Palvelut - 191128-2019

24/04/2019    S80

Liettua-Vilna: Lähisuhdeväkivaltaan liittyvien hallinnollisten tietojen keruun parantaminen

2019/S 080-191128

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan tasa-arvoinstituutti
Postiosoite: Gedimino av.16
Postitoimipaikka: Vilnius
NUTS-koodi: LT011 Vilniaus apskritis
Postinumero: LT 01103
Maa: Liettua
Sähköpostiosoite: procurement@eige.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: www.eige.europa.eu
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4793
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4793
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: sukupuolten tasa-arvo

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Lähisuhdeväkivaltaan liittyvien hallinnollisten tietojen keruun parantaminen

Viitenumero: EIGE/2019/OPER/01
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
73210000 Tutkimustoiminnan konsulttipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Yleistavoite:

Tämän selvityksen yleistavoitteena on toimittaa lisätukea EU:n jäsenvaltioille niiden pannessa täytäntöön EU:n laajuisia Euroopan tasa-arvoinstituutin kehittämiä lähisuhdeväkivaltaa, raiskauksia ja naisten surmia koskevia hallinnollisen tiedonkeruun mittareita.

Erityistavoitteet:

Erityistavoitteet edistävät sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa koskevien hallinnollisten tietojen parempaa vertailukelpoisuutta ja yhdenmukaisuutta.

Erityistavoitteet ovat seuraavat:

1) arvioida kansallisella tasolla saavutetun edistyksen määrää tietojen saatavuuden suhteen, jotta saataisiin yhdenmukaista tietoa lähisuhdeväkivallasta ja voitaisiin lisätä EU:ta koskevien tietojen vertailukelpoisuutta,

2) parantaa tiedonkeruuta sukupuoleen liittyvistä naisten ja tyttöjen surmista kehittämällä luokittelujärjestelmä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 200 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LT011 Vilniaus apskritis
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Yleistavoite:

Tämän selvityksen yleistavoitteena on toimittaa lisätukea EU:n jäsenvaltioille niiden pannessa täytäntöön EU:n laajuisia Euroopan tasa-arvoinstituutin kehittämiä lähisuhdeväkivaltaa, raiskauksia ja naisten surmia koskevia hallinnollisen tiedonkeruun mittareita.

Erityistavoitteet:

Erityistavoitteet edistävät sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa koskevien hallinnollisten tietojen parempaa vertailukelpoisuutta ja yhdenmukaisuutta.

Erityistavoitteet ovat seuraavat:

1) arvioida kansallisella tasolla saavutetun edistyksen määrää tietojen saatavuuden suhteen, jotta saataisiin yhdenmukaista tietoa lähisuhdeväkivallasta ja voitaisiin lisätä EU:ta koskevien tietojen vertailukelpoisuutta,

2) parantaa tiedonkeruuta sukupuoleen liittyvistä naisten ja tyttöjen surmista kehittämällä luokittelujärjestelmä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 200 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 11
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 06/06/2019
Paikallinen aika: 11:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 06/06/2019
Paikallinen aika: 13:00
Paikka:

Euroopan tasa-arvoinstituutin toimitilat.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuuteen voi osallistua tarkkailijana 1 valtuutettu edustaja kultakin tarjoajalta. Yrityksiä pyydetään ilmoittamaan osallistumisaikeestaan viimeistään 2 työpäivää etukäteen tämän ilmoituksen kohdassa I mainittuun osoitteeseen ja mainitsemaan samalla tämän hankintamenettelyn viitenumero.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postitoimipaikka: Luxembourg
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: cfi.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 43031
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postitoimipaikka: Strasbourg
Maa: Ranska
Puhelin: +33 388172313
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava 2 kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitus puuttuu, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty kantelu ei vaikuta määräaikaan, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17/04/2019