Доставки - 189094-2018

02/05/2018    S84

Бeлгия-Брюксел: Рамкови договори за осигуряването на абонаменти за специализирани периодични издания във всякакъв формат и на други електронни ресурси (обособена позиция 1) и за осигуряването на копия от статии, във всякакъв формат (обособена позиция 2)

2018/S 084-189094

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия (водещ възлагащ орган)
Пощенски адрес: VM-18 1/12
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: B-1049
Държава: Белгия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/index_en.htm
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съвет на Европейския съюз
Пощенски адрес: Rue de la Loi 175
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: B-1048
Държава: Белгия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://consilium.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: TB/01LB0042
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://curia.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска централна банка
Пощенски адрес: Sonnemannstrasse 22
Град: Frankfurt am Main
код NUTS: DE712 Frankfurt am Main
Пощенски код: 60314
Държава: Германия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.ecb.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска служба за външна дейност
Пощенски адрес: rond-point Schuman 9A
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: B-1046
Държава: Белгия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://eeas.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски икономически и социален комитет
Пощенски адрес: Rue Belliard 99
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1040
Държава: Белгия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.eesc.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски комитет на регионите
Пощенски адрес: Rue Belliard 99-101
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1040
Държава: Белгия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://cor.europa.eu/en/Pages/home.aspx
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд
Пощенски адрес: Wyattville Road, Loughlinstown
Град: Dublin
код NUTS: IE061 Not specified
Пощенски код: D18K P65
Държава: Ирландия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.eurofound.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски институт за равенство между половете
Пощенски адрес: Gedimino pr.16
Град: Vilnius
код NUTS: LT011 Not specified
Пощенски код: LT-01103
Държава: Литва
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://eige.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване
Пощенски адрес: Westhafen Tower — Westhafenplatz 1
Град: Frankfurt am Main
код NUTS: DE712 Frankfurt am Main
Пощенски код: 60327
Държава: Германия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.eiopa.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски орган за ценни книжа и пазари
Пощенски адрес: 103 rue de Grenelle
Град: Paris
код NUTS: FR101 Paris
Пощенски код: 75007
Държава: Франция
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.esma.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз
Пощенски адрес: 120 rue Marc Lefrancq — BP 20392
Град: Valenciennes
код NUTS: FRE11 Not specified
Пощенски код: 59307
Държава: Франция
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.era.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура
Пощенски адрес: J59 05/033
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: B-1049
Държава: Белгия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://eacea.ec.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет
Пощенски адрес: COV2 — 20/072
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: B-1049
Държава: Белгия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://erc.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция за научни изследвания
Пощенски адрес: COV2
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: B-1049
Държава: Белгия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/info/departments/researchexecutive-agency_en
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Единен съвет за преструктуриране
Пощенски адрес: Treurenberg 22
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: B-1049
Държава: Белгия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://srb.europa.eu/en
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейско съвместно предприятие за ITER и развитие на термоядрената енергия
Пощенски адрес: Carrer Josep Pla 2 — Torre B3
Град: Barcelona
код NUTS: ES511 Barcelona
Пощенски код: 08019
Държава: Испания
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://fusionforenergy.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски център за развитие на професионалното обучение
Пощенски адрес: PO Box 22427
Град: Thessaloniki
код NUTS: EL522 Not specified
Пощенски код: GR-55102
Държава: Гърция
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/research-support-centre
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището
Пощенски адрес: MTC Block A — Winemakers Wharf
Град: Grand Harbour Valletta
код NUTS: MT00 Malta
Пощенски код: MRS 1917
Държава: Малта
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.easo.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски банков орган
Пощенски адрес: Floor 46, One Canada Square, Canary Wharf
Град: London (Paris as from Q1, 2019)
код NUTS: UKI LONDON
Пощенски код: E14 5AA
Държава: Обединено кралство
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.eba.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски орган за безопасност на храните
Пощенски адрес: Via Carlo Magno 1A
Град: Parma
код NUTS: ITH52 Not specified
Пощенски код: 43126
Държава: Италия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция за ГНСС
Пощенски адрес: Janovskeho 238/2
Град: Prague
код NUTS: CZ01 Praha
Пощенски код: 17000
Държава: Чехия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.gsa.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски институт за иновации и технологии
Пощенски адрес: Infopark-Building E — Neumann Janos utca, 1/E
Град: Budapest
код NUTS: HU110 Not specified
Пощенски код: 1117
Държава: Унгария
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://eit.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция по лекарствата
Пощенски адрес: 30 Churchill Place — Canary Wharf
Град: London (Amsterdam as from Q1, 2019)
код NUTS: UKI LONDON
Пощенски код: E14 5EU
Държава: Обединено кралство
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.ema.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска фондация за обучение
Пощенски адрес: Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65
Град: Torino
код NUTS: ITC11 Torino
Пощенски код: 10133
Държава: Италия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.etf.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция на Европейския съюз за основните права
Пощенски адрес: Schwarzenbergplatz 11
Град: Wien
код NUTS: AT130 Wien
Пощенски код: 1040
Държава: Австрия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.fra.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Eвропол)
Пощенски адрес: Eisenhowerlaan 73 — Postbus 90850
Град: Den Haag
код NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Пощенски код: 2517 KK
Държава: Нидерландия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.europol.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)
Пощенски адрес: Avenida de Europa, 4
Град: Alicante
код NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Пощенски код: 03008
Държава: Испания
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://euipo.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция за задълбочаване на сътрудничеството в областта на правосъдието (Евроюст)
Пощенски адрес: PO Box 16183
Град: The Hague
код NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Пощенски код: 2500 BD
Държава: Нидерландия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.eurojust.europa.eu/Pages/home.aspx
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия
Пощенски адрес: COV 2 (16, Place Rogier)
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: B-1049
Държава: Белгия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/easme/en
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция за иновации и мрежи
Пощенски адрес: chaussée de Wavre 910
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1040
Държава: Белгия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/inea/en
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съвместно предприятие на ИИЛ 2
Пощенски адрес: TO 56
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: B-1049
Държава: Белгия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.imi.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения
Пощенски адрес: ZA Meierovica Bulv. 14
Град: Riga
код NUTS: LV006 Rīga
Пощенски код: LV-1050
Държава: Латвия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.berec.europa.eu/
I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:

Белгия.

Поръчката се възлага от централен орган за покупки
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3470
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3470
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Рамкови договори за осигуряването на абонаменти за специализирани периодични издания във всякакъв формат и на други електронни ресурси (обособена позиция 1) и за осигуряването на копия от статии, във всякакъв формат (обособена позиция 2)

Референтен номер: EAC/49/2017
II.1.2)Основен CPV код
22120000 Публикации
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обособена позиция 1: Осигуряване на абонаменти за специализирани периодични издания във всички формати и за други електронни ресурси.

Обособена позиция 2: Осигуряване на копия от статии във всякакъв формат.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 52 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 2
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Рамков договор за осигуряване на абонаменти за специализирани периодични издания във всички формати и за други електронни ресурси

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
22120000 Публикации
79980000 Услуги по абонамент за вестници и периодични издания
22200000 Вестници, специализирани, периодични и илюстровани списания
22212000 Периодика
22000000 Печатни материали и свързани с тях продукти
64216200 Електронни информационни услуги
72319000 Услуги по доставка на данни
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
код NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
код NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
код NUTS: MT00 Malta
код NUTS: ITH52 Not specified
код NUTS: IE061 Not specified
код NUTS: LT011 Not specified
код NUTS: DE712 Frankfurt am Main
код NUTS: FR101 Paris
код NUTS: FRE11 Not specified
код NUTS: ITC41 Varese
код NUTS: AT130 Wien
код NUTS: CZ01 Praha
код NUTS: EL522 Not specified
код NUTS: ES511 Barcelona
код NUTS: ES521 Alicante / Alacant
код NUTS: HU110 Not specified
код NUTS: ITC11 Torino
код NUTS: LV006 Rīga
код NUTS: UKI LONDON
Основно място на изпълнение:

Европейски съюз, главно Брюксел. Моля, направете справка с тръжните спецификации.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на рамковия договор (Обособена позиция 1) е осигуряването на възлагащия орган на абонаменти, и единични бройки:

— специализирани периодични издания, във всички формати, и

— други електронни ресурси, включително бази данни и набори от данни.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 50 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Бюджетни кредити за административни разходи на ЕС
II.2.14)Допълнителна информация

Не всички възлагащи органи, изброени в раздел I.3, участват в Обособена позиция 1. Моля, направете справка с тръжните спецификации.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Рамков договор за осигуряване на копия от статии във всякакъв формат

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
22000000 Печатни материали и свързани с тях продукти
64216200 Електронни информационни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
код NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
код NUTS: MT00 Malta
код NUTS: IE061 Not specified
код NUTS: LT011 Not specified
код NUTS: FR101 Paris
код NUTS: FRE11 Not specified
код NUTS: ITC41 Varese
код NUTS: AT130 Wien
код NUTS: CZ01 Praha
код NUTS: ES511 Barcelona
код NUTS: ES521 Alicante / Alacant
код NUTS: HU110 Not specified
код NUTS: ITC11 Torino
код NUTS: LV006 Rīga
код NUTS: NL329 Not specified
Основно място на изпълнение:

Европейски съюз, главно Брюксел. Моля, направете справка с тръжните спецификации.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на рамковия договор (Обособена позиция 2) е осигуряването на копия от статии, във всякакъв формат.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Бюджетни кредити за административни разходи на ЕС
II.2.14)Допълнителна информация

Не всички възлагащи органи, изброени в раздел I.3, участват в Обособена позиция 2. Моля, направете справка с тръжните спецификации.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 04/06/2018
Местно време: 15:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 06/06/2018
Местно време: 11:00
Място:

VM18, Rue van Maerlant 18, 1040 Brussels.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/04/2018