Teenused - 195350-2014

12/06/2014    S111    Euroopa Liidu Kohus - Teenused - Hankelepingu sõlmimise teade - Avatud menetlus 

Luksemburg-Luxembourg: Euroopa Liidu Kohtu hoonete 2014.–2018. aastal hooldamise ja puhastamise leping

2014/S 111-195350

Hankelepingu sõlmimise teade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Euroopa Liidu Kohus, infrastruktuuride peadirektoraat, hoonete direktoraat
plateau de Kirchberg
Kontaktisik: Céline Delayer
2925 Luxembourg
Luksemburg
Telefon: +352 4303-2274
E-post: cj13_2013@curia.europa.eu
Faks: +352 4303-3637

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://curia.europa.eu/

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankelepingule antud nimetus
Euroopa Liidu Kohtu hoonete 2014.–2018. aastal hooldamise ja puhastamise leping
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 14: Hoonete koristamise ja kinnisvarahalduse teenused
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: Euroopa Liidu Kohus, plateau de Kirchberg, 2925 Luxembourg, LUKSEMBURG.

NUTS kood LU0

II.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
II.1.4)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Leping Euroopa Liidu Kohtu hoonete hooldamise ja puhastamise kohta hõlmab Euroopa Liidu Kohtu kasutatavate hoonete hooldamise ja puhastamise teenuste osutamist ning puhastamise proaktiivset juhtimist.
II.1.5)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

90900000, 90919200, 90914000, 90918000, 90922000, 90911200, 90911300

II.1.6)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): ei
II.2)Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
II.2.1)Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 10 787 800 EUR

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
majanduslikult soodsaim pakkumus
1. Organisatsiooni juhtimise kriteerium. Osakaal 20
2. Tegevuse juhtimise kriteerium. Osakaal 25
3. Kvaliteedijuhtimise kriteerium. Osakaal 10
4. Keskkonnajuhtimise kriteerium. Osakaal 10
5. Finantskriteerium. Osakaal 35
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatud on elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber
Pakkumiskutse CJ12/2013.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated

Hanketeade

Teate number ELTs: 2013/S 235-406908 , 4.12.2013

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 2013/S 235-406908 Osa nimetus: Euroopa Liidu Kohtu hoonete 2014.–2018. aastal hooldamise ja puhastamise leping
V.1)Hankelepingu sõlmimise otsuse kuupäev:
1.4.2014
V.2)Teave pakkumuste kohta
Esitatud pakkumuste arv: 6
V.3)Sellise pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti

ONET Luxembourg S.à r.l. ja ONET Services SAS
25, rue des Bruyères
1274 Luxembourg
E-post: onetlux@onet.lu
Telefon: +352 404448
Faks: +352 495780

V.4)Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu esialgne eeldatav kogumaksumus:
Maksumus: 12 600 000 EUR
Hankelepingu lõplik kogumaksumus:
Maksumus: 10 787 800 EUR
Käibemaksuta
V.5)Teave allhangete kohta
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked: jah
Hankelepingu maksumus või osa, mida tõenäoliselt täidavad kolmandad isikud allhangetena:
Osa: 2,42 %

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.2)Lisateave:
VI.3)Vaidlustusmenetlus
VI.3.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Euroopa Liidu Üldkohus
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luxembourg
Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
Faks: +352 4303-2100

VI.3.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil ta asjast teada sai. Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.
VI.3.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.4)Teate lähetamise kuupäev:
2.6.2014