Pakalpojumi - 195350-2014

12/06/2014    S111    Eiropas Savienības Tiesa - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Luksemburga-Luksemburga: Līgums par Eiropas Savienības Tiesas ēku uzturēšanu un uzkopšanu 2014.–2018. gadā

2014/S 111-195350

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Eiropas Savienības Tiesa, Infrastruktūras ģenerāldirektorāts, Ēku direktorāts
plateau de Kirchberg
Kontaktpersona(-as): Céline Delayer
2925 Luksemburga
Luksemburga
Tālrunis: +352 4303-2274
E-pasts: cj13_2013@curia.europa.eu
Fakss: +352 4303-3637

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://curia.europa.eu/

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumam piešķirtais nosaukums
Līgums par Eiropas Savienības Tiesas ēku uzturēšanu un uzkopšanu 2014.–2018. gadā.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorija Nr. 14: Ēku tīrīšanas un īpašumu pārvaldīšanas pakalpojumi
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: Eiropas Savienības Tiesa, plateau de Kirchberg, 2925 Luksemburga, LUKSEMBURGA.

NUTS kods LU0

II.1.3)Informācija par vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
II.1.4)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Līgums par Eiropas Savienības Tiesas ēku uzturēšanu un uzkopšanu ietver to ēku uzturēšanas un uzkopšanas pakalpojumu sniegšanu un proaktīvu uzkopšanas vadību, kurās uzturas Eiropas Savienības Tiesa.
II.1.5)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

90900000, 90919200, 90914000, 90918000, 90922000, 90911200, 90911300

II.1.6)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): nē
II.2)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība
II.2.1)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība
Vērtība: 10 787 800 EUR

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums saskaņā ar
1. Organizatoriskās vadības kritēriju. Svērums 20
2. Darbības vadības kritēriju. Svērums 25
3. Kvalitātes vadības kritēriju. Svērums 10
4. Vides vadības kritēriju. Svērums 10
5. Finansiālo kritēriju. Svērums 35
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Ir piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde
"Invitation to tender CJ12/2013".
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

Paziņojums par līgumu

Paziņojuma numurs ES OV: 2013/S 235-406908, 4.12.2013

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līgums Nr.: 2013/S 235-406908, Nosaukums: Līgums par Eiropas Savienības Tiesas ēku uzturēšanu un uzkopšanu 2014.–2018. gadā
V.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmuma datums:
1.4.2014
V.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 6
V.3)Tā uzņēmēja nosaukums un adrese, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības

ONET Luxembourg S.à r.l. un ONET Services SAS
25, rue des Bruyères
1274 Luksemburga
E-pasts: onetlux@onet.lu
Tālrunis: +352 404448
Fakss: +352 495780

V.4)Informācija par līguma vērtību
Līguma sākotnēji paredzētā kopējā vērtība:
Vērtība: 12 600 000 EUR
Līguma kopējā galīgā vērtība:
Vērtība: 10 787 800 EUR
Bez PVN
V.5)Informācija par apakšlīgumiem
Ir paredzēti apakšlīgumi: jā
Līguma vērtība vai proporcionālā daļa, par kuru visticamāk tiks slēgti apakšlīgumi ar trešām personām:
Proporcija: 2,42 %

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.2)Papildu informācija:
VI.3)Pārsūdzības procedūras
VI.3.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luksemburga
Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
Fakss: +352 4303-2100

VI.3.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): 2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas ombudam nevar ne atlikt šo termiņu, ne arī noteikt jaunu termiņu pārsūdzību iesniegšanai.
VI.3.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.4)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
2.6.2014