Pakalpojumi - 190767-2017

20/05/2017    S97

Īrija-Dublina: 4. Eiropas uzņēmumu apsekojuma (ECS) sagatavošana un īstenošana

2017/S 097-190767

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eurofound – Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds
Pasta adrese: Wyattville Road, Loughlinstown
Pilsēta: Dublin
NUTS kods: IE021 Dublin
Pasta indekss: D18 KP65
Valsts: Īrija
Kontaktpersona: Lidia Jankowska
E-pasts: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Tālrunis: +353 12043100
Fakss: +353 12826456
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.eurofound.europa.eu
Pircēja profila adrese: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/procurement/opportunities/open
I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Cedefop – Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs
Pasta adrese: PO Box 22427, Finikas
Pilsēta: Thessaloniki
NUTS kods: GR122 Thessaloniki
Pasta indekss: 551 02
Valsts: Grieķija
E-pasts: c4t-services@cedefop.europa.eu
Tālrunis: +30 2310-490111
Fakss: +30 2310-490049
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.cedefop.europa.eu/en
I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
Līgums ietver kopējo iepirkumu
Vairāku valstu kopēja iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:

Savienības tiesību akti, ko attiecīgā gadījumā papildina Īrijas tiesību akti.

I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2511
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Cita darbība: sociālā politika.

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

4. Eiropas uzņēmumu apsekojuma (ECS) sagatavošana un īstenošana.

Atsauces numurs: 161016/4301.
II.1.2)Galvenās CPV kods
79311200 Apsekojumu veikšanas pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Šīs iepirkuma procedūras priekšmets ir 4. Eiropas uzņēmumu apsekojuma sagatavošana un īstenošana visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs.

Šis ir Eurofound un Cedefop kopīgs iepirkums; Eurofound un Cedefop nolēma apvienot resursus un ekspertīzi ne vien šajā posmā, bet arī līguma izpildes posmā.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 2 500 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
Piedāvājumus var iesniegt par visām daļām
Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam: 1
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Datorizētas tīmeklī īstenotas aptaujāšanas (Computer-assisted Web interviewing – CAWI) apsekojums, ko papildina saziņa pa telefonu un papildu pasākumi

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
79311000 Aptaujas pakalpojumi
72314000 Datu apkopošanas un salīdzināšanas pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: 00 Not specified
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

visas Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Attiecībā uz 1. daļu darbuzņēmējam būs jānodrošina gan vadība, gan darbinieku pārstāvju intervijas ar datorizētas tīmeklī īstenotas aptaujāšanas (computer-assisted Web interviewing – CAWI) starpniecību. Respondentu atlase būtu jāveic ar datorizētas telefonaptaujas starpniecību.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 30
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.9)Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
Paredzētais minimālais skaits: 3
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts:

atkarībā no pieejamā finansējuma 4. Eiropas uzņēmumu apsekojumu (European company survey – ECS) var paplašināt, lai tas aptvertu 1, dažas vai visas no turpmāk minētajām 5 ES kandidātvalstīm: Albānija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne, Serbija un Turcija.

Ņemiet vērā, ka II.2.6. iedaļā minētā pamatnolīguma paredzamā vērtība neietver attiecīgo iespēju izmaksas.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Kandidātiem/pretendentiem jāiesniedz pieteikums par abām daļām.

Priekšroka tiek dota risinājumam, kas piedāvāts saistībā ar 1. daļu (CAWI).

Ja par 1. daļu tiks saņemti finansiāli pieņemami pietiekamas kvalitātes piedāvājumi, līgumslēdzēja iestāde piešķirs līgumu tikai par 1. daļu neatkarīgi no to piedāvājumu izmaksām un kvalitātes, kas saņemti par 2. daļu.

Plašāku informāciju skatīt konkursa specifikāciju (B daļa) 2.3. punktā.

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Datorizētas tīmeklī īstenotas aptaujāšanas (CAWI) apsekojums, ko papildina saziņa pa telefonu un papildu pasākumi

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
79311000 Aptaujas pakalpojumi
72314000 Datu apkopošanas un salīdzināšanas pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: 00 Not specified
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

visas Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Attiecībā uz 2. daļu darbuzņēmējam būs jāīsteno visi apsekojuma posmi ar CATI starpniecību.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 30
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.9)Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
Paredzētais minimālais skaits: 3
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts:

atkarībā no pieejamā finansējuma 4. Eiropas uzņēmumu apsekojumu (European company survey – ECS) var paplašināt, lai tas aptvertu 1, dažas vai visas no turpmāk minētajām 5 ES kandidātvalstīm: Albānija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne, Serbija un Turcija.

Ņemiet vērā, ka II.2.6. iedaļā minētā pamatnolīguma paredzamā vērtība neietver attiecīgo iespēju izmaksas.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Kandidātiem/pretendentiem jāiesniedz pieteikums par abām daļām.

Ja neviens par 1. daļu saņemtais piedāvājums neatbildīs prasībām, līgumslēdzēja iestāde izvērtēs par 2. daļu saņemtos piedāvājumus un piešķirs līgumu par 2. daļu, ja par šo daļu saņemtie piedāvājumi atbildīs visām iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām.

Plašāku informāciju skatīt konkursa specifikāciju (B daļa) 2.3. punktā.

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Konkursa procedūra ar sarunām
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
IV.1.5)Informācija par sarunām
Līgumslēdzēja iestāde saglabā tiesības piešķirt līgumu, pamatojoties uz sākotnējiem piedāvājumiem neveicot sarunas
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 16/06/2017
Vietējais laiks: 17:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
Datums: 10/07/2017
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 7 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:

Tā kā Eurofound darba valoda ir angļu valoda, konkursa piedāvājumu vēlams sagatavot angļu valodā.

Tiesības piedalīties šajā iepirkumā ir arī visām fiziskajām un juridiskajām personām no trešās valsts, kas ir parakstījusi īpašu nolīgumu ar Savienību publiskā iepirkuma jomā, saskaņā ar minētā nolīguma nosacījumiem. Proti, minētās valstis ir Albānija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Bosnija un Hercegovina, Islande, Lihtenšteina, Melnkalne, Norvēģija un Serbija.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: cfi.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt šo periodu, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
10/05/2017