TEDi veebisaidil saab e-vorme kasutada alates 2. novembrist 2022. Otsingud on muutunud: palun kohandage oma eelnevalt kindlaks määratud ekspertpäringuid. Muudatustega saab tutvuda veebisaidi uudiste rubriigis ja värskendatud abilehekülgedel.

Teenused - 190767-2017

20/05/2017    S97

Iirimaa-Dublin: Euroopa ettevõtete 4. uuringu koostamine ning rakendamine

2017/S 097-190767

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Eurofound – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond
Postiaadress: Wyattville Road, Loughlinstown
Linn: Dublin
NUTS kood: IE021 Dublin
Sihtnumber: D18 KP65
Riik: Iirimaa
Kontaktisik: Lidia Jankowska
E-post: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Telefon: +353 12043100
Faks: +353 12826456
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.eurofound.europa.eu
Hankijaprofiili aadress: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/procurement/opportunities/open
I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Cedefop – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus
Postiaadress: PO Box 22427, Finikas
Linn: Thessaloniki
NUTS kood: GR122 Thessaloniki
Sihtnumber: 551 02
Riik: Kreeka
E-post: c4t-services@cedefop.europa.eu
Telefon: +30 2310-490111
Faks: +30 2310-490049
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.cedefop.europa.eu/en
I.2)Teave ühishanke kohta
Leping hõlmab ühishanget
Eri riikide ühishanke korral hangete suhtes kohaldatavad siseriiklikud õigusaktid:

liidu õigusaktid, mida vajaduse korral täiendavad Iirimaa õigusaktid.

I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2511
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Muu tegevusala: sotsiaalpoliitika.

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Euroopa ettevõtete 4. uuringu koostamine ning rakendamine

Viitenumber: 161016/4301.
II.1.2)CPV põhikood
79311200 Uuringute läbiviimise teenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Kõnealuse hankemenetluse teema on 4. Euroopa ettevõtete uuringu (European company survey (ECS)) koostamine ning rakendamine kõigis Euroopa Liidu (ELi) liikmesriikides.

See on Eurofoundi ja Cedefopi ühine hange, kes ei otsustanud ühendada ressursse ja eksperditeadmisi mitte ainult selles etapis, vaid ka lepingu täitmise etapis.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 2 500 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: jah
Pakkumusi võib esitada kõigile osadele
Selliste osade maksimaalne arv, mille kohta võidakse sõlmida leping ühe pakkujaga: 1
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Arvutipõhise veebiküsitluse (CAWI) uuring, mida toetavad telefonivestlused ja jätkutegevus

Osa nr: 1
II.2.2)CPV lisakood(id)
79311000 Turu-uuringud
72314000 Andmekogumis- ja -põimimisteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00 Not specified
Põhiline teostamise koht:

kõik Euroopa Liidu (ELi) liikmesriigid.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

1. osa puhul nõutakse töövõtjalt nii juhatuse kui ka töötate esindajate küsitluste tegemist arvutipõhise veebiküsitluse (computer-assisted Web interviewing (CAWI)) kaudu. Vastajate sõeluuring peaks toimuma arvutipõhise telefoniküsitluse (computer-assisted telephone interviewing (CATI)) kaudu.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 30
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.9)Teave osalema kutsutavate kandidaatide piirarvu kohta
Eeldatav minimaalne arv: 3
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: jah
Variantide kirjeldus:

olenevalt rahaliste vahendite olemasolust võidakse Euroopa ettevõtete 4. uuringut laiendada nii, et see kataks järgnevast 5 ELi kandidaatriigist 1, mitut või kõiki riike: Albaania, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Montenegro, Serbia ja Türgi.

Palume tähele panna, et punktis II.2.6 sätestatud raamlepingu hinnanguline maksumus ei hõlma asjaomaste valikute kulusid.

II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

Kandidaadid/pakkujad peavad esitama pakkumise mõlema osa kohta.

Eelistatakse 1. osas pakutud lahendust (CAWI).

Kui 1. osa kohta saadakse piisavalt kvaliteetsed taskukohased pakkumised, siis sõlmib hankija lepingu ainult 1. osa kohta, olenemata 2. osa pakkumiste kuludest ja kvaliteedist.

Edasise teabe saamiseks vt pakkumise iseloomustuse (osa B) punkti 2.3.

II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Arvutipõhise veebiküsitluse (CAWI) uuring, mida toetavad telefonivestlused ja jätkutegevus

Osa nr: 2
II.2.2)CPV lisakood(id)
79311000 Turu-uuringud
72314000 Andmekogumis- ja -põimimisteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00 Not specified
Põhiline teostamise koht:

kõik Euroopa Liidu (ELi) liikmesriigid.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

2. osa puhul nõutakse töövõtjalt kõigi uuringuetappide täitmist arvutipõhise telefoniküsitluse (CATI) kaudu.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 30
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.9)Teave osalema kutsutavate kandidaatide piirarvu kohta
Eeldatav minimaalne arv: 3
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: jah
Variantide kirjeldus:

olenevalt rahaliste vahendite olemasolust võidakse Euroopa ettevõtete 4. uuringut laiendada nii, et see kataks järgnevast 5 ELi kandidaatriigist 1, mitut või kõiki riike: Albaania, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Montenegro, Serbia ja Türgi.

Palume tähele panna, et punktis II.2.6 sätestatud raamlepingu hinnanguline maksumus ei hõlma asjaomaste valikute kulusid.

II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

Kandidaadid/pakkujad peavad esitama pakkumise mõlema osa kohta.

Kui 1. osa kohta esitatud pakkumistest ei vasta mitte ükski nõuetele, siis hindab hankija seejärel 2. osa kohta saadud pakkumisi ja sõlmib lepingu 2. osa kohta tingimusel, et selle osa kohta esitatud pakkumised vastavad kõigile hankedokumentides sätestatud nõuetele.

Edasise teabe saamiseks vt pakkumise iseloomustuse (osa B) punkti 2.3.

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.2)Lepingu tingimused
III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta
Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Konkurentsipõhine läbirääkimistega menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping ühe pakkujaga
IV.1.5)Teave läbirääkimiste kohta
Hankija jätab endale õiguse sõlmida leping läbirääkimisteta esialgsete pakkumuste alusel
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 16/06/2017
Kohalik aeg: 17:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
Kuupäev: 10/07/2017
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Bulgaaria keel, Tšehhi keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Inglise keel, Hispaania keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Leedu keel, Läti keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Rootsi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 7 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.3)Lisateave:

Kuna Eurofoundi töökeel on inglise keel, siis eelistame, et pakkumise ettepanek oleks inglise keeles.

Samuti on see hange avatud kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele Euroopa Liiduga riigihangete valdkonnas erilepingu sõlminud mis tahes kolmandas riigis selles lepingus sätestatud tingimuste alusel. Nimelt Albaanias, Bosnias ja Hertsegoviinas, endises Jugoslaavia Makedoonia vabariigis, Islandil, Liechtensteinis, Montenegros, Norras ja Serbias.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil asjast teada saadi. Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.

VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
10/05/2017