Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 191803-2018

TIЗаглавиеБългария-София: Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили
NDНомер на публикацията на обявлението191803-2018
PDДата на публикуване03/05/2018
OJНомер на броя на ОВ S85
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаАгенция Митници (000627597)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен30/04/2018
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)50112000 - Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG331
IAИнтернет адрес (URL)www.customs.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС