Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Uusi koulutustilaisuus TED-datan uudelleenkäyttäjille 14.12.2023 – ilmoittaudu mukaan!

Palvelut - 192220-2021

19/04/2021    S75

Suomi-Lappeenranta: Mainonta- ja markkinointipalvelut

2021/S 075-192220

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Meidän IT ja talous Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2945110-4
Postiosoite: Laserkatu 8F
Postitoimipaikka: Lappeenranta
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
Postinumero: FI-53850
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Kari-Pekka Törrönen
Sähköpostiosoite: kilpailutus@meita.fi
Puhelin: +358 133390136
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.meita.fi
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Julkisomisteinen osakeyhtiö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Meidän IT ja talous Oy – Viestintä- ja markkinointipalvelut 2020–2026 (DPS) – Markkinoinnin suunnittelu

Viitenumero: MEITA-326445
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79340000 Mainonta- ja markkinointipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämä tarjouspyyntö perustuu Hansel Oy:n perustamaan dynaamiseen hankintajärjestelmään ''Viestintä- ja markkinointipalvelut 2020–2026 (DPS)''. Pyydämme tähän dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjä tarjoajia jättämään tarjouksensa tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Hankintayksikkö valitsee dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen perusteella toimittajan ja tekee voittaneen tarjoajan kanssa hankintasopimuksen.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 50 900.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79413000 Markkinointijohdon konsulttipalvelut
79310000 Markkinatutkimuspalvelut
79342000 Markkinointi
79300000 Markkina- ja taloustutkimuspalvelut; mielipidetutkimukset ja tilastot
79341400 Mainoskampanjapalvelut
79430000 Kriisinhallintapalvelut
79800000 Painatus ja siihen liittyvät palvelut
79950000 Näyttelyjen, messujen ja kongressien järjestelypalvelut
92100000 Elokuva- ja videopalvelut
79632000 Henkilöstökoulutus
39294100 Viestintä- ja mainostuotteet
48500000 Viestintä- ja multimediaohjelmatuotteet
48000000 Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
73110000 Tutkimuspalvelut
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämä tarjouspyyntö perustuu Hansel Oy:n Viestintä- ja markkinointipalvelut 2020–2026 (DPS) dynaamiseen hankintajärjestelmään (jäljempänä ”DPS”).

Asiakas pyytää tarjoustanne viestintä- ja markkinointipalveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Asiakas valitsee dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen perusteella toimittajan ja tekee voittaneen tarjoajan kanssa hankintasopimuksen. Hankintasopimusmalli on tarjouspyynnön liitteenä.

Hankittavien palveluiden vähimmäisvaatimukset on kuvattu liitteessä DPSn kohde ja ehdot sekä liitteessä Asiakkaan hankinnan kohteen kuvaus. Asiantuntijoille asetetut vähimmäisvaatimukset on kuvattu liitteessä Nimettävät Asiantuntijat.

Hankinnan ennakoitu laajuus on kuvattu liitteessä Asiakkaan hankinnan kohteen kuvaus.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Esitys palvelun sisällöstä / Painotus: 30
Laatuperuste - Nimi: Työnäyte (uutiskirje) / Painotus: 20
Hinta - Painotus: 50
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimusta voidaan jatkaa perussopimuskauden jälkeen toistaiseksi voimassa olevana kuitenkin siten, että kokonaissopimusaika on enintään kuusi (6) vuotta. Option käytöstä ilmoitetaan viimeistään kolme (3) kuukautta ennen perussopimusajan päättymistä.

Optiosopimuskaudella käytetään kolmen (3) kuukauden irtisanomisaikaa.

Sopimusaikana varataan mahdollisuus hankkia pyydettyjä asiantuntijapalveluja ilmoitetun hankinnan arvioidun kokonaisarvon puitteissa.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2020/S 197-476104
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Meidän IT ja talous Oy – Viestintä- ja markkinointipalvelut 2020–2026 (DPS) – Markkinoinnin suunnittelu

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
14/04/2021
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 4
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 0
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 4
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: OSG Agency
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 18080192
Postiosoite: Mikonkatu 5
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
Postinumero: FI-00100
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 153 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 50 900.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14/04/2021