Palvelut - 194206-2019

25/04/2019    S81    Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut

2019/S 081-194206

Hankintailmoitus – erityisalat

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintayksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2274586-3
Postiosoite: PL 100, HSL
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1
Postinumero: 00077
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: hankinnat@hsl.fi
Puhelin: +358 947664444

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.hsl.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/hsl
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/hsl?id=229277&tpk=db61d08d-e8ab-4517-80c7-6eaa2fc98398
I.6)Pääasiallinen toimiala
Kaupunkirautatie-, raitiotie-, johdinauto- tai linja-autopalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tarjouspyyntö HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimuksen ja laatututkimuksen toteuttamisesta

Viitenumero: 100/02.08.00.00/2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
73000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (y-tunnus 2274586-3) pyytää tarjoustanne osa-alueesta 1: joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimuksesta (ASTY) ja osa-alueesta 2: joukkoliikenteen laatututkimuksesta (JOLA). Tarjoaja voi tarjota jompaa kumpaa tai molempia osa-alueita. Muut osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat suomen kielellä, ja tarjous tulee antaa suomen kielellä. Palvelut tulee toimittaa kokonaisuudessaan äidinkielen tasoisella suomen kielellä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

HSL:n asiakastyytyväisyyskysely (ASTY)

Osa nro: 1.
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
73000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Asiakastyytyväisyystutkimus

Tutkimuksen avulla selvitetään Helsingin, Espoon, Vantaan, Keravan, Kauniaisen, Kirkkonummen, Siuntion, Tuusulan ja Sipoon sisäisen ja seudullisen bussiliikenteen matkustajien mielipiteitä joukkoliikennepalveluista. Lisäksi tutkimuksella selvitetään raitio-, metro-, lähijuna- ja Suomenlinnan lauttaliikenteen matkustajien mielipiteitä joukkoliikennepalveluista. Tutkimus tehdään kyselynä busseissa, raitiovaunuissa, metrossa ja lähijunissa vuosittain tammikuun puolesta välistä marraskuun loppuun. Suomenlinnan lauttaliikenteessä tutkimukset tehdään erillisen aikataulun mukaan. Kyselytutkimuksen sisältöä, laajuutta ja menetelmiä kuvataan tarkemmin liitteenä 1a olevassa alustavassa työohjelmassa ja liitteenä 2a olevassa otostaulukossa.

Asiakastyytyväisyystutkimuksen kenttätyö tehdään ajalla 13.1.2020–30.11.2021.

Palvelua koskevat vaatimukset on esitetty osa-alueen 1. asiakastyytyväisyyskyselyn osalta tarjouspyynnön liitteissä 1a–7a ja 9. Liitteet 8a1, 8b1 ja 10 ovat tarjouslomakkeita, ja ne on toimitettava hankintayksikölle täytettyinä tarjouksen mukana.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/10/2019
päättymispäivä: 31/12/2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Perussopimuskauden jälkeen osapuolet voivat jatkaa sopimuskautta kokonaan tai osittain enintään kahdella (2) vuodella erillisillä vuoden mittaisilla sopimuskausilla (1+1 vuotta) sopimalla siitä kirjallisesti vuosittain. Optiokauteen sovelletaan tämän sopimuksen ehtoja. Tilaaja ilmoittaa optiokauden käyttämisestä neljä (4) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden tai optiokauden päättymistä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilataan erikseen esimerkiksi raportointi- ja tietojenkäsittelytyötä. Katso myös liite 10.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

HSL:n joukkoliikenteen laatututkimuksen (JOLA)

Osa nro: 2.
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
73000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Laatututkimus Tutkimuksen avulla selvitetään Helsingin, Espoon, Vantaan, Keravan, Kauniaisen, Kirkkonummen, Siuntion, Tuusulan ja Sipoon sisäisen ja seudullisen bussiliikenteen sekä raitio-, metro- ja lähijunaliikenteen kaluston kuntoa. Tutkimusta tehdään vuosittain kahden (2) tutkimuskauden havainnointitutkimuksella busseissa, raitiovaunuissa, metroissa ja lähijunissa. Tutkimuskaudet kestävät tammikuusta toukokuulle ja syyskuusta marraskuulle. Havainnointitutkimuksen sisältöä, laajuutta ja menetelmiä kuvataan tarkemmin liitteenä 1b olevassa alustavassa työohjelmassa ja liitteenä 2b olevassa otostaulukossa.

Laatututkimuksen kenttätyö tehdään ajalla 13.1.2020–30.11.2024.

Palvelua koskevat vaatimukset on esitetty osa-alueen 2. joukkoliikenteen laatututkimuksen osalta liitteissä 1b–3b, 5b ja 7b, Liitteet 8a2, 8b2 ja 10 ovat tarjouslomakkeita, ja ne on toimitettava hankintayksikölle täytettyinä tarjouksen mukana.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/10/2019
päättymispäivä: 31/12/2024
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Perussopimuskauden jälkeen osapuolet voivat jatkaa sopimuskautta kokonaan tai osittain enintään kahdella (2) vuodella erillisillä vuoden mittaisilla sopimuskausilla (1+1 vuotta) sopimalla siitä kirjallisesti vuosittain. Optiokauteen sovelletaan tämän sopimuksen ehtoja. Tilaaja ilmoittaa optiokauden käyttämisestä neljä (4) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden tai optiokauden päättymistä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilataan erikseen esimerkiksi raportointi- ja tietojenkäsittelytyötä. Katso myös liite 10.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.4)Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.1.6)Vaaditut takuut ja vakuudet:
III.1.7)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
III.1.8)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 27/05/2019
Paikallinen aika: 10:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 30/09/2019
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 27/05/2019
Paikallinen aika: 11:00
Paikka:

HSL

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
24/04/2019