montoyer 59, 1040 Brussels, BELGIEN

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

För brittiska anbudsgivare:

Observera att efter Storbritanniens utträde ur EU kommer reglerna om tillgång till EU:s upphandlingsförfaranden för ekonomiska aktörer etablerade i tredjeländer att tillämpas på sökande eller anbudsgivare från Storbritannien beroende på resultatet av förhandlingarna. Om sådan tillgång inte kan tillhandahållas enligt gällande rättsliga bestämmelser kan sökande eller anbudsgivare från Storbritannien komma att uteslutas från upphandlingsförfarandet.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/04/2019