Teabe meditsiiniseadmete vajadusega seotud pakkumismenetluste kohta leiate COVID-19 teemaliselt veebilehelt.

Euroopa tuleviku konverents annab võimaluse jagada oma ideid ja kujundada Euroopa tulevikku. Tehke oma hääl kuuldavaks!

Teenused - 194653-2018

05/05/2018    S87

Luksemburg-Luxembourg: EIP - Õigusteenused uue ehitusprojekti jaoks

2018/S 087-194653

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Investeerimispank
Postiaadress: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Linn: Luxembourg
NUTS kood: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Sihtnumber: L-2950
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: CS Procurement
E-post: CS-procurement@eib.org
Telefon: +352 43791
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.eib.org
Hankijaprofiili aadress: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3479
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Õigusteenused uue ehitusprojekti jaoks

Viitenumber: LZ-1479
II.1.2)CPV põhikood
79100000 Õigusteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Euroopa Investeerimispank viib läbi avatud hankemenetluse, et sõlmida mitme ettevõtjaga raamleping EIP-le õigusalaste nõustamisteenuste osutamiseks seoses Luxembourgis asuvas EIP linnakus teostatavate ehitusprojektide ja eelkõige uue ehitusprojekti projekteerimise, hankimise, ehitamise ja lepingu haldamise etappidega.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.2)CPV lisakood(id)
79111000 Õigusabiteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Teenused hõlmavad järgmist (loetelu ei ole ammendav):

— abi, nõustamine ja järelevalve olemasolevate lepinguliste dokumentide (näiteks lepingute / kokkulepete, muudatuste, arveldamiskokkulepete) osas;

— abi, nõustamine, koostamine ja järelevalve tulevaste lepinguliste dokumentide (näiteks lepingute / kokkulepete, muudatuste, arveldamiskokkulepete) osas;

— nõustamine ja abi mis tahes ja kõikide pakkumusmenetluse etappide osas vastavalt EIP ettevõtte ja tehnilise abi hangete läbiviimise juhendile, mis põhineb suuresti direktiivil 2014/24/EL riigihangete kohta, sealhulgas hankedokumentide koostamisel, tarnijate päringutele vastamisel, pakkumuse hindamisel jne;

— Euroopa Liidu määratletud standardite lisamine lepingutesse (näiteks sotsiaalselt vastutustundlikud riigihanked, keskkonnahoidlikud hanked; eetika);

— nõustamine ja abi kinnisvara- ja ehitusseaduse osas;

— vajaduse korral õigusabi loaandmise menetluse ja lubade osas;

— lepingute õigusliku riski analüüs, strateegia ja järelevalve;

— õigusliku riski haldamine, näiteks tagatisdeposiidid, kindlustuspoliisid;

— abi ja õigusalane nõustamine lepinguliste läbirääkimiste osas;

— õigusalane nõustamine ja abi vaidluste või kohtuvaidluste lahendamise kontekstis, näiteks nõuete haldamine, lepitamine, esindamine liikmesriikide kohtutes ja/või vahekohtumenetluses;

— nõustamine ja õigusalane abi lepingute lõpetamise osas;

— hindamine, kommentaarid, nõustamine ja abi teenuseosutajate ja töövõtjate esitatud dokumentide, näiteks kirjade, graafikute, kirjelduste käsitlemisel; ja

— õigusalane nõustamine lepinguliste menetluste, näiteks maksete, kindlustuspoliiside, tagatiste, ning pankroti ja maksejõuetuse määratlemiseks ja kohaldamiseks.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 60
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Panga nõudmisel võib käesoleva lepingu tähtaega pikendada 2 korda 1 aasta kaupa.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.2)Lepingu tingimused
III.2.1)Teave teatava kutseala kohta
Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad
Viidata asjakohasele õigus- või haldusnormile:

Pakkuja ühine esindaja peab olema volitatud pakkuma õigusalaseid teenuseid Luksemburgi seaduste kohaselt vastavalt seadusele „Loi du 10 Août 1991 sur la profession d'avocat“. Kõik teised grupi liikmed ja/või alltöövõtjad ei pea sellele nõudele vastama.

III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:

vt hankedokumente.

III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta
Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping mitme pakkujaga
Raamlepingus osalejate kavandatud maksimaalne arv: 2
Raamlepingute korral – põhjendus, kui nende kestus on rohkem kui neli aastat: Lepingu kestus on seotud uue ehitusprojekti kavandatud kestusega (praegu hinnanguliselt 2023. aasta märts) ning lepingu uuendamine on jäetud mis tahes võimalike viivituste ja/või töövõtjate nõuete tarbeks.
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 28/05/2018
Kohalik aeg: 23:59
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Inglise keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 31/05/2018
Kohalik aeg: 14:00
Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

Pakkumise esitanud ettevõtjatele antakse nõudmise korral pakkumiste avamise kirjalik protokoll.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.3)Lisateave:

Kavandatud raamlepinguga hõlmatud teenused on õigusteenused direktiivi 2014/24/EL XIV lisa artikli 74 tähenduses (sotsiaalteenuste ja muude eriteenuste lepingud). Seega järgib pank eespool mainitud avatud menetlust (mida on konkreetsemalt kirjeldatud hankedokumentides) vastavalt EIP ettevõtte ja tehnilise abi hangete läbiviimise juhendile, mistõttu võivad pakkumuse esitada kõik huvitatud ettevõtjad. Antud juhul ei kohaldata standardset pakkumuse esitamise ajakava.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Faks: +352 43032100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
24/04/2018